Koruma Amaçlı Yatırım Fonları

Yatırım vadesi sonunda fon portföyünde bulunan sabit getirili menkul kıymetler aracılığı ile anapara koruması sunarken, portföyde bulunan ve fonun yatırım stratejisini oluşturan opsiyon aracılığı ile yatırımcılara iştirak oranına paralel olarak getiri sağlayan fonlardır.

Anapara koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır. 
İştirak oranı, dayanak varlığın performansına katılım oranıdır. Alınan opsiyonun fiyatına bağlı olup, halka arz dönemi sonunda belirlenerek duyurulmaktadır.

Koruma Amaçlı Fonlarda İtfa:
Yatırım dönemi sonunda, yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.


Avantajlar

  • Piyasalarda işlem gören finansal enstrümanlara yatırımcıların kolaylıkla erişimine olanak sağlar.
  • Anapara koruma hedefi ile farklı dayanak varlık ve stratejilere dayalı alt fonlara yatırım yapma imkanı sağlar.
  • Portföy çeşitlendirmesi sağlayarak yatırımcılara alternatif getiri fırsatı sunar.
  • Yatırım dönemi boyunca, her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilir.
Koruma Amaçlı Fonları Diğer Yatırım Fonlarından Ayıran Özellikler

 Anapara Koruma Amaçlı FonlarDiğer Yatırım Fonları
Anapara Koruma Hedefi Var Yok
Vade Var Yok
Fiyat Har ayın 1.ve 10.işgünü Her gün
Alım Halka arz dönemi Her gün
Satım Ayda iki kez Her gün

Fon Fiyatları için tıklayınız.
Akbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı Alt Fonları'na ait sürekli bilgilendirme formlarına ulaşmak için tıklayınız.


Koruma Amaçlı Fonların Alım İşlemleri

Koruma amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır. Halka arz sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır. 

Halka arz süresince toplanan talepler Akbank B Tipi Likit Fon ile değerlendirilmektedir.

Halka arzın son günü saat 12:30'a kadar verilen emirler iptal edilebilmektedir. Ancak, bundan sonra iptal söz konusu olmayacaktır.

Koruma Amaçlı Fonların Satım İşlemleri

Koruma amaçlı fon fiyatları her ayın 1. ve 10. işgünlerinde hesaplanır ve ilan edilir. Alt fonun satım talimatları alt fonun yatırım dönemi başlangıcından itibaren her işgünü içinde verilebilir.

Fon fiyatının hesaplanacağı gün saat 10.30'a kadar girilen emirler, açıklanacak fiyat üzerinden yatırımcı hesaplarına pay fiyatının hesaplandığı günden (T), 3 işgünü (T+3) sonra aktarılır. Fiyat hesaplama günü saat 10:30'dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir.

Yatırım dönemi içerisinde fon paylarını iade eden yatırımcılar, paylarını o günkü net aktif değer üzerinden nakde dönüştürebilecektir. Bu tutar anaparanın üzerinde olabileceği gibi altında da olabilir.

Vade sonundan önceki çıkışlarda, çıkış yapılan tutar üzerinden %1 erken çıkış ücreti uygulanmaktadır. 30 Temmuz 2012 tarihinden sonra halka arz edilen anapara koruma amaçlı fonlarda erken çıkış ücreti uygulanmamaktadır.


Esnek Birikim Hesabı

Vergilendirme ve Duyurular

Altın Mevduat Hesabı