634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile, doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortası’na tabidir.

Kimler yararlanabilir?

18 yaşını doldurmuş ve medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip herkes yararlanabilir.

Bana ne avantaj sağlar?

Depremin binalarda ve temellerinde doğrudan neden olacağı maddi zararlar (deprem sonucu yangın, infilak ve yer kayması dahil), Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sigorta bedeline kadar teminat altına alınır.

Nasıl sahip olabilirim?

Zorunlu Deprem Sigortası'na sahip olmak ve detaylı bilgi almak için, size en yakın Akbank Şubesi'ni ziyaret edebilirsiniz.

Prim tutarı ve ödeme şartları neler?

Zorunlu Deprem Sigortası, 1 yıllık bir sigorta olup, peşin olarak tahsil edilir. Apartman ve sitelerde, 8 daire ve üzeri başvurular için %20 indirim uygulanmaktadır.

Poliçeniz şubede düzenlenerek size hemen teslim edilir.

Sigorta Süresi ne kadar?

Zorunlu Deprem Sigortası'nın süresi 1 yıldır ve her yılın sonunda yenilenmesi gerekir.​

*Zorunlu Deprem Sigortası, Aksigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

Enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar, her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri, ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar ve manevi tazminat talepleri teminat dışıdır.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile, doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortası'na tabidir.

Sigorta yaptıranların sigorta bedeli, azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenmektedir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak ek teminat alabilmektedir.

 Akbank İnternet

 Kredi Kartı Başvuru

Eşya Sigortası