Halka Arz | Hisse Talep Toplama

 

Ak Yatırım hesabınız ile Akbank Mobil ve İnternet'ten halka arz başvurunuzu kolayca yapın!

 

Akbank Halka Arz

Bir şirketin büyüme potansiyelini artırmak, kurumsallaşma sürecine destek sağlamak, rekabet avantajlarını güçlendirmek ve finansal esnekliği artırmak amacıyla gerçekleştirilen halka arz işlemi yatırımcılar açısından dikkat çeker. Halka arz süreci, şirketlerin ve yatırımcıların finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olurken ekonomik büyümeye ve sermaye piyasalarının gelişimine de katkıda bulunabilir.

Halka Arz Nedir?

Halka arz, bir şirketin paylarının, Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem görmesi için çağrı ve ilan yolu ile yapılan pay satış sürecidir.

Halka Arz Yöntemleri

SPK’nın VII-128.1 sayılı Pay Tebligi’ne göre halka açılma esas olarak üç şekilde yapılır:

 • Mevcut payların satışı: Şirket ortakları, sahip oldukları mevcut payların bir kısmını Borsa’da ya da Borsa dışında halka arz edebilir.
 • Sermaye artırımı: Şirketler, sermaye artırımı yoluyla yeni pay ihraç ederek finansman kaynağı sağlayabilir.
 • Her iki yöntemin bir arada kullanılması: Halka arz yukarıda belirtilen iki yöntem birlikte kullanılabilir. Böylece hem mevcut ortaklar paylarının satışından gelir elde eder, hem de şirket finansman kaynağı sağlar.

Payların halka arzında kullanılan yöntemler:

 • Talep toplama
 • Sabit Fiyatla Talep Toplama
 • Fiyat Teklifi Alma Yoluyla Talep Toplama
 • Fiyat Aralığı Yoluyla Talep Toplama
 • Borsada satış

Halka açılmak üzere pay satışı yapacak ortaklıklar, talep toplama ve borsada satış yöntemlerinden birini kullanmak durumundadır.

Halka Arza Nasıl Katılırım?

Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar Akbank üzerinden halka arz başvurularını kolaylıkla yapabilirler.

Talep toplama yöntemi ile yapılan halka arzlarda:

 • Akbank Mobil - Yatırım & Döviz – Yatırım İşlemi Yap – Halka Arz İşlemleri adımından,
 • Akbank İnternet – Yatırım Hizmetleri – Halka Arz adımından,
 • 444 25 25 / 0850 222 25 25 Akbank Müşteri İletişim Merkezinden halka arz başvurusunda bulunabilirsiniz.

Hemen Başvur

Borsada satış yöntemi ile yapılan halka arzlarda:

 • Akbank Mobil - Yatırım & Döviz – Yatırım İşlemi Yap – Hisse Senedi Al adımından,
 • Yatırımcı uygulaması hisse senedi alım ekranından,
 • Akbank İnternet – Yatırım Hizmetleri – Anlık Borsa adımından,
 • Tradeall TR ve tüm veri yayın ekranlarında hisse senedi alım ekranından,
 • 444 25 25 / 0850 222 25 25 Akbank Müşteri İletişim Merkezinden, halka arz başvurusunda bulunabilirsiniz.

Hisse Senedi Hesabı AçŞifre Al

 

Sadece birkaç dakika içinde Akbanklı Ol

 

26-27-28 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. halka arzına Ak Yatırım hesabınız ile Akbank İnternet ve Akbank Mobil’de ‘Yatırım Hizmetleri / Halka Arz’ menüleri üzerinden başvurabilirsiniz.


