Eurobond ile Uzun Vadeli Yatırım

Uzun vadeli Yabancı Para yatırım aracı: Eurobond

​Akbank İnternet'ten hemen işlem yap.

Hemen Keşfet

​Avantajlı Eurobond faiz oranları ile uzun vadeli yatırım yapın.

​Uzun vadeli yatırım aracı; Eurobond!

Eurobond'lar (USD cinsli olanlar) ilk ihraç edildikleri sırada referans olarak Amerikan hazine bonolarını kendilerine esas alırlar. Amerikan hazine bonoları dünyanın en sağlam bonoları olarak gösterilmektedir. İhraç sırasında yerli ve yabancı yatırımcılar bu referans bonoları kendilerine baz alarak Türkiye'nin (Türk bonosunun) riskini ölçmeye çalışırlar. Euro cinsinden çıkan Türk tahvilleri de Alman hazine bonosuna göre değerlendirilerek ifade edilir.

Her bir ülkenin Eurobond getirileri ülkeden ülkeye veya kurumdan kuruma göre değişir.

Eurobond'lar uzun vadeli yatırım imkanı ve sağladıkları getiri ile Döviz Temdiat Hesapları’na göre cazip hale gelmiştir. Eurobond'lar kuponlu tahviller olup, üzerlerinde çoğunlukla sabit kupon faizi olan ve para cinsine göre yılda bir veya iki dönem kupon faizi ödeyen enstrümanlardır.

Bankamızdan Eurobond yatırımı yapan müşterilerimizin saklama işlemi, Brüksel'de bulunan, bankamızın da müşteri hesabının olduğu ve EUROCLEAR olarak adlandırılan Takasbank sisteminde yapıldığından, tahvillerin fiziki teslimi mümkün olmamakta, yalnızca hesaplarda görülmektedir. Saklamada yatırımcılarımız adına tutulan bu Eurobond'lardan herhangi bir ücret veya komisyon talep edilmemektedir.

Eurobond'ların bir bankadan diğer bir Türk bankasına veya bir yabancı bankaya transferinde ise belli bir oran ve tutar aralığında komisyon alınır. Şubeye yazılı talimat verilerek yapılan bu işlem, valörlü olarak gerçekleşir. Hizmet ücret bilgisine ulaşmak için tıklayınız.​

Eurobond'lar Hazine'nin dış borçlanmada kullandığı dövizli bonolar olup, 1 seneden uzun vadeli tahvillerdir. Yabancı para cinsinden yurtdışına ihraç olan bu tahviller çoğunlukla Dolar ve Euro cinsinden değişik vadelerde piyasalara sunulmaktadır (Sterlin ve Yen cinsinden ihraç olanlar da bulunmaktadır). Eurobond temel olarak Dövizli Menkul Kıymet olması sebebiyle Bankamızda Dövizli/Dövize Endeksli Menkul Kıymet olarak adlandırılmıştır.


 VİOP Hesabı Aç

Vergilendirme ve Duyurular

Döviz Kurları

Döviz kurları ve döviz alım satımı hakkında bilmek istedikleriniz.

 1e1 Bankacılık Hakkında

Eurobond Hakkında Sıkça Sorulan Sorular:

Eurobond nedir?

​Eurobondlar; finansman ihtiyacı için devletin, şirketlerin veya bankaların yurtdışına farklı döviz cinslerinden ihraç ettikleri, uzun vadeli tahvillerdir. Yatırımcısına, önceden belirlenmiş dönemlerde ara getiri imkanı sunarlar.

Uzun vadeli yatırım ve yüksek getiri imkanı için Eurobond uygun bir ürün müdür?

​Uzun vadeli yatırım Eurobond ile mümkündür. Ortalama vade 5 yıl üzeridir. 5 yılın altında veya daha üzerinde yatırım yapma fırsatı sunan Eurobondlar mevcuttur. Döviz temdiat hesaplarına görece daha yüksek getiri imkanı taşırlar.

