Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuFON HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
Yatırım StratejisiFon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yabancı borsalarda işlem gören ve emtiaya yatırım yapan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yurtdışı piyasalardaki borsa yatırım fonlarına yapılacak yatırımlar ile yatırımcının emtia piyasalarındaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir.
Risk/Getiri düzeyiYüksek (5/7)
Önerilen VadeUzun vade (1 yıl ve üzeri)
Karşılaştırma Ölçütü%100 Dow Jones UBS Emtia Endeksi
Minimum Pay Adedi1 pay ve katları
Son İşlem Saati13:30
Alım İşlemi
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BIST Borçlanma Araçları  Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BIST Borçlanma Araçları  Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Satım İşlemiKatılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları  Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir
Halka Arz Tarihi23.5.2011
Fon Fiyatı yatirimci.akbank.com/akbankfonlari.aspx