18 Yaş Altı BES Kampanyası

Akbank’tan çocuğunun geleceğini güvence altına alanlar birikimlerine birikim katıyor

18 yaşından küçük çocuklarınız için Bireysel Emeklilik sözleşmesini başlatın, üstelik Akbank’tan birikimlerinize ek 200 TL’ye varan hediye kazanın.

15 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında 18 yaşından küçük çocuğu için Akbank şubelerinden AgeSA Bireysel Emeklilik Sözleşmesi başlatan tüm müşterilerimize, ödenen ilk katkı payı karşılığında;

- 150 TL – 299 TL arasında ödenen ilk katkı payı için 150 TL,
- 300 TL ve üzeri ödenen ilk katkı payı için ise 200 TL çocuğunuzun birikimlerine hediye ediyoruz.

18 Yaşından Küçüklere Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kampanya kapsamında olan BES ürünleri

- Plan 157
- Plan 159

Ödeme / Faydalanma Zamanı

Ek faydadan 15.09.2022 – 15.10.2022 (bu tarihler dâhildir) tarihleri arasında ; 18 yaş altı katılımcılar adına başlatılan Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri (BES), kampanya koşullarını sağlamaları ve ilgili sözleşmelerinin 15.12.2022 tarihi (bu tarih dâhildir) itibarıyla yürürlükte olması durumunda faydalanabilir.

 • Ek fayda hak edişi için kampanya tarihleri arasında başlatılan sözleşmelerin ilk tahsilat veya provizyonun 15.09.2022 - 15.10.2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhildir) gerçekleşmesi gerekmektedir. Provizyon gerçekleştirilen ödemelerde ilk tahsilatın iki aylık bekleme süresi sona erene kadar AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ hesaplarına intikal etmesi gerekmektedir.
 • Ek fayda hak edişi için kampanya bitiş tarihi olan 15.10.2022 tarihini takiben 2 (iki) aylık bekleme süresi uygulanacak ve kampanya bitimine müteakip 2 (iki) aylık bekleme süresi sonunda (bekleme süresinin son günü olan 15.12.2022 tarihi de dâhil olmak üzere), sözleşmelerin aktif ve yürürlükte olması gerekmektedir.
 • Hak kazanılan ek fayda tutarı, koşulları sağlayan bireysel emeklilik sözleşmelerine AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından 02.01.2023 - 31.01.2023 tarihleri arasında tanımlanacaktır/yatırılacaktır.
 • Ek fayda ödemesi için belirtilen tarih aralığı öngörü niteliğinde olup ek faydaların, ek fayda kapsamının gerçekleştirilmesinde beklenmeyen gecikmeler yaşanabilir.
 • Ek faydanın sözleşmelere ödenmesi ve/veya teslim tarihinden önce sözleşmesini sonlandıran/iptal eden/ cayma hakkı kullanan kişiler ek fayda haklarını kaybederler.

Hak Kazanma Şartlarının Bozulması Durumu ve Sonuçları
 • Ek faydadan, kampanyaya katılan ve gerekli koşulları sağlayan ilgili sözleşmelerin 2 (iki) aylık bekleme süresi sonunda yani 15.12.2022 tarihi (bu tarih dâhildir) itibarıyla aktif olması ve bu tarihe kadar ilk katkı payı ödemesinin AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. hesaplarına intikal etmesi durumunda faydalanabilir.
 • Ek faydadan faydalanabilmek için satın alınan 18 Yaş Altı Bireysel Emeklilik Sözleşmesinin ilk tahsilat veya provizyonun 15.09.2022 - 15.10.2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhildir) gerçekleşmesi gerekmektedir. Provizyonun veya tahsilatın iptal olması durumunda ek fayda verilmeyecektir.
 • AgeSA Hayat ve Emeklilik tarafından sözleşmelere yatırılacak olan ek fayda ödemesi, sözleşme başına hesaplanacaktır. Her sözleşme için kampanyadan sadece 1 (bir) defa faydalanılabilir.
 • Ek fayda hak kazanma şartlarında belirlenmiş katkı payı tutarları ile uyumlu olması koşuluyla, sözleşmenin ödenen düzenli katkı payı tutarı doğrultusunda sözleşme başına bir defaya mahsus ve ilk katkı payı üzerinden ek faydadan yararlanılabilir.
 • Kampanya kapsamındaki ek fayda ödemeleri, belirtilen aralıklarda ilk katkı payı ödemesi gerçekleştirilen 18 yaş altı katılımcı için başlatılan bireysel emeklilik sözleşmesine yatırılacaktır.
 • Ek fayda ödemesi, ek fayda ödemesinin gerçekleştirilmesi öncesinde sistemden çıkış, vefat, emeklilik, başka şirkette hesap birleştirme, başka şirkete aktarım veya cayma hakkını kullanma nedeniyle sözleşmenin sonlanması durumunda verilmez.
 • Diğer emeklilik şirketlerinden transfer/aktarım aracılığı ile gelen sözleşmeler ek faydadan yararlanamaz.
 • Ek fayda, kampanya koşullarına uygun olarak belirlenmiş emeklilik planlarından başlatılan 18 Yaş Altı Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri’ni kapsamaktadır. Otomatik Katılım Sözleşmeleri ve İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri yararlanamaz.
 • Ek faydaya konu olan AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından yatırılacak olan ek fayda ödemesi sözleşmelere yansıtılırken getiri olarak işleme alınacaktır ve Devlet Katkısına konu olmayacaktır.

Ödeyen Tarafından Bilinmesi Gerekli Görülen Diğer Uygulama Esasları
 • 18 yaş altı katılımcı için sözleşme kurulurken sözleşmede ödeyen taraf katılımcının yasal temsilcisi olacak, Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen kişi yasal temsilciyle aynı kişi olacaktır. Yasal temsilci ilk fazda evlilik birliği devam ettiği müddetçe katılımcının anne veya babası olmak zorundadır. Evlilik birliğinin devam etmediği durumlarda, yasal temsilcilik ve velayet durumunun resmi belge ibraz etmek suretiyle tevsik edilmesi gerekecektir.
 • Ek fayda uygulaması, kampanya kapsamında belirlenen tarihlerde yeni yürürlüğe giren ve kampanya koşullarını sağlayan 18 Yaş Altı bireysel emeklilik sözleşmelerini kapsamaktadır.
 • Ek fayda uygulaması kapsamında aynı sözleşme için birden fazla ek fayda kazanılamaz ve her sözleşme için kampanyadan sadece bir defa yararlanılabilir.
 • Diğer emeklilik şirketlerinden transfer/aktarım aracılığı ile gelen sözleşmeler ek faydadan yararlanamaz.
 • Ek fayda gönderim süreleri; yukarıda belirtilen koşullarda başlatılan yeni sözleşmelere gerçekleştirilecek ilk katkı payı ödemelerinin, ödeme türüne göre farklılaşabilecek provizyon süreleri ve AgeSA hesaplarına intikal süreleri baz alınarak belirlenmiştir. Ek faydaya hak kazanılması için gerçekleştirilecek ödemelerin AgeSA hesaplarına belirlenen 2 (iki) aylık bekleme süresi içerisinde (15.12.2022) intikal etmesi gerekmektedir.
 • Ek faydadan yararlanılabilmesi için ilgili sözleşmenin tanzim tarihinin 15 Eylül 2022 – 15 Ekim 2022 tarihleri arasında olması gerekmektedir. Ek faydaya konu olan 15 Eylül – 15 Ekim kampanya tarihleri arasında provizyonu alınan/ödenen ilk katkı payının AgeSA hesaplarına son intikal tarihi 15.12.2022’dir. Tanzim ve tahsilat tarihi ilgili tarihler aralığında olsa bile intikal bekleme süresi içinde gerçekleşmezse ilgili sözleşme ek faydaya konu olmayacaktır.
 • Ek fayda, kampanya koşullarına uygun emeklilik planlarından başlatılan 18 Yaş Altı Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri’ni kapsamaktadır. Otomatik Katılım Sözleşmeleri ve İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri yararlanamaz.
 • Ek faydaya konu olan AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından yatırılacak olan ek fayda ödemesi sözleşmelere yansıtılırken getiri olarak işleme alınacaktır ve Devlet Katkısına konu olmayacaktır.
 • Ek fayda uygulaması kapsamında hak kazanılan ek faydaların bildirimleri, ek fayda uygulaması ödeyenlerinin AgeSA sistemlerinde bulunan iletişim bilgilerine SMS ile yapılacaktır.
 • AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.; Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun onay vermesi durumunda, ek fayda uygulamasının kapsamını değiştirme / ek fayda türünü, niteliğini, miktarını veya markasını değiştirme veya ayrıcalıkları tümüyle sonlandırma hakkına sahiptir. Ek fayda uygulaması, şirketin talebi üzerine EGM tarafından iptal edilebilir. AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ’nin ek fayda uygulamasının kapsamının değiştirilmesi veya ayrıcalıkların tümüyle sonlandırılması için mevzuatın izin verdiği diğer esas ve usulleri uygulama hakkı saklıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ek faydanın uygulamaya konulmasından önce veya denetim veya kontroller sonucunda gerek görülmesi halinde ek faydada değişiklik yapılmasını veya ek faydanın iptal edilmesini talep edebilir.
 • Ek fayda uygulaması kapsamının değiştirilmesi veya ayrıcalıkların tümüyle sonlandırılması durumunda, AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin belirleyeceği iletişim kanalı ile ödeyenlere bilgilendirme yapılacaktır.
 • Ek faydaların sağlandığı firma/firmalar işbirliğinin sona ermesi veya ek faydanın kapsamında değişiklik yapılmasını gerektirir herhangi bir başka durum karşısında (ek fayda uygulaması başlangıcı veya sırasında); AgeSA Hayat ve Emekillik A.Ş. dilediğinde ek fayda uygulamasının iptal edilmesi, sona erdirilmesi veya koşullarının değiştirilmesi hakkını saklı tutar.
 • Katılımcılar, kampanya koşul ve kurallarını okudukları ve kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.
 • Ek fayda uygulaması kapsamında olan AgeSA ürünleri aşağıda belirtilmiştir.