İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeni ile işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve SSK'nın sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.


Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

  • Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması ve sıhhatinin bozulması,
  • Üçüncü şahıslara ait mallarda ziyan ve hasar meydana gelmesi nedeniyle,
  • Poliçede belirtilen sıfat, faaliyet ve hukuki ilişkilerden dolayı, kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı, poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılar.

 

Ürün Sorumluluk Sigortası​

  • Üreticinin kendi mahalli dışında ve poliçe süresi içinde ürettiği ürünlerin,
  • Sattığı, ilave ürün sağladığı, tamir veya inşa ettiği, servis verdiği, dizayn ve test ettiği ürünlerin kusurlarından dolayı, 3. şahısların ve müşterilerinin maruz kalabileceği bedeni zararlar ile fiziksel olarak malvarlıklarına gelebilecek maddi kayıp ve zararları kaşılar.
  • Ayrıca sigortalı tarafından üretilen, satılan, temin edilen, inşa edilen, kurulan, onarılan, değişikliğe veya işleme tabi tutulan ürün ya da eşyalardan dolayı 3.şahısların bedeni (ölüm, hastalık ve rahatsızlık dahil) ve maddi (mal ya da eşyanın kaybı veya hasara uğraması) zararları teminat altına alır.

​​

Akbank KOBİ Hattı

Akbank KOBİ Hattı (444 23 23) danışmanlık hizmeti alabilir, bankacılık işlemlerinizi işinizin başından ayrılmadan gerçekleştirebilir, KOBİ'lere özel hazırladığımız ürünlere anında başvuru yapabilirsiniz!