Devlet Katkılı Konut Hesabı

Devlet katkılı konut hesabı ile eviniz için bugünden birikim yapmaya başlayın!

Akbank Konut Hesabı ile en az 36 ay birikim yapın, %20’ye varan Devlet katkısıyla hayalinizdeki eve kavuşun. Ev almak isteyen müşterilerimize sunduğumuz Akbank Konut Hesabı gelecekte rahat etmeniz için bugünden birikim yapmanızı sağlıyor.

Hemen en yakın Akbank şubesine gelin, Konut Hesabı ile ister kredi kartınızdan isterseniz mevduat hesabınızdan vereceğiniz düzenli ödeme talimatı ile eviniz için birikim yapmaya başlayın.

En Yakın Akbank Şubesi

Konut Hesabı Şartları

 • Hesap sahibi T.C Vatandaşı olmalıdır.
 • 18 yaşından küçükler adına veli veya vasi tarafından Konut Hesabı açılabilir.
 • Akbank Konut Hesabı Türk Lirası olarak açılabilmektedir. Hesap açılışları bankanın belirleyeceği alt limit miktarları dahilinde yapılır.
 • Katılımcı, bir defaya mahsus olmak üzere, hesap açılışında Yönetmelikte belirlenmiş azami ödeme tutarlarını (üst sınırı)aşan nitelikte bir tutarı hesaba yatırabilir. Bu tutar işbu sözleşme tarihi itibarıyla en fazla 189.156,92 TL’dir.
 • Konut Hesabı’na aylık düzenli aktarım tutarının alt sınırı 1.576,31 TL, üst sınırı 15.763,15 TL; 3 aylık düzenli aktarım tutarının alt sınırı 4.728,94 TL, üst sınırı ise 47.289,47 TL’dir. Düzenli aktarım tutarları bu limitler dâhilinde müşteri tarafından serbestçe belirlenebilir.
 • Düzenli ödeme talimatı, vadesiz mevduat hesaptan ya da kredi kartından verebilmektedir.
 • Düzenli ödemeler bir aylık veya üç aylık olacak şekilde belirlenebilmektedir. Konut Hesabına, katılımcı ilgili aylık veya üç aylık dönemde üst sınırı geçmemek kaydı ile birden fazla ödeme yapabilecektir.
 • Düzenli ödeme asgari ve azami tutarları her yılın ilk işgünü bir önceki yıla ilişkin olarak 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.
 • Konut Hesabı günlük vadeli hesap şeklinde işleyecek olup, hesaba açılış tarihinde belirlenen ve talimatta yer alan günlük faiz oranı işletilecektir.
 • Konut Hesabı değişken faizli bir üründür. Hesabın faiz oranı her 12 ayda bir banka tarafından re’sen güncellenir. İlk yıl için geçerli olan faiz oranı hesabın açılışında belirlenmiş olup takip eden yıllara ilişkin faiz oranları banka tarafından Konut Hesabı için ilan edilen güncel faiz oranı ile yenilenir.
 • Her 12 aylık dönemler içerisinde Konut Hesabından en fazla 2 (iki) defa çekim hakkı tanınır. Çekim hakkının kullanılması halinde Konut hesabında kalan bakiyenin, Konut hesabının açılış tarihinden itibaren hesaba yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekir. Çekilecek tutarın, asgari tutar toplamından fazla olması durumunda hesap Konut hesabı statüsünden çıkartılır, bakiye vadesiz hesaba aktarılır.

Devlet Katkılı Konut Hesabı’ndan Yararlanma Koşulları;

 • Türk vatandaşı olması,
 • Çekim hakkı ve düzenli ödemelere ilişkin şartlardan herhangi birini ihlal etmemesi,
 • 7 Nisan 2015 tarihi itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmaması,
 • Konut edinim tarihine kadar asgari 3 yıl boyunca konut hesabına düzenli ödeme yapmış olması,
 • Devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında 7 Nisan 2015 tarihinden itibaren tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli başka bir taşınmaz mal edinmemiş olması,
 • Konut edinim tarihini müteakip 6 ay içerisinde gerekli belgeler ile Bankamıza başvurması

Devlet katkısı, Yönetmelikte yer alan aşağıdaki kriterlere göre hesaplanır.

 • 36 aydan az süre ile birikim yapılması halinde devlet katkısı ödenmez.
 • 36-47 ay için hesaptaki birikim tutarı yüzde 15 ile çarpılır, ödenecek tutar 81.968,00 TL’yi geçemez.
 • 48-59 ay için hesaptaki birikim tutarı yüzde 18 ile çarpılır, ödenecek tutar 88.273,23 TL’yi geçemez.
 • 60 ay ve üzeri için hesaptaki birikim tutarı yüzde 20 ile çarpılır, ödenecek tutar 94.578,45 TL’yi geçemez.

Devlet katkısına konu olabilecek konutların;

 • Kat mülkiyeti tapusuna sahip konutlar,
 • Kat irtifakı tapusu olan ve yapı kullanma izin belgesi bulunan konutlar,
 • Konut nitelikli yapı kullanımına izin belgesi olan müstakil taşınmaz,
 • Devre mülklere devlet katkısı ödenmeyeceğini,
 • Eşinden ve 1.derece kan hısımlarından satın aldığı konutlara devlet katkısı ödenmeyeceğini,
 • Konut Hesabı ve Devlet Katkısına ilişkin detaylı bilgi için ilgili yönetmeliğe ve kanuna ulaşabilirsiniz.

Düzenli ödeme tutar limitleri her yıl yeniden değerleme oranı ile artırılmaktadır. 2021 yılı yeniden değerleme oranı %122,93'tür.

Akbank Konut Hesabı Faiz Oranı

Akbank Konut Hesabı Faiz Oranları Tablosu
FAİZ ORANI (%)
12,00

*Yukarıda yer alan oran Konut Hesabına ilk yıl uygulanacak olan orandır.