Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Borçlanma araçlarında “kısa vade” temasına kolayca yatırım yapın! 

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenleme ile 01.05.2024 – 31.07.2024 tarihleri arasında alınan AVT Fonu’ndan elde edilen gelir ve kazançlara, fonun satış tarihinden bağımsız olarak %7,5 stopaj uygulanacaktır.

Tasarruflarını borçlanma araçlarında, görece yüksek likidite ve “kısa vade” teması paralelinde değerlendirmek isteyen tasarruf sahiplerine imkan sağlar. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak profesyonel stratejiler paralelinde kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı vadesi 25-90 gün aralığındadır.

Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu tablosu
Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuFON HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
Yatırım StratejisiFon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez.
Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir
Risk/Getiri düzeyiDüşük (2/7)
Önerilen Vade0-3 ay 
Karşılaştırma Ölçütü%40 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %40 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
Minimum Pay Adedi1 pay ve katları
Son İşlem Saati18:00
Alım İşlemiiş günlerinde saat 18:00 ile 24:00 arasında izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde 18:00’de  belirlenen ve ertesi işgünü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır.
İş günlerinde 24:00 ile 18:00 arasında yatırımcılara  fon katılma payı satışları ise izahamede belirlenen esaslar çerçevesinde o işgünü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır.
Satım İşlemiTatil günlerinde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden alım ve satım yapılacaktır.
İş günlerinde 14:00 – 18:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde  fona  iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz.
Kurucunun merkez ve şubelerine başvurularak fon katılma payı alım ve satım emirleri ancak iş günlerinde ve mesai saatleri içerisinde verilebilmektedir.
Halka Arz Tarihi28.4.1992
Fon Fiyatıyatirimci.akbank.com/akbankfonlari.aspx