Halka Arz Bilgileri
İhraççıEfor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.
Talep Toplama Tarihleri26-27-28 Haziran 2024
Halka Arz YöntemiSabit Fiyat İle Talep Toplama
Fiyat
14,50 TL
Dağıtım YöntemiEşit Dağıtım
Halka Arz Büyüklüğü ve OranıSermaye Artırımı : 63.000.000 TL
Ortak Satış : 27.000.000 TL
Toplam : 90.000.000 TL
Sermaye: Halka arz öncesi: 300.000.000 TL/ Halka arz sonrası: 363.000.000 TL
Halka Arz Oranı: %24,79
Taahhütler
İhraççı: 04.03.2024 tarihli ve 3 sayılı Yönetim Kurulu Kararına dayanarak Şirket tarafından Halka Arz Edilen Paylar’ın Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca herhangi bir bedelli ve/ veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmayacağı bu süre boyunca yeni bir satış veya halka arz yapılmayacağı ve dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir karar alınmayacağı bu süre boyunca yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair ya da dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir başvuru veya açıklamada bulunulmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.
Ortak: Şirketin mevcut ortağı, sahibi olduğu Şirket paylarını (halka arz edilen kısım hariç) Şirket paylarının borsada işlem görme tarihinden itibaren 1 bir yıl boyunca borsada ya da borsa dışında satmayacağını başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını veya Borsa’da özel emirle ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini taahhüt etmiştir.
Fiyat İstikrarı
BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün
Tahsisat Grupları- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: %75 (67.500.000 TL)
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: %25 (22.500.000 TL)

- Yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir.

- Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz ve ya borsada özel emir ile ve /veya toptan satış işlemine konu edemezler. Payları halka arz edilen ortaklığın mevcut ortaklarının sahip oldukları paylar için (varsa halka arz edilen kısım hariç) bu kısıtlama, izahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve borsada satışı da kapsayacak şekilde uygulanır.

Halka Arz Dokümanları


*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. (www.eforcay.com) ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.akyatirim.com.tr) web sitelerinde yayınlanmaktadır.



 

​Geçmiş Halka Arzlar

Hisse Kodu
​Şirket Adı Katılım Tarihi​
​HRKET
Hareket Proje​15-16-17 Mayıs 2024
​ALTNY
Altınay Savunma8-9-10 Mayıs 2024​
​LILAK
Lila Kağıt​​​30 Nisan/ 2-3 Mayıs 2024
​KOTON
Koton​30 Nisan/ 2-3 Mayıs 2024
​RGYAS
Rönesans Gayrimenkul​17-18-19 Nisan 2024
​ENTRA
​IC Enterra​27-28-29 Mart 2024
​MOGAN
Mogan Enerji​ 28-29 Şubat-1 Mart 2024
​OBAMS
​Oba Makarna​22-23 Şubat 2024
​LMKDC
​Limak DAÇ​14-15-16 Şubat 2024

 

Halka Arz Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Halka arzdan hisse senedi nasıl alırım?

Halka arzdan hisse senedi almak için aracı kurum veya banka aracılığı ile başvuru yapmanız ve talep ettiğiniz hisse senedi miktarı belirtmeniz gerekir.

Halka arz yöntemleri nelerdir?

Halka açılma esas olarak üç şekilde yapılır:

 • Mevcut payların satışı
 • Sermaye artırımı
 • Her iki yöntemin bir arada kullanılması

Payların halka arzında kullanılan yöntemler:

 • Talep toplama
 • Borsada satış

Halka arzda oransal dağıtım nedir?

İlk aşamada (yetmesi kaydıyla), talepte bulunan tüm yatırımcılara (bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcılara yatırımcı başına olmak üzere) birer adet pay verilir, daha sonra, geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile “Arzın Talebi Karşılama Oranı” bulunur. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait talep ile çarpılır ve paylar yatırımcılara dağıtılır.

Halka arzda eşit dağıtım nedir?

Eşit dağıtıma tabi tahsisat grubu içerisindeki yatırımcı taleplerinin ilgili tahsisat grubuna tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen pay miktarının talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünmesi sonucunda bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanır. Kalan tahsisat tutarı ise talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılır. Bu şekildeki dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilip satışa sunulan payların tamamı dağıtılıncaya kadar devam edilir. İlgili tahsisat grubu için toplanan taleplerin gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanır.

Akbank mobilden nasıl halka arıza katılırım?

Akbank mobil uygulamasında halka arıza katılmak için giriş yapmanızın ardından Akbank Mobil - Yatırım & Döviz – Yatırım İşlemi Yap – Halka Arz İşlemleri başlıklarında ilerleyerek ilgili halka arıza katılım yapabilirsiniz.