Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

​Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Uzun vadeli tahvil ve bono yatırımı yapmak isteyenlere…

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenleme ile 01.05.2024 – 31.07.2024 tarihleri arasında alınan AK2 Fonu’ndan elde edilen gelir ve kazançlara, fonun satış tarihinden bağımsız olarak %7,5 stopaj uygulanacaktır.

Fon, orta-uzun vadeli sabit getirili enstrümanlara yatırım yaparak enflasyonun üzerinde uzun vadeli getiri sağlamayı hedefler. Gösterge bonoyu takip ederek uzun vadeli tahvil ve bonolara yatırım yapmak isteyen yatırımcının ilk tercih edeceği fondur.

 Fonun Özellikleri​

  • Sabit getirili enstrümanlara yatırım yapmak isteyen ve uzun vadeli tahvil ve bono tercih eden yatırımcılar için uygundur.
  • Ağırlıklı olarak uzun vadeli tahvil ve bonolara yatırım yapıldığından, faizlerdeki gerileme sürecinden en çok yararlanacak olan tahvil ve bono fonudur.
  • Fonun içerisinde bulunan tahvil ve bonoların vadesi uzun olduğundan, tahvil ve bono ağırlıklı fonlar arasında yüksek risk/getiri potansiyeline sahip fondur.
  • Fon portföyünde kesinlikle hisse senedi bulundurmaz, yatırımcı için risk faiz piyasasındaki hareketlerle sınırlıdır.​​


Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Fonlarımız hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu tablosu
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları FonuFON HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
Yatırım Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak  kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazladır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.

Risk/Getiri düzeyiDüşük (2/7)
Önerilen VadeUzun vade (1 yıl ve üzeri)
Karşılaştırma Ölçütü%70 BIST-KYD DİBS Tüm + %20 BIST-KYD DİBS Uzun + %10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
Minimum Pay Adedi1 pay ve katları
Son İşlem Saati13:30
Alım İşlemi
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BIST Borçlanma Araçları  Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BIST Borçlanma Araçları  Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Satım İşlemiKatılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları  Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir
Halka Arz Tarihi14.7.1993
Fon Fiyatı Akbank Fonları