Vergilendirme ve Duyurular

30 Haziran 2023 tarihine kadar satın alınan yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 stopaj uygulanacaktır. Değişken, Karma, Eurobond, Dış Borçlanma, Yabancı, Serbest Fonlar ile unvanında “Döviz” ifadesi geçen yatırım fonları bu uygulamanın dışındadır.
STOPAJLAR(*)
 2019
2020
Mevduat Faizi Vadelerine göre değişen oranda stopaja tabiVadelerine göre değişen oranda stopaja tabi
Repo % 15% 15
Yatırım Fonu%10(**)%10(**)
​Hisse Senedi Yoğun Fon​%0%0
Hazine Bonosu, Devlet Tahvili Faiz Geliri%10(**)%10(**)
Hazine Bonosu, Devlet Tahvili Alım-Satım Kazancı%10(**)%10(**)
Eurobond Faiz Geliri
--
Eurobond Alım-Satım Kazancı--
Hisse Senedi Kar Payı%15 (***)%15 (***)
Hisse Senedi Alım-Satım Kazancı%0%0
Türev Ürünler
(forward, swap, opsiyon vb.)
%10(**)%10(**)
VİOP​%10(**)%10 (**)

*Yukarıda yerverilen stopaj oranları genel oranlar olup, mükellefiyet türüne göre (tam mükellef kurum/gerçek kişi, dar mükellef kurum/gerçek kişi) farklılık arzedebilmektedir.

**Sermaye şirketleri (anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler) için bu oran %0 olarak uygulanmaktadır.

*** Dağıtan kurum tarafından yapılır.

TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERİN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
MEVDUAT & REPO FAİZ GELİRİ
2019
2020
a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden; a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden;
6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli %186 aya kadar (6 ay dahil) vadeli %18
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli %151 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli %15
1 yıldan uzun vadeli %131 yıldan uzun vadeli %13
b) Mevduat faizlerinden b) Mevduat faizlerinden
6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli %156 aya kadar (6 ay dahil) vadeli %15
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli %121 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli %12
1 yıldan uzun vadeli %101 yıldan uzun vadeli %10
 • Yıllık beyana tabi değil,
 • Yıllık beyana tabi değil,
 • Stopaj nihai vergidir.
 • Stopaj nihai vergidir.

MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER
2019
2020
 • Sürekli olarak portföyünün en az %51'i İMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının 1 yıldan fazla elde tutulanlar stopaja tabi değil, beyan da edilmez.
 • Aylık ağırlıklı ortalama bazda portföylerinin en az %75’i İMKB’de işlem gören hisse senetlerinden (Menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç) oluşan hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen gelirler %0 oranında stopaja tabi.
 • Diğer fonların katılma belgelerinin fona iadesinden elde edilen gelirlerde %10 stopaj var. Sermaye şirketleri (anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler) için bu oran %0 olarak uygulanmaktadır.
 • Yıllık beyana tabi değil.
 • Sürekli olarak portföyünün en az %51'i İMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının 1 yıldan fazla elde tutulanlar stopaja tabi değil, beyan da edilmez.​
 • Aylık ağırlıklı ortalama bazda portföylerinin en az %75’i İMKB’de işlem gören hisse senetlerinden (Menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç) oluşan hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen gelirler %0 oranında stopaja tabi.
 • Diğer fonların katılma belgelerinin fona iadesinden elde edilen gelirlerde %10 stopaj var. Sermaye şirketleri (anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler) için bu oran %0 olarak uygulanmaktadır.
 • Yıllık beyana tabi değil,
HAZİNE BONOSU/DEVLET TAHVİLİ FAİZ GELİRİ
HAZİNE BONOSU/DEVLET TAHVİLİ FAİZ GELİRİ
2019
2020
 • % 10 stopaj (anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler için %0 )
 • Yıllık beyana tabi değil,
 • % 10 stopaj(anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler için %0 )
 • Yıllık beyana tabi değil,
HAZİNE BONOSU/DEVLET TAHVİLİ ALIM-SATIM KAZANCI
HAZİNE BONOSU/DEVLET TAHVİLİ ALIM-SATIM KAZANCI
2019
2020
 • % 10 stopaj (anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler için %0 )
 • Yıllık beyana tabi değil,
 • % 10 stopaj (anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler için %0 )
 • Yıllık beyana tabi değil,
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ FAİZ GELİRİ
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ FAİZ GELİRİ
2019
2020

Türkiye’de ihraç edilenler:

 • % 10 stopaj (anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler için %0 )
 • Yıllık beyana tabi değil,

Yurtdışında ihraç edilenler:

 • Tahvilin vadesine göre %0 ile % 10 arasında değişen stopaja tabi,
 • Beyana tabi,
 • Beyan sınırı kişiler için 40.000 TL. Bu tutarı aşması halinde gelirin tamamı beyan edilir.

Türkiye’de ihraç edilenler:

 • % 10 stopaj (anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler için %0 ) 24.05.2020 tarihinden geçerli olmak üzere finansman bonoları için stopaj oranı %15'dir.
 • Yıllık beyana tabi değil,

Yurtdışında ihraç edilenler:

 • Tahvilin vadesine göre %0 ile % 10 arasında değişen stopaja tabi,
 • Beyana tabi,
 • Beyan sınırı kişiler için 49.000 TL. Bu tutarı aşması halinde gelirin tamamı beyan edilir.​
 
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ALIM SATIM GELİR
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ALIM SATIM GELİRİ
2019
2020

Türkiye’de ihraç edilenler:

 • % 10 stopaj (anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler için %0 )
 • Yıllık beyana tabi değil,

Yurtdışında ihraç edilenler:

 • Kazancın tutarı ne olursa olsun beyan edilir.

Türkiye’de ihraç edilenler:

 • % 10 stopaj (anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler için %0 ) 24.05.2020 tarihinden geçerli olmak üzere finansman bonoları için stopaj oranı %15'dir.
 • Yıllık beyana tabi değil,

Yurtdışında ihraç edilenler:

 • Kazancın tutarı ne olursa olsun beyan edilir.
 
EUROBOND FAİZ GELİRİ
EUROBOND FAİZ GELİRİ
2019
2020
 • Stopaj yok.
 • Yıllık beyana tabi.
 • Enflasyon indirimi uygulanmaz.
 • Beyan sınırı 40.000 TL. Bu tutarı aşması halinde gelirin tamamı beyan edilir.
 • Stopaj yok.
 • Yıllık beyana tabi.
 • Enflasyon indirimi uygulanmaz.
 • Beyan sınırı 49.000 TL. Bu tutarı aşması halinde gelirin tamamı beyan edilir.​
EUROBOND ALIM-SATIM KAZANCI
EUROBOND ALIM-SATIM KAZANCI
2019
2020
 • Stopaja tabi değil,
 • Yıllık beyana tabi,
 • ÜFE endekslemesi var.
 • Kazancın tutarı ne olursa olsun bey​an edilir.
 • Stopaja tabi değil,
 • Yıllık beyana tabi,
 • ÜFE endekslemesi var.
 • Kazancın tutarı ne olursa olsun beyan edilir.
HİSSE SENEDİ TEMETTÜ GELİRİ
HİSSE SENEDİ TEMETTÜ GELİRİ
2019
2020
 • %15 stopaj (Temettüyü dağıtan kurum tarafından yapılır; bu gelirin beyanı halinde sözkonusu stopaj hesaplanan gelir vergisinden düşülür.)
 • (Temettüyü dağıtan kurum tarafından yapılır; bu gelirin beyanı halinde sözkonusu stopaj hesaplanan gelir vergisinden düşülür.)
 • Yıllık beyana tabi.
 • Temettü gelirinin 1/2 si gelir vergisinden istisna.
 • 40.000TL beyan sınırı var. Sınırın aşılması halinde temettü gelirinin yarısı yıllık beyanname ile beyan edilir. ( Yapılan stopaj beyannamede mahsup edilir.)
 • %15 stopaj (Temettüyü dağıtan kurum tarafından yapılır; bu gelirin beyanı halinde sözkonusu stopaj hesaplanan gelir vergisinden düşülür.)
 • (Temettüyü dağıtan kurum tarafından yapılır; bu gelirin beyanı halinde sözkonusu stopaj hesaplanan gelir vergisinden düşülür.)
 • Yıllık beyana tabi.
 • Temettü gelirinin 1/2 si gelir vergisinden istisna.
 • 49.000TL beyan sınırı var. Sınırın aşılması halinde temettü gelirinin yarısı yıllık beyanname ile beyan edilir. ( Yapılan stopaj beyannamede mahsup edilir.)​
HİSSE SENEDİ ALIM-SATIM KAZANCI
HİSSE SENEDİ ALIM-SATIM KAZANCI
2019
2020
 • % 0 stopaj
 • Yıllık beyana tabi değil,

Yatırım Ortaklığı hisse senetlerinde;

 • % 10 stopaj (anonim, limited ve eshamlı komanditşirketler ve yatırım fonları için %0 )
 • ​Yıllık beyana tabi değil,
 • 1 yıldan fazla elde tutulanlar stopaja tabi değil
 • % 0 stopaj
 • Yıllık beyana tabi değil,

Yatırım Ortaklığı hisse senetlerinde;

 • % 10 stopaj (anonim, limited ve eshamlı komanditşirketler ve yatırım fonları için %0 )
 • ​Yıllık beyana tabi değil,
 • 1 yıldan fazla elde tutulanlar stopaja tabi değil
​  
OFF-SHORE MEVDUAT FAİZ GELİRİ
OFF-SHORE MEVDUAT FAİZ GELİRİ
2019
2020
 • Yıllık beyana tabidir.
 • 2.200 TL beyan sınırı var. Bu tutarı aşması halinde gelirin tamamı beyan edilir.
 • Yıllık beyana tabidir.
 • 2.600 TL beyan sınırı var. Bu tutarı aşması halinde gelirin tamamı beyan edilir.​
KANUNLA KURULMUŞ KOOPERATİF, DERNEK, VAKIF vb.

Kanunla kurulmuş olan vakıf, dernek, kooperatif vb. için açılmış olan mevduat ve repo hesapları için herhangi bir muafiyet sözkonusu olmayıp sözkonusu kurumlara ödenen mevduat faizleri de vadelerine göre stopaja tabidir.​

YABANCI YATIRIM FONU, YABANCI BONO, YURT DIŞI MEVDUAT

Yurtdışında kurulmuş, Türkiye'de SPK'ya kaydettirilmiş olsun veya olmasın tüm yabancı fonlardan elde edilecek gelirler (örnek: Pictet), yabancı bono gelirleri ve yurt dışı mevduat faizi gelirleri beyana tabidir.

Yabancı bono faiz gelirleri ve yurt dışı mevduat faizi gelirleri ile ilgili 2020 yılı için beyan sınırı 2.600 TL'dir.​

TÜREV ÜRÜNLER
 • Türkiye'de kurulu vadeli işlem ve opsiyon borsalarında (VİOP) yapılan işlemlerden elde edilen gelirlerdeki stopaj oranı %10 ‘dur. Hisse senedi ve hisse senedi endekslerine dayalı kontratlardan elde edilenler %0 stopaja tabidir. Anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler ve yatırım fonları için oran %0 olarak uygulanır.
 • Tam mükellef gerçek kişilerin; VİOP dışındaki türev işlemlerinden (forward, swap, opsiyon vb.) elde ettikleri gelirler de %10 oranınd​a stopaja tabidir.
 • ​Stopaj matrahı olarak; sözleşmeye baz alınan kıymetin piyasa fiyatına göre oluşan değeri ile işlem fiyatına göre oluşan değeri arasındaki fark alınır.
2020 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK VERGİ ORANLARI

2020 yılı menkul kıymet gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanı halinde uygulanacak gelir vergisi tarifesi aşağıda yeralmaktadır.

22.000 TL'ye kadar % 15
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası% 20
120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası % 27
600.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 27.870 TL, fazlası​% 35
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, fazlası​
% 40

BEYANNAME VERME VE ÖDEME ZAMANI

Tam mükellef gerçek kişilerin beyana tabi menkul kıymet gelirlerine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi izleyen yılın Mart ayının 25'ine kadar verilir.

Hesaplanan vergi Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir.​

TAM MÜKELLEF KURUMLAR

Gelirin türüne bakılmaksızın ister menkul sermaye iradı ister alım-satım kazancı olsun gelirin tamamı beyan sınırı olmaksızın kurum kazancına dahil edilir. Ancak yıl içinde stopaj yoluyla ödenen vergiler beyannamede hesaplanan kurumlar vergisinden indirilir. Bu konuda tek bir istisna; iştirak kazancında vardır. Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları kurumlar vergisinden istisna tutulur.​

DAR MÜKELLEF KİŞİ VE KURUMLAR

Dar mükellef sermaye şirketi kurumlar ile dar mükellef yatırım fonlarınının aşağıdaki menkul kıymetlerden elde edecekleri gelirlerde %0 stopaj uygulanır. Dar mükellef gerçek kişilerin aşağıdaki gelirleri için ise %10 stopaj uygulanmaktadır.

 • Devlet tahvili veya hazine bonosu alım-satım kazançları ve faiz gelirleri,
 • Özel sektör tahvili alım-satım kazançları ve faiz gelirleri,
 • Vadeli işlem sözleşmelerinden elde edilecek gelirler,
 • Yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilecek gelirler.

Dar mükellef kişi ve kurumların mevduat ve repo hesaplarına yapılan faiz ödemelerindeki mevduatın vadesine göre stopaj uygulaması devam etmektedir. Bununla birlikte stopaj oranının tespitinde, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nda (ÇVÖ) öngörülen oran dikkate alınmaktadır.Dar mükelleflere ilişkin ÇVÖ’de yer verilen vergi avantajlarının uygulanabilmesi için vergi dairesinden alınmış geçerli bir "özel kodlu mukimlik numarası" şarttır.

Gerekli belgelerin (mukimlik belgesi, pasaport, kuruluş belgesi vb.) Bankamıza ibrazı halinde Bankamız tarafından dar mükellef müşterimiz adına "özel kodlu mukimlik numarası" alınmaktadır.​

VİRMAN VE FİZİKİ TESLİM
Virmanın ŞekliStopajBildirim
Başka kurum aynı kişi adına Stopaj yapılmaz.Alış tarihi ve alış maliyeti karşı kuruma bildirilir.
Başka kurum başka kişi adına Stopaj yapılır. (*)Alış tarihi ve alış maliyeti karşı kuruma bildirilir.
Aynı kurum başka kişi adınaStopaj yapılır.(*)Bildirim yapılmaz.
Fiziki teslimStopaj yapılmaz.Alış tarihi ve alış maliyeti karşı kuruma ve TC Maliye Bakanlığı'na bildirilir.

* Mülkiyet devrini öngörmeyen (sözleşmeye istinaden teminat verilmesi, ödünç işlem vb.) virman işlemlerinde stopaj yapılmaz ancak T​C Maliye Bakanlığı'na bildirimde bulunulur.

**1.1.2006 öncesi ihraçlı Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarının virmanında stopaj ve bildirim yapılmaz.

Not: "Menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak yukarıda yerverilen bilgiler Akbank T.A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. ​Akbank, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Akbank hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Akbank'ın tüm çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur."​