Ak Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu

Birikimlerinize Dolar cinsi eurobond eklemek ister misiniz? 

Tasarruflarının bir kısmına dolar cinsi eurobondlar eklemek isteyen yatırımcılara imkan sağlar. Fonun içerisindeki eurobondların getiri dengesinin AK Portföy’ün yatırım süreçlerindeki uzmanlık ve tecrubesi ile optimal şekilde sağlanması hedeflenir.

Ak Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu tablosu
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları FonuFON HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
Yatırım StratejisiFon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Amerikan Doları (USD) cinsinden  kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.

Risk/Getiri düzeyiYüksek (5/7)
Önerilen VadeUzun vade (1 yıl ve üzeri)
Karşılaştırma Ölçütü%90 BIST-KYD Eurobond USD (TL) + %10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
Minimum Pay Adedi1 pay ve katları
Son İşlem Saati13:30
Alım İşlemi
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BIST Borçlanma Araçları  Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BIST Borçlanma Araçları  Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Satım İşlemiKatılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları  Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir
Halka Arz Tarihi1.12.2010
Fon Fiyatıyatirimci.akbank.com/akbankfonlari.aspx