Akbank'ta Açık Bankacılık

Temel Açık Bankacılık Hizmetleri, Servis Bankacılığı ve Akbank API Portal olarak 3 ana başlıkta gruplayabiliriz.


Açık Bankacılık Nedir?

Açık bankacılık, kullanıcılara daha iyi hizmet sunmak adına ve tamamen kullanıcıların izni dahilinde, bankalarda bulunan finansal verilerin üçüncü parti hizmet sağlayıcılar ile güvenli bir şekilde paylaşılmasına imkân sunan bir hizmet modeli.

Açık bankacılık ile beraber kullanıcıların bir veya birden çok bankada bulunan verileri (örneğin hesap hareketleri, kredi kartı harcamaları, fatura ödemeleri, birikim alışkanlıkları, kredi planları gibi), onayları alınarak üçüncü parti hizmet sağlayıcılar ile paylaşılıyor. Böylelikle kullanıcılar bankacılık işlemlerini, tek bir arayüzden kolay ve hızlıca gerçekleştirebiliyor.

Bu model ile kullanıcılar için yenilikçi hizmet ve ürünler geliştirilip sunularak daha şeffaf ve finansal kapsayıcılığın artırıldığı bir ekosistem oluşturulması hedefleniyor. Bankada bulunan veriler üçüncü parti hizmet sağlayıcılarla, tamamen kullanıcının izni doğrultusunda paylaşılıyor. Dolayısıyla kullanıcıların izin vermediği hiçbir bilgi, paylaşılmıyor. Bunun yanı sıra, oluşturulan açık bankacılık modeli ile kullanıcılara ait verilerin üçüncü parti hizmet sağlayıcılarla paylaşılması yönündeki hizmetler, yine kullanıcıların izni takdirinde paylaşıldığı için kullanıcılar kendi verilerinin sahibi oluyor. Böylelikle kullanıcı gizlilik hakları korunurken kullanıcılara yenilikçi hizmet ve ürünler sunulabiliyor.

Açık bankacılık kapsamında sunduğumuz hizmetleri 3 ayrı başlık altında ele alabiliriz: Temel Açık Bankacılık Hizmetleri, Servis Bankacılığı (BaaS) kapsamında iş ortaklarımızla birlikte sunduğumuz hizmetler ve Akbank API Portal üzerinden geliştiricilere sunduğumuz hizmetler.

Temel Açık Bankacılık Hizmetleri

12 Kasım 2019’da güncellenen 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 12’nci maddesine yeni eklenen ve Ödeme Hizmetleri Direktifi 2'de (Payment Services Directive 2, PSD2) yer alan iki yeni ödeme hizmeti tanımlandı: Ödeme Emri Başlatma Hizmeti ve Hesap Bilgisi Hizmeti.

Bu servislerin sunulmasıyla ilgili 1 Aralık 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan yönetmelik kapsamında; onay alınması koşuluyla, kullanıcının ödeme hizmeti sağlayıcıları gözetiminde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerinin çevrim içi platformlarda sunulması ve başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme hesabından ödeme emri başlatması gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor.

Bu düzenleme ile kullanıcılar, T.C. Merkez Bankası ve BKM (Bankalararası Kart Merkezi)’nin hayata geçirdiği “GEÇİT” adı verilen Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Sistemi’ne entegre olacak lisanslı bankalar ve ödeme/e-para kuruluşlarının mecralarında verecekleri onay doğrultusunda, ilgili hizmetlerden faydalanabilecek. Bu sayede banka ve e-para kuruluşu kullanıcıları, banka hesaplarını farklı bankaların uygulamalarına ekleyerek kullanabilecek. İlk etapta vadesiz hesap bilgilerini görüntüleme ve bu hesaplarla ödeme başlatma (para transferi) hizmetlerini kapsayacak olan sistem, sonraki dönemlerde kredi kartı, POS, yatırım vb. finansal ürünlere ait işlemleri de kapsayabilecek.

Banka ve e-para kuruluşu kullanıcıları gözünden ilgili düzenleme değerlendirildiğinde, düzenleme kullanıcıların banka hesaplarını farklı bankaların uygulamalarına ekleyerek kullanabilmesini sağlayacak.

Akbanklılar Hangi Avantajlara Sahip Olacak?

Biz de bu doğrultuda Akbanklılara, diğer bankalar ve lisanslı ödeme/e-para kuruluşlarındaki hesaplarını Akbank Mobil’e ve Akbank İnternet'e kolayca ekleyebilecekleri bir hizmet sunuyoruz. Diğer banka ve kuruluş hesaplarını Akbank Mobil ve Akbank İnternet'e ekleyen Akbanklılar, bu hesaplarına ait ayrıntılı hesap bilgilerini ve hareketlerini verdikleri onay doğrultusunda uygulamalarımız üzerinden kolayca izleyebilecek.

Böylelikle Akbanklılar; Akbank Mobil ve Akbank İnternet’e eklemiş oldukları diğer banka ve kuruluş hesaplarının detaylarını, Akbank hesaplarıyla bir arada görüntüleyebilecek. Akbank Mobil ve Akbank İnternet'i kullanarak daha önce ekledikleri hesaplarıyla Ödeme ve Transferler menüsü altından, para transferi işlemlerini kolaylıkla başlatabilecekler.

Akbanklıların verecekleri izin doğrultusunda erişeceğimiz Akbank dışı verileri ile beklentilerine daha iyi cevap verecek akıllı, kişiselleştirilmiş ürün ve servisler hayata geçirerek bankacılık hizmetlerimizi kullanıcı deneyimi ve memnuniyetini artırmak üzere sürekli geliştireceğiz.

Hesaplarınızı tek bir yerden görüntülemeniz ve kolayca yönetebilmeniz için kullanışlı ve sade arayüzü ile Akbank Mobil’in eşsiz deneyimi sizleri bekliyor.

Servis Bankacılığı (BaaS – Banking as a Service)

Servis bankacılığı; BDDK’nin 01.01.2022’de yürürlüğe giren, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ve Servis Modeli Bankacılığı Yönetmeliği ile düzenlenen; bankacılık hizmetlerimizi, banka dışı arayüz sağlayıcıların mobil uygulamaları ve internet siteleri üzerinden Akbanklılara sunmamıza olanak sağlayan ve böylelikle bankacılık ürün ve hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak farklı platformlara taşıyan yenilikçi bir iş modeli.

Servis Bankacılığı Akbanklılara Hangi Avantajları Sağlayacak?

Servis bankacılığı kapsamında banka dışı arayüz sağlayıcılar ile bankalar arasında yapılan iş birlikleri, BDDK tarafından ilgili yönetmelik doğrultusunda incelenip onaylandıktan sonra hayata geçirilebilecek. Bu doğrultuda Akbank, bankacılık hizmetlerini anlaşmalı olduğu banka dışı ara yüz sağlayıcıların mobil uygulamaları ve internet siteleri üzerinden Akbanklılara kolay ve güvenli olarak sağlayarak, özelleştirilmiş ve entegre çözümleriyle müşterilerinin ihtiyaç duyduğu her noktada yer alacak.

API Portal

Türkiye’de bir banka tarafından hayata geçirilen ilk API portal olarak 2016’da hizmete giren ve 2022’nin ilk aylarında BDDK’nın yönetmeliği doğrultusunda servis bankacılığı yetkinlikleriyle donatılarak tasarımdan deneyime uçtan uca yenilenen Akbank API Portal; kurulduğu günden bugüne geliştiricilere, girişim ve kurumlara birçok bankacılık servis alt yapısını, API (Application Programming Interface/Uygulama Geliştirme Arayüzü) olarak sunuyor. Kredi kartları, kredi, tedarikçi finansmanı, yatırım araçları gibi birçok temel bankacılık servis ve ürününün banka dışındaki platformlara entegrasyonunu sağlayan bu kapsamlı sete, gün geçtikçe yeni API’lar ekleniyor. Geliştiriciler, finansal teknolojiler alanında fark yaratacak hizmetler tasarlayabilmek için Akbank API Portal üzerinden hesaplarını oluşturduktan sonra uygulamalarına portal üzerinden Akbank API’larını ekleyerek ihtiyaç duyduklarını kendi platformlarında kolayca deneyimleyebiliyor.

Akbank API Portal’e apiportal.akbank.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

 Kolay Bankacılık

Akbank Mobil