Vergilendirme ve Duyurular

01.05.2024 – 31.07.2024 tarihleri arasında satın alınan yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara fonun satış tarihinden bağımsız olarak %7,5 stopaj uygulanacaktır.Değişken, Karma, Eurobond, Dış Borçlanma, Yabancı, Serbest Fonlar ile unvanında “Döviz” ifadesi geçen yatırım fonları bu uygulamanın dışındadır.
STOPAJLAR(*)
 2022
2023
Mevduat Faizi Vadelerine göre değişen oranda stopaja tabiVadelerine göre değişen oranda stopaja tabi
Repo % 15% 15
Yatırım Fonu%10(**)%10(**)
​Hisse Senedi Yoğun Fon​%0%0
Hazine Bonosu, Devlet Tahvili Faiz Geliri%10(**)%10(**)
Hazine Bonosu, Devlet Tahvili Alım-Satım Kazancı%10(**)%10(**)
Eurobond Faiz Geliri
--
Eurobond Alım-Satım Kazancı--
Hisse Senedi Kar Payı%15 (***)%15 (***)
Hisse Senedi Alım-Satım Kazancı%0%0
Türev Ürünler
(forward, swap, opsiyon vb.)
%10(**)%10(**)
VİOP​%10(**)%10 (**)

*Yukarıda yerverilen stopaj oranları genel oranlar olup, mükellefiyet türüne göre (tam mükellef kurum/gerçek kişi, dar mükellef kurum/gerçek kişi) farklılık arzedebilmektedir.

**Sermaye şirketleri (anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler) için bu oran %0 olarak uygulanmaktadır.

*** Dağıtan kurum tarafından yapılır.

TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERİN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
MEVDUAT & REPO FAİZ GELİRİ
2022
2023
a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden; a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden;
6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli %20
6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli %20
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli %20
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli %20
1 yıldan uzun vadeli %18
1 yıldan uzun vadeli %18
b) Mevduat faizlerinden b) Mevduat faizlerinden
6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli %5
6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli %15 (30.06.2023'e kadar %5)
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli %3
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli %12 (30.06.2023'e kadar %3)
1 yıldan uzun vadeli %18
1 yıldan uzun vadeli %10 (30.06.2023''e kadar %1)
 • Yıllık beyana tabi değil,
 • Yıllık beyana tabi değil,
 • Stopaj nihai vergidir.
 • Stopaj nihai vergidir.

MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER
2022
2023
 • Sürekli olarak portföyünün en az %51'i BİST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının 1 yıldan fazla elde tutulanlar stopaja tabi değil, beyan da edilmez.
 • Aylık ağırlıklı ortalama bazda portföylerinin en az %80’i BİST'te işlem gören hisse senetlerinden (Menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç) oluşan hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen gelirler %0 oranında stopaja tabi.
 • Diğer fonların katılma belgelerinin fona iadesinden elde edilen gelirlerde %10 stopaj var. Sermaye şirketleri (anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler) için bu oran %0 olarak uygulanmaktadır.
 • 23.12.2020 tarihi ile 30.06.2023 tarihleri arasında iktisap edilmiş TL bazlı yatırım fonlarında (%0).
 • Yıllık beyana tabi değil.
 • Sürekli olarak portföyünün en az %51'i BİST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının 1 yıldan fazla elde tutulanlar stopaja tabi değil, beyan da edilmez.​
 • Aylık ağırlıklı ortalama bazda portföylerinin en az %80’i BİST'te işlem gören hisse senetlerinden (Menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç) oluşan hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen gelirler %0 oranında stopaja tabi.
 • Diğer fonların katılma belgelerinin fona iadesinden elde edilen gelirlerde %10 stopaj var. Sermaye şirketleri (anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler) için bu oran %0 olarak uygulanmaktadır.
 • 23.12.2020 tarihi ile 30.06.2023 tarihleri arasında iktisap edilmiş TL bazlı yatırım fonlarında (%0)
 • Yıllık beyana tabi değil,
HAZİNE BONOSU/DEVLET TAHVİLİ FAİZ GELİRİ
HAZİNE BONOSU/DEVLET TAHVİLİ FAİZ GELİRİ
2023
2024
 • % 10 stopaj(anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler için %0 )
 • 22.12.2021-30.06.2023 tarihleri arasında iktisap edilen Devlet tahvil ve HB’larında %0.
 • Yıllık beyana tabi değil,
 • % 10 stopaj(anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler için %0 )

1 Mayıs 2024 – 31.07.2024 tarihleri arasında iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan ;

 • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirden % 7,5
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirden % 5
 • Vadesi 1 yıldan uzun kadar olanlara sağlanan gelirden % 2,5
 • 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan % 7,5
 • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan % 5
 • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan % 2,5

1 Mayıs 2024 – 31.07.2024 tarihleri arasında iktisap edilen varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından ;

 • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirden % 7,5
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirden % 5
 • Vadesi 1 yıldan uzun kadar olanlara sağlanan gelirden % 2,5
 • 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan % 7,5
 • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan % 5
 • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan % 2,5
 • Mevcuttaki istisna başlangıç tarihi ile 31.07.2024 tarihi (bu tarih dâhil) bu tarihe kadar iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 stopaj uygulanacaktır.
 • 01.05.2024 ile 31.07.2024 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen
  varlığa dayalı menkul kıymetler,
  ipoteğe dayalı menkul kıymetler,
  ipotek teminatlı menkul kıymetler
  varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara %7,5 stopaj uygulanacaktır.
 • Yıllık beyana tabi değil,

HAZİNE BONOSU/DEVLET TAHVİLİ ALIM-SATIM KAZANCI
HAZİNE BONOSU/DEVLET TAHVİLİ FAİZ GELİRİ
2023
2024
 • % 10 stopaj(anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler için %0 )
 • 22.12.2021-30.06.2023 tarihleri arasında iktisap edilen Devlet tahvil ve HB’larında %0.
 • Yıllık beyana tabi değil,
 • % 10 stopaj(anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler için %0 )

1 Mayıs 2024 – 31.07.2024 tarihleri arasında iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan ;

 • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirden % 7,5
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirden % 5
 • Vadesi 1 yıldan uzun kadar olanlara sağlanan gelirden % 2,5
 • 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan % 7,5
 • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan % 5
 • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan % 2,5

1 Mayıs 2024 – 31.07.2024 tarihleri arasında iktisap edilen varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından ;

 • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirden % 7,5
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirden % 5
 • Vadesi 1 yıldan uzun kadar olanlara sağlanan gelirden % 2,5
 • 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan % 7,5
 • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan % 5
 • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan % 2,5
 • Mevcuttaki istisna başlangıç tarihi ile 31.07.2024 tarihi (bu tarih dâhil) bu tarihe kadar iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 stopaj uygulanacaktır.
 • 01.05.2024 ile 31.07.2024 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen
  varlığa dayalı menkul kıymetler,
  ipoteğe dayalı menkul kıymetler,
  ipotek teminatlı menkul kıymetler
  varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara %7,5 stopaj uygulanacaktır.
 • Yıllık beyana tabi değil,


ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ FAİZ GELİRİ
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ FAİZ GELİRİ
2023
2024

Türkiye’de ihraç edilenler:

 • % 10 stopaj (anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler için %0 ) 24.05.2020 tarihinden geçerli olmak üzere finansman bonoları için stopaj oranı %15'dir.
 • 23.12.2020-31.12.2022 tarihleri arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan;
  • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlar %5,
  • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlar %3,
  • Vadesi 1 yıldan uzun olanlar %0,

 • Yıllık beyana tabi değil,

Yurtdışında ihraç edilenler:

 • Kazancın tutarı ne olursa olsun beyan edilir.
 • Alım satım kazancı Türk Lirası bazında hesaplanır. Yİ-ÜFE artış oranının %10 veya üzerinde olması şartıyla, iktisap bedeli elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Yİ-ÜFE artış oranında artırılabilir.
 

Türkiye’de ihraç edilenler:

 • % 10 stopaj (anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler için %0 ) 24.05.2020 tarihinden geçerli olmak üzere finansman bonoları için stopaj oranı %15'dir.
 • 1 Mayıs 2024 – 31.07.2024 tarihleri arasında iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan ;
  • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirden % 7,5
  • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirden % 5
  • Vadesi 1 yıldan uzun kadar olanlara sağlanan gelirden % 2,5

 • Yıllık beyana tabi değil,

Yurtdışında ihraç edilenler:

 • Kazancın tutarı ne olursa olsun beyan edilir.
 • Alım satım kazancı Türk Lirası bazında hesaplanır. Yİ-ÜFE artış oranının %10 veya üzerinde olması şartıyla, iktisap bedeli elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Yİ-ÜFE artış oranında artırılabilir.
 
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ALIM SATIM GELİR
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ALIM SATIM GELİRİ
2020
2024

Türkiye’de ihraç edilenler:

 • % 10 stopaj (anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler için %0 ) 24.05.2020 tarihinden geçerli olmak üzere finansman bonoları için stopaj oranı %15'dir.
 • Yıllık beyana tabi değil,

Yurtdışında ihraç edilenler:

 • Kazancın tutarı ne olursa olsun beyan edilir.
 

Türkiye’de ihraç edilenler:

 • % 10 stopaj (anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler için %0 ) 24.05.2020 tarihinden geçerli olmak üzere finansman bonoları için stopaj oranı %15'dir.
 • 1 Mayıs 2024 – 31.07.2024 tarihleri arasında iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan ;
  • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirden % 7,5
  • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirden % 5
  • Vadesi 1 yıldan uzun kadar olanlara sağlanan gelirden % 2,5
 • Yıllık beyana tabi değil,

Yurtdışında ihraç edilenler:

 • Kazancın tutarı ne olursa olsun beyan edilir.
 
EUROBOND FAİZ GELİRİ
EUROBOND FAİZ GELİRİ
2023
2024
 • Stopaj yok.
 • Yıllık beyana tabi.
 • Enflasyon indirimi uygulanmaz.
 • Beyan sınırı 150.000 TL. Bu tutarı aşması halinde gelirin tamamı beyan edilir.​
 • Stopaj yok.
 • Yıllık beyana tabi.
 • Enflasyon indirimi uygulanmaz.
 • Beyan sınırı 230.000 TL. Bu tutarı aşması halinde gelirin tamamı beyan edilir.​
EUROBOND ALIM-SATIM KAZANCI
EUROBOND ALIM-SATIM KAZANCI
2022
2023
 • Stopaja tabi değil,
 • Yıllık beyana tabi,
 • ÜFE endekslemesi var.
 • Kazancın tutarı ne olursa olsun bey​an edilir.
 • Stopaja tabi değil,
 • Yıllık beyana tabi,
 • ÜFE endekslemesi var.
 • Kazancın tutarı ne olursa olsun beyan edilir.
HİSSE SENEDİ TEMETTÜ GELİRİ
HİSSE SENEDİ TEMETTÜ GELİRİ
2022
2023
 • %10 stopaj (Temettüyü dağıtan kurum tarafından yapılır; bu gelirin beyanı halinde sözkonusu stopaj hesaplanan gelir vergisinden düşülür.)
 • (Temettüyü dağıtan kurum tarafından yapılır; bu gelirin beyanı halinde sözkonusu stopaj hesaplanan gelir vergisinden düşülür.)
 • Yıllık beyana tabi.
 • Temettü gelirinin 1/2 si gelir vergisinden istisna.
 • 70.000TL beyan sınırı var. Sınırın aşılması halinde temettü gelirinin yarısı yıllık beyanname ile beyan edilir. ( Yapılan stopaj beyannamede mahsup edilir.)
 • %10 stopaj (Temettüyü dağıtan kurum tarafından yapılır; bu gelirin beyanı halinde sözkonusu stopaj hesaplanan gelir vergisinden düşülür.)
 • (Temettüyü dağıtan kurum tarafından yapılır; bu gelirin beyanı halinde sözkonusu stopaj hesaplanan gelir vergisinden düşülür.)
 • Yıllık beyana tabi.
 • Temettü gelirinin 1/2 si gelir vergisinden istisna.
 • 150.000TL beyan sınırı var. Sınırın aşılması halinde temettü gelirinin yarısı yıllık beyanname ile beyan edilir. ( Yapılan stopaj beyannamede mahsup edilir.)
HİSSE SENEDİ ALIM-SATIM KAZANCI
HİSSE SENEDİ ALIM-SATIM KAZANCI
2022
2023
 • % 0 stopaj
 • Yıllık beyana tabi değil,

Yatırım Ortaklığı hisse senetlerinde;

 • % 10 stopaj (anonim, limited ve eshamlı komanditşirketler ve yatırım fonları için %0 )
 • ​Yıllık beyana tabi değil,
 • 1 yıldan fazla elde tutulanlar stopaja tabi değil
 • % 0 stopaj
 • Yıllık beyana tabi değil,

Yatırım Ortaklığı hisse senetlerinde;

 • % 10 stopaj (anonim, limited ve eshamlı komanditşirketler ve yatırım fonları için %0 )
 • ​Yıllık beyana tabi değil,
 • 1 yıldan fazla elde tutulanlar stopaja tabi değil
​  
OFF-SHORE MEVDUAT FAİZ GELİRİ
OFF-SHORE MEVDUAT FAİZ GELİRİ
2022
2023
 • Yıllık beyana tabidir.
 • 3.800 TL beyan sınırı var. Bu tutarı aşması halinde gelirin tamamı beyan edilir.
 • Yıllık beyana tabidir.
 • 8.400 TL beyan sınırı var. Bu tutarı aşması halinde gelirin tamamı beyan edilir.​
KANUNLA KURULMUŞ KOOPERATİF, DERNEK, VAKIF vb.

Kanunla kurulmuş olan vakıf, dernek, kooperatif vb. için açılmış olan mevduat ve repo hesapları için herhangi bir muafiyet sözkonusu olmayıp sözkonusu kurumlara ödenen mevduat faizleri de vadelerine göre stopaja tabidir.​

YABANCI YATIRIM FONU, YABANCI BONO, YURT DIŞI MEVDUAT

Yurtdışında kurulmuş, Türkiye'de SPK'ya kaydettirilmiş olsun veya olmasın tüm yabancı fonlardan elde edilecek gelirler (örnek: Pictet), yabancı bono gelirleri ve yurt dışı mevduat faizi gelirleri beyana tabidir.

Yabancı bono faiz gelirleri ve yurt dışı mevduat faizi gelirleri ile ilgili 2023 yılı için beyan sınırı 8.400 TL'dir.​

TÜREV ÜRÜNLER
 • Türkiye'de kurulu vadeli işlem ve opsiyon borsalarında (VİOP) yapılan işlemlerden elde edilen gelirlerdeki stopaj oranı %10 ‘dur. Hisse senedi ve hisse senedi endekslerine dayalı kontratlardan elde edilenler %0 stopaja tabidir. Anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler ve yatırım fonları için oran %0 olarak uygulanır.
 • Tam mükellef gerçek kişilerin; VİOP dışındaki türev işlemlerinden (forward, swap, opsiyon vb.) elde ettikleri gelirler de %10 oranınd​a stopaja tabidir. ​
 • Stopaj matrahı olarak; sözleşmeye baz alınan kıymetin piyasa fiyatına göre oluşan değeri ile işlem fiyatına göre oluşan değeri arasındaki fark alınır.
2023 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK VERGİ ORANLARI

2023 yılı menkul kıymet gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanı halinde uygulanacak gelir vergisi tarifesi aşağıda yeralmaktadır.

70.000 TL'ye kadar % 15
150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası% 20
550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL, fazlası % 27
1.900.000 TL'den fazlasının 550.000 TL'si için 134.500 TL, fazlası​% 35
1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL, fazlası​
% 40

BEYANNAME VERME VE ÖDEME ZAMANI

Tam mükellef gerçek kişilerin beyana tabi menkul kıymet gelirlerine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi izleyen yılın Mart ayının 25'ine kadar verilir.

Hesaplanan vergi Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir.​

TAM MÜKELLEF KURUMLAR

Gelirin türüne bakılmaksızın ister menkul sermaye iradı ister alım-satım kazancı olsun gelirin tamamı beyan sınırı olmaksızın kurum kazancına dahil edilir. Ancak yıl içinde stopaj yoluyla ödenen vergiler beyannamede hesaplanan kurumlar vergisinden indirilir. Bu konuda tek bir istisna; iştirak kazancında vardır. Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları kurumlar vergisinden istisna tutulur.​

DAR MÜKELLEF KİŞİ VE KURUMLAR

Dar mükellef sermaye şirketi kurumlar ile dar mükellef yatırım fonlarınının aşağıdaki menkul kıymetlerden elde edecekleri gelirlerde %0 stopaj uygulanır. Dar mükellef gerçek kişilerin aşağıdaki gelirleri için ise %10 stopaj uygulanmaktadır.

 • Devlet tahvili veya hazine bonosu alım-satım kazançları ve faiz gelirleri,
 • Özel sektör tahvili alım-satım kazançları ve faiz gelirleri,
 • Vadeli işlem sözleşmelerinden elde edilecek gelirler,
 • Yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilecek gelirler.

Dar mükellef kişi ve kurumların mevduat ve repo hesaplarına yapılan faiz ödemelerindeki mevduatın vadesine göre stopaj uygulaması devam etmektedir. Bununla birlikte stopaj oranının tespitinde, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nda (ÇVÖ) öngörülen oran dikkate alınmaktadır.Dar mükelleflere ilişkin ÇVÖ’de yer verilen vergi avantajlarının uygulanabilmesi için vergi dairesinden alınmış geçerli bir "özel kodlu mukimlik numarası" şarttır.

Gerekli belgelerin (mukimlik belgesi, pasaport, kuruluş belgesi vb.) Bankamıza ibrazı halinde Bankamız tarafından dar mükellef müşterimiz adına "özel kodlu mukimlik numarası" alınmaktadır.​

VİRMAN VE FİZİKİ TESLİM
Virmanın ŞekliStopajBildirim
Başka kurum aynı kişi adına Stopaj yapılmaz.Alış tarihi ve alış maliyeti karşı kuruma bildirilir.
Başka kurum başka kişi adına Stopaj yapılır. (*)Alış tarihi ve alış maliyeti karşı kuruma bildirilir.
Aynı kurum başka kişi adınaStopaj yapılır.(*)Bildirim yapılmaz.
Fiziki teslimStopaj yapılmaz.Alış tarihi ve alış maliyeti karşı kuruma ve TC Maliye Bakanlığı'na bildirilir.

* Mülkiyet devrini öngörmeyen (sözleşmeye istinaden teminat verilmesi, ödünç işlem vb.) virman işlemlerinde stopaj yapılmaz ancak T​C Maliye Bakanlığı'na bildirimde bulunulur.

**1.1.2006 öncesi ihraçlı Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarının virmanında stopaj ve bildirim yapılmaz.

Not: "Menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak yukarıda yerverilen bilgiler Akbank T.A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. ​Akbank, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Akbank hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Akbank'ın tüm çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur."​

Yatırım fonları ve SGMK ürünlerindeki stopaj değişiklikleri

1 Mayıs tarihli ve 32533 sayılı Resmi Gazete’de, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8434) (“Karar”) yayımlanmış olup, Karar kapsamında belirli yatırım fonları ve banka ihraçlı tahvil ve bonolarda gerçek kişiler tarafından elde edilen gelirler için stopaj uygulamasında değişiklik yapılmıştır.

Karar kapsamında;

Yatırım fonları kapsamında;

23.12.2020 - 30.04.2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ve (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest ya da unvanında “döviz” ifadesi geçenler hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar için %0 stopaj uygulanacaktır.

01.05.2024 - 31.07.2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ve (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest ya da unvanında “döviz” ifadesi geçenler hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar için stopaj oranının %7,5 olarak uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilenler dışındaki diğer fonlar ve yukarıda belirtilen tarihler dışındaki yatırım fonu alım işlemleri için stopaj oranlarında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Sabit getirili menkul kıymetler kapsamında; 

 01.05.2024 – 31.07.2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ve ihraççısı bankalar olan tahvil ya da bonolardan elde edilen gelir ve kazançlara