Arşivden Gösterim

%30 devlet katkısı ile birikim yapmak için AgeSA BES’inizi Akbank Mobil'den hemen başlatabilir, 2.500 TL’ye varan ek katkı payı ile birikiminize değer katabilirsiniz.

Hemen Başvur

02- 31 Ocak tarihleri arasında Akbank Mobil'den AgeSA BES alanlar, aylık ödedikleri katkı payı tutarı kadar ek katkı payı alarak kazançlı çıkıyor.

Akbank Mobil

Kampanyaya ilişkin detaylar

 • 02 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında Akbank Mobil aracılığıyla başlatılan ve düzenli ödenen Bireysel Emeklilik Sözleşmelerini (BES) kapsamaktadır.
 • Akbank Mobil'den BES alan Akbanklılar, ek fayda koşullarını sağlamaları durumunda, belirtilen katkı payı ödeme aralıklarına denk gelen ek katkı payı tutarından birine hak kazanacaktır.
 • Kampanya tarihleri arasında başlatılmış ilgili sözleşme için;
  • Aylık minimum 1.000 TL – 2.499 TL arasında ödenen düzenli katkı payı karşılığında (ilgili sözleşmeye), toplamda 1.000 TL,
  • Aylık minimum 2.500 TL ve üzeri ödenen düzenli katkı payı karşılığında (ilgili sözleşmeye), toplamda 2.500 TL değerinde ek fayda ödemesi tanımlanacaktır.

Ödeme / Faydalanma zamanı

 • Ek faydadan, 02-31 Ocak 2024 (bu tarihler dâhildir) tarihleri arasında Akbank Mobil aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sözleşmesi (BES) yaptıranlar, kampanya koşullarını sağlamaları ve sözleşmelerinin 15.03.2024 tarihi itibarıyla yürürlükte olması durumunda faydalanabilir.
 • Ek fayda hak edişi için kampanya tarihleri arasında başlatılan sözleşmelerin ilk tahsilat veya provizyonunun 02.01.2024 – 31.01.2024 tarihleri arasında (bu tarihler dâhildir) gerçekleşmesi gerekmektedir. Provizyon gerçekleştirilen ödemelerde ilk tahsilatın iki aylık bekleme süresi sona erene kadar AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ hesaplarına intikal etmesi gerekmektedir.
 • Ek fayda hak edişi için
  • 02 Ocak – 15 Ocak tarihleri arasında başlatılan sözleşmeler için, 15.01.2024 tarihini takiben 2 (iki) aylık bekleme süresi uygulanacak (15.03.2024) ve kampanya bitimine müteakip 2 (iki) aylık bekleme süresi sonunda (bekleme süresinin son günü olan 15.03.2024 tarihi de dâhil olmak üzere), sözleşmelerin aktif ve yürürlükte olması gerekmektedir.
  • 16 Ocak– 31 Ocak tarihleri arasında başlatılan sözleşmeler için, 31.01.2024 tarihini takiben 2 (iki) aylık bekleme süresi uygulanacak (01.04.2024) ve kampanya bitimine müteakip 2 (iki) aylık bekleme süresi sonunda (bekleme süresinin son günü olan 01.04.2024 tarihi de dâhil olmak üzere), sözleşmelerin aktif ve yürürlükte olması gerekmektedir.
 • Ek fayda hak edişi için;
  • 02 Ocak– 15 Ocak tarihleri arasında başlatılan sözleşmeler için ödüllendirme süresi olan 31.10.2024 sonuna kadar,
  • 16 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında başlatılan sözleşmeler için ödüllendirme süresi olan 15.11.2024 tarihi sonuna kadar, aylık katkı payının düzenli ödenmesi (ara verilmemesi veya ödüllendirme dönemlerinde açık vadesinin bulunmaması) ve kampanya koşullarında belirtilen aylık minimum katkı payı tutar aralıklarının altına düşürülmemesi gerekmektedir.
 • Koşulları sağlayan bireysel emeklilik sözleşmelerine AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ tarafından; hak kazanılan ek fayda tutarının ilk yarısı
  • 02 Ocak – 15 Ocak tarihleri arasında başlatılan sözleşmeler için 01.04.2024 – 30.04.2024 tarihleri arasında, ek fayda tutarının kalan yarısı ise aylık düzenli ödemenin devam etmesi ve kampanya koşullarına uyumlu hareket edilmesi koşuluyla 01.10.2024-31.10.2024 tarihleri arasında,
  • 16 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında başlatılan sözleşmeler içinse 15.04.2024 – 15.05.2024 tarihleri arasında ek fayda tutarının kalan yarısı ise aylık düzenli ödemenin devam etmesi ve kampanya koşullarına uyumlu hareket edilmesi koşuluyla 15.10.2024-15.11.2024 tarihleri arasında, tanımlanacaktır. Ek fayda tutarının ilk yarısına hak kazanıldıktan sonra ikinci yarısı için hak kazanma koşullarının sağlanamaması durumunda, ek fayda tutarının ikinci yarısı tanımlanmaz, ek fayda tutarının ilk yarısı ise geri alınmaz.
 • Ek fayda ödemesi için belirtilen tarih aralığı öngörü niteliğinde olup ek faydaların, ek fayda kapsamının gerçekleştirilmesinde beklenmeyen gecikmeler yaşanabilir.
 • Ek faydanın sözleşmelere ödenmesinden ve/veya teslim tarihinden önce sözleşmesine ara veren/ ödenmemiş vadesi olan/ sonlandıran/iptal eden/ cayma hakkını kullanan kişiler, ek fayda haklarını kaybederler.

Hak kazanımına ilişkin detaylar

 • Ek faydadan, kampanyaya katılan ve gerekli koşulları sağlayan ilgili sözleşmelerin 2 (iki) aylık bekleme süreleri sonunda aktif olması ve bu tarihe kadar ilk katkı payı ödemesinin AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. hesaplarına intikal etmesi durumunda faydalanabilir. Bu süreler;
  • 02 Ocak – 15 Ocak tarihleri arasında başlatılan sözleşmeler için 15.03.2024,
  • 16 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında başlatılan sözleşmeler içinse 01.04.2024’tür.
 • Ek faydadan faydalanabilmek için satın alınan Bireysel Emeklilik Sözleşmesi'nin ilk tahsilat veya provizyonunun 02.01.2024 – 31.01.2024 tarihleri arasında (bu tarihler dâhildir) gerçekleşmesi gerekmektedir. Provizyonun veya tahsilatın iptal olması durumunda ek fayda verilmeyecektir.
 • AgeSA Hayat ve Emeklilik tarafından sözleşmelere yatırılacak olan ek fayda ödemesi, sözleşme başına hesaplanacaktır. Her sözleşme için kampanyadan sadece 1 (bir) defa faydalanılabilir.
 • Ek fayda hak kazanma şartlarında belirlenmiş katkı payı tutarları ile uyumlu olması koşuluyla, sözleşmenin ödenen düzenli katkı payı tutarı doğrultusunda sözleşme başına bir defaya mahsus ve ilk katkı payı üzerinden ek faydadan yararlanılabilir.
 • Kampanya kapsamındaki ek fayda ödemeleri, belirtilen aralıklarda katkı payı ödemeleri gerçekleştirilen Bireysel Emeklilik Sözleşmesi'ne yatırılacaktır.
 • Ek fayda ödemesi, ek fayda ödemelerinin gerçekleştirilmesi öncesinde ara verme, vadesini ödememe(açık vade), aylık katkı payı tutarını kampanya koşullarında belirtilen minimum katkı paylarının altına düşürme, sistemden çıkış, vefat, emeklilik, başka şirkette hesap birleştirme, başka şirkete aktarım veya cayma hakkını kullanma nedeniyle sözleşmenin sonlanması durumunda verilmez.
 • Diğer emeklilik şirketlerinden transfer/aktarım aracılığı ile gelen sözleşmeler ek faydadan yararlanamaz.
 • Ek fayda, kampanya koşullarına uygun olarak Akbank Mobil'den başlatılan Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri’ni kapsamaktadır. Tüzel kişiler tarafından katkı payı ödemesi gerçekleştirilen sözleşmeler yararlanamaz.
 • Ek faydaya konu olan AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ tarafından yatırılacak olan ek fayda ödemesi sözleşmelere yansıtılırken getiri olarak işleme alınacaktır ve devlet katkısına konu olmayacaktır.
 • Ek fayda uygulaması kapsamında hak kazanılan ek faydalara ilişkin bildirimler, ilgili kişilerin AgeSA sistemlerinde bulunan iletişim bilgilerine SMS ile yapılacaktır.
 • AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ; Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun onay vermesi durumunda, ek fayda uygulamasının kapsamını değiştirme / ek fayda türünü, niteliğini, miktarını veya markasını değiştirme veya ayrıcalıkları tümüyle sonlandırma hakkına sahiptir. Ek fayda uygulaması, şirketin talebi üzerine EGM tarafından iptal edilebilir. AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ’nin ek fayda uygulamasının kapsamının değiştirilmesi veya ayrıcalıkların tümüyle sonlandırılması için mevzuatın izin verdiği diğer esas ve usulleri uygulama hakkı saklıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ek faydanın uygulamaya konulmasından önce veya denetim veya kontroller sonucunda gerek görülmesi halinde ek faydada değişiklik yapılmasını veya ek faydanın iptal edilmesini talep edebilir.
 • Ek fayda uygulaması kapsamının değiştirilmesi veya ayrıcalıkların tümüyle sonlandırılması durumunda, AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ’nin belirleyeceği iletişim kanalı ile ödeyenlere bilgilendirme yapılacaktır.
 • Ek faydaların sağlandığı firma/firmalar işbirliğinin sona ermesi veya ek faydanın kapsamında değişiklik yapılmasını gerektirir herhangi bir başka durum karşısında (ek fayda uygulaması başlangıcı veya sırasında); AgeSA Hayat ve Emekillik AŞ dilediğinde ek fayda uygulamasının iptal edilmesi, sona erdirilmesi veya koşullarının değiştirilmesi hakkını saklı tutar.
 • Katılımcılar, kampanya koşul ve kurallarını okudukları ve kabul ettiklerini beyan etmiş sayılır.