Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu (Atak) – ARM

Piyasa şartları ne olursa olsun getiri hedefleyen fon!


Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenleme ile 01.05.2024 – 31.07.2024 tarihleri arasında alınan ARM Fonu’ndan elde edilen gelir ve kazançlara, fonun satış tarihinden bağımsız olarak %7,5 stopaj uygulanacaktır.


Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu, atak bir stratejiyle, kısa vadede oluşabilecek dalgalanmaları göz ardı ederek, orta vadede mevduatın kayda değer üzerinde getiri sağlamayı hedefleyen tasarruf sahipleri için uygun bir yatırım ürünüdür.

Hemen ARM Fonu Al Hemen Hesap Aç

. Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu hakkında daha fazla bilgi almak için:

https://akportfoy.com.tr/tr/fund/ARM

Ak Portföy Yönetimi Fon Sepeti Şemsiye Fonu’na Bağlı Ak Portföy Akıllı Atak Fon Sepeti Fonu
FON HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
Yatırım StratejisiAk Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu (ARM), atak bir varlık dağılımı stratejisi ile orta vadede aylık mevduat getirisini aşmayı hedefleyen tasarruf sahipleri için tasarlanmıştır. Fonun yatırım yaptığı varlıklar Ak Portföy’ün alanında uzman Strateji ve Varlık Dağılımı ekibi tarafından profesyonel yatırım süreçleri ve kapsamlı finansal modellere dayanılarak belirlenir. Fonun temel hedefi piyasa şartları ne olursa olsun aylık mevduat getirisini aşmak olarak belirlenmiştir. Bu hedefe yönelik olarak fon portföyü piyasa şartları paralelinde otomatik güncellenir.
Risk/Getiri düzeyiYüksek (5/7)
Önerilen VadeOrta vade (6 Ay ve üzeri)
Karşılaştırma Ölçütü%100 BIST KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
Minimum Pay Adedi1 pay ve katları
Son İşlem Saati13:30
Alım İşlemiBIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilen alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Satım İşlemiKatılma payı bedelleri, satış talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, satış talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.​
Halka Arz Tarihi05.10.2015
Fon Fiyatıhttps://yatirim.akbank.com/tr-tr/yatirim-fonlari/sayfalar/default.aspx