Eurobond fiyatları neye göre değişir ve nelerden etkilenir?

​Eurobond fiyatları; ihraççısı olan devletin veya kuruluşun mali ve ekonomik performansından etkilenerek oluşur. Gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelere oranla Eurobond getirileri daha yüksektir. Kredi notu, risk primi bu faktörler arasındadır. Bunların yanı sıra; uluslarası piyasalardaki gelişmeler de Eurobond fiyatlarını olumlu/ olmusuz etkileyebilmektedir. 

Eurobond yıllık faiz oranı nedir ve nasıl belirlenir?

​Yıllık faiz oranı, Eurobond'un yıllık getirisini yansıtmaktadır. Bu oranların değeri; Eurobond'ların ilgili tarihte, ihraçcı ülkenin ekonomisinin makro değerlerine ve riskine göre değişiklik göstermektedir.

Eurobond nasıl alınır?

​Eurobond alım işlemi Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi veya Şubelerimizden gerçekleştirilebilmektedir. Menkul kıymet hesabının, döviz tevdiat hesabına bağlanmasının ardından kolaylıkla işlem yapılabilmektedir.

İşlem saatleri nedir?

Mesai günleri saat 10:00 – 16:00 saatleri arasında işlem yapılabilmektedir.​

İşlem alt limiti var mıdır?

​Alım-satım işlemleri 1.000 USD nominal ve katları şeklinde yapılmaktadır.

Eurobond faiz getirisi nasıl hesaplanır?

​Getiri, tahvilin piyasa fiyatı ile kupon faizi arasındaki ilişkiye göre değerlenir. Tahvil fiyatı ile kupon faizi arasındaki ilişki, tahvilin getirisine ters oranda yansımaktadır. 

Eurobond işlemlerinde ana para koruması var mıdır?

​Eurobondlarda vade sonu beklenirse elde edilecek tutar çoğunlukla sabit ve bellidir. Vadeden önce kısmi/ tam bozum işlemi yapılabilir. İşlemin gerçekleşeceği zamanki piyasa fiyatına göre kar veya zarar oluşabilir.

Eurobond almanın riskleri nelerdir?

​Eurobond'un fiyatı piyasa koşullarına göre değişiklik gösterdiğinden, ihtiyaç halinde vadeden önce bozma durumunda anapara riski vardır. Özel sektör ihraçlarında; ilgili vadede ödeme yapılmasına ilişkin ihraççı şirket riski alınır. 

Temiz fiyat ve kirli fiyat nedir?

​Eurobond'un vade, faiz gibi çeşitli bileşenler ile oluşmuş "Temiz Fiyat"ına, son kupon ödeme tarihinden itibaren birikmiş kupon faizinin eklenmesiyle oluşan fiyata "Kirli Fiyat" denir. Alım satım işlemleri, kirli fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

Birikmiş faiz nedir?

​Kıymetin ihraç veya son kupon ödeme tarihinden, alım - satımının yapıldığı tarihe kadar geçen zamanda işleyen faizine "Birikmiş faiz " denir. Vadeden önce kıymeti bozma durumunda; döviz temdiat hesaplarından farklı olarak; Eurobond'un elde tutulduğu süre boyunca hak edilen faiz, yatırımcıya ödenir.

Eurobond Kimler için Uygundur?

​Tasarruflarını yabancı para cinsi yatırım ürünlerinde değerlendirmek ve döviz getirisi elde etmek isteyen, uzun vadeli  yatırım yapmayı düşünen gerçek ve tüzel kişiler için uygundur.

Eurobond İşlemleri Nasıl Yapılır?

Mesai günlerinde  10:30 - 16.00 saatleri  aralığında işlem yapılabilir.
Bireysel İnternet Şube ve Şubelerimiz aracılığı ile Eurobond alım satım işlemi yapabilirsiniz.