YTM Zaman Aşımı Listeleri

​Zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve Alacaklar Listesi 

Sermaye Piyasası Kanunu´nun 83.maddesi uyarınca, yatırım hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde Yatırımcı Tazmin Merkezi´ne (YTM) emaneten devredilir. 22.04.2021 tarihinden önce YTM'ye gelir kaydedilen tutarlar iade edilmez.

Sermaye Piyasası Kanununun 83.maddesine dayanılarak hazırlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği kapsamında zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları yıllara göre aşağıda yer almaktadır.2025 yılı Zaman Aşımına Uğrayacak Yatırım Hesapları


2024 yılı Zaman Aşımına Uğrayacak Yatırım Hesapları