Bireysel Emeklilik Sisteminde yeni bir dönem, Otomatik Katılım Uygulaması başlıyor!

Akbank, Otomatik Katılım uygulamasına geçişte, müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.​​

Hemen Başvur

Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılım Uygulaması Başlıyor!

Birçok ülkede aktif olarak uygulanmakta olan “Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım”, tasarruf olgusunun tüm kitleleri kapsamasına ve tabana yayılmasına yardımcı olmaktadır. Kişilere emeklilik döneminde ikinci bir gelir imkânı sunacak olan “Otomatik Katılım Uygulaması”, tasarruf açığını azaltırken ekonomiye de uzun vadeli kaynak sağlayıp d​algalanmaların önlenmesine önemli katkılarda bulunacaktır.

Otomatik Katılım, 45 yaş altında, kamu ve özel sektörde çalışan ya da çalışmaya başlayacak kişilerin otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil edildiği bir uygulamadır. 1 Ocak 2017 tarihinde hayata geçecek olan Otomatik Katılım uygulamasıyla sisteme 13 milyon kişinin katılması ve 10 yıllık dönemde 90 milyar TL’lik tasarruf oluşturulması bekleniyor.

Akbank olarak tecrübemiz ve bilgi birikimimizle, uygulama hakkındaki tüm sorularınız için yanınızdayız.

Otomatik Katılım ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki soru-cevap bölümümüzden ulaşabilirsiniz.​

Hemen Başvur​

Sıkça Sorulan Sorular

Otomatik Katılım Sistemi ne zaman başlayacak?

01.01.2017 tarihinde başlanması bekleniyor. Kanun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Sistem, Hazine Müsteşarlığı'nın yayınlayacağı ikincil düzenlemeler ile netleşmiş olacaktır.​

Otomatik Katılım Sistemi'ne kimler dahil olacak?

45 yaş altında olan ücret karşılığı bağımlı çalışanlar (Sosyal Güvenlik Kurumuna Kayıtlı) işverenleri aracılığı ile bir emeklilik planına otomatik olarak dahil edilecektir.​

Kamu kurumlarında çalışanlar da sisteme katılacak mı?

Özel sektörde ve kamu sektöründe çalışan 45 yaşını doldurmamış çalışanlar BES Otomatik Katılım Sistemi'ne dahil olacaktır.​

Otomatik Katılım tüm şirketlerde uygulanacak mı?

Kanun kapsamında bu yetki Bakanlar Kurulu'na verilmiştir. Bakanlar Kurulu bu konuda gerekli düzenlemeleri yapacaktır.​

Çalışanlar istedikleri Bireysel Emeklilik şirketini seçebilirler mi?

Çalışanlar, işveren tarafından emeklilik planına dahil edilecektir. İşveren, Hazine Müsteşarlığı tarafından uygun görülen şirketlerin sunacağı Bireysel Emeklilik planını seçebilecektir.​

45 yaş üstü Bireysel Emeklilik sözleşmesi olan ve halihazırda emekli statüsünde olan müşteriler için bir çalışma mevcut mudur?

Kanun, otomatik katılım için 45 yaşını doldurmamış olanları şart tutmaktadır. 45 yaş üstünün de işverene yapacağı talebiyle sistemde yer almasını engelleyen bir düzenleme bulunmamaktadır.​​​

Emeklilik şartları mevcut BES sözleşmelerindeki durumla aynı mıdır?

Emekliliğe hak kazanmak için 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak gerekmektedir.Emeklilik hakkı açısından mevcut uygulama ile bir farklılık bulunmamaktadır.​

Otomatik Katılım'da katkı payı ne kadar olacak?

Çalışan katkı payı asgari prime esas kazancın %3'üne karşılık gelen tutardır. İşçi, emeklilikte daha fazla birikim elde etmek istemesi veya kanuni limitler çerçevesinde devlet katkısından daha fazla yararlanmak istemesi halinde bu tutarı artırabilir. İşveren katkısı yoktur.​

Katkı payında değişiklik yapabilir miyiz?

Çalışan, otomatik katılıma ilişkin Bireysel Emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan daha yüksek bir tutar yapılmasını işverenden talep edebilir. Ancak, kazanca denk gelen %3'ten daha düşük bir tutar olamaz.​

Cayma (sistemden çıkma) hakkı olacak mı?

Emeklilik planına dahil olunduğuna ilişkin çalışana bildirilen tarihi müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayılabilir.​

Cayma hakkı kullanılırsa ne gibi haklar kaybedilecek?

Kanun kapsamında bu konuda henüz net bir bilgi yoktur.​

Katkı payı ödemelerine ara verilebilir mi?

Evet, katkı payı yatırmaya ara verilebilir. Ara verme koşullarının, Hazine Müsteşarlığı düzenlemeleri ile netleşmesi beklenmektedir.​

Otomatik Katılım kapsamında işveren ödeme yapabilir mi?

İşveren katkısı çıkan kanunda zorunlu değildir. Ancak; otomatik katılım ile bu operasyonun iş sürecine İşverenler dahil olacağı için dilerlerse; Bireysel Emeklilik kapsamında Kurumlar vergisi avantajı ve Hak Ediş uygulması ile çalışanlarının tamamına ya da bir kısmına işveren katkısı ödeyebilirler.​

Mevcut BES sözleşmelerimizi Otomatik Katılım sözleşmemize aktarabilir miyiz?

Mevcut Bireysel Emeklilik (BES) sözleşmeleri (Bireysel & Grup), Otomatik Katılım sistemine dâhil edilmeyecektir.​

Mevcutta Bireysel Emeklilik sözleşmem var, Otomatik Katılım'a ben de dâhil olacak mıyım?

Mevcut bireysel emeklilik sözleşmesi devam edecek olup 45 yaş altında özel ve kamu sektöründe çalışanlar Otomatik Katılım sistemine dahil edilecektir.​

İşyeri değişikliği yapmam durumunda bir önceki işyerimdeki sözleşmeme ne olacak?

Bir bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın işyerinin değişmesi halinde, yeni iş yerinde de Otomatik Katılım mevcut ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni iş yerindeki bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılır. Yeni iş yerinde Bireysel Emeklilik planının bulunmaması halinde çalışan, talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilir.​

Otomatik Katılım sözleşmelerinde uygulanacak kesintiler ne kadardır?

Henüz net bir bilgi olmamakla birlikte Fon İşletim Gider Kesintisi olacaktır. Ancak; hangi oranda olacağı belli değildir. Hangi fonların sistemde yer alacağı bilgisi de henüz mevcut değildir.​

Devlet katkısında değişiklik mevcut mudur? Mevcut sistemdeki %25 devlet katkısı Otomatik katılımda da olacak mı? %25 devlet katkısına ek bir katkı var mıdır?

Ödenen katkı payının %25'ine karşılık gelen tutar devlet katkısı olarak hesaplanacaktır. %25 Devlet katkısına ilave olarak; çalışan cayma hakkını kullanmaz ise sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL devlet katkısı sağlanacaktır. 1.000 TL ilave devlet katkısı, taahhüt olarak hesaplanacaktır. Hesaba bu tutar hemen geçmeyecektir. Emeklilik hakkının kullanılması halinde, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası sözlesmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikimin %5'i karşılığı ek devlet katkısı ödemesi yapılacaktır. ​

Mevcut %25 devlet katkısı alma şartlarında değişiklik mevcut mudur?

%25 devlet katkısı hesaplama sürelerinde değişiklik yoktur.

1 Ocak 2013 itibariyle;

  • En az 3 yıl sistemde kalanlar, devlet katkısı ve getirilerinin %15'ine,
  • En az 6 yıl sistemde kalanlar, %35'ine,
  • En az 10 yıl sistemde kalanlar, %60'ına,
  • 10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını dolduranlar veya vefat/maluliyet nedeniyle sistemden ayrılanlar, getirileri dâhil devlet katkısının tamamına hak kazanırlar.
1.000 TL'lik devlet katkısı 01.01.2017'den sonra yapılacak Bireysel Emeklilik sözleşmelerini mi kapsamaktadır? Mevcut sözleşmelere de 1.000 TL'lik katkı yapılacak mı?

1.000 TL ilave devlet katkısı sadece Otomatik Katılım sözleşmeleri için geçerli olup sisteme girişte bir defaya mahsus verilecektir. Mevcut Bireysel Emeklilik sözleşmelerine 1.000 TL ek devlet katkısı verilmeyecektir.​

1.000 TL devlet katkısı ödemesi için, yıllık belirli bir rakama kadar tutar ödemesi yapmaya gerek var mıdır? Cayma hakkını kullanmayan herkese ödeme yapılacak mıdır?

Çalışan cayma hakkını kullanmaz ise; sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, 1.000 TL ilave devlet katkısı sağlanır. Ancak, bu tutarın hangi şartların sağlanması halinde kazanılacağı henüz net değildir.​

İşverenin yükümlülükleri nelerdir?

​​Kanuna göre işveren 45 yaş altındaki çalışanlarını Otomatik Katılım kapsamında Bireysel Emeklilik planına dahil etmek sorumluluğundadır. Sözleşme katkı payı tutarı en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden işgünü, işveren tarafından şirkete aktarılır. İşveren, katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın varsa birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur.​

Sistemden çıkış şartları nelerdir?

Katılımcı emekli olduğunda sistemden çıkacaktır. Bununla beraber maluliyet halinde kendisine, vefat halinde ise kanuni vârislerine birikimi ödenecektir. Bu haller dışında sistemden erken çıkma hakkı kanunda düzenlenmemiştir. Bu konunun Hazine Müsteşarlığı düzenlemeleri ile netleşmesi beklenmektedir.​

Katılımcının iki ayrı sözleşmesine ödenen devlet katkısının üst limiti ne olacak? İki sözleşmenin devlet katkısı üst limit açısından ayrı mı değerlendirilecek?

Her bir katılımcının toplam devlet katkısı üst sınırı, yıllık brüt asgari ücretin %25'i kadardır. Bu tutara hem Otomatik Katılım kapsamında hem de bireysel sözleşmeleri kapsamındaki sözleşmelerine ödenen devlet katkıları dâhildir. Otomatik Katılım kapsamında bir Bireysel Emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın işyerinin değişmesi halinde, yeni işyerinde bir Bireysel Emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki Bireysel Emeklilik sözleşmesine aktarılır. Yeni iş yerinde emeklilik planı bulunmaması halinde çalışan, talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilir, talep etmez ise Bireysel Emeklilik sözleşmesi sonlandırılır. Otomatik Katılım Sistemi'ne girişte bir defaya mahsus olmak üzere, 1.000 TL ilave devlet katkısı sağlanır.​

Mevcut BES'i olan kişiler mevcut emeklilik sözleşmesini sonlandırıp, otomatik katılımda devam ederlerse kayıpları olur mu?

Evet, olacaktır. Otomatik Katılım hiçbir şekilde mevcut BES sözleşmelerinizle ilgili bir düzenleme yapmamaktadır. Bu bağlamda süre, devlet katkısı gibi kazanılmış haklarınızın kaybedilmemesi ve devlet katkısı kazançlarınıza esas sözleşme yürürlük sürenizin devam etmesi amacıyla mevcut Bireysel Emeklilik sözleşmenizi sonlandırmayı kesinlikle önermiyoruz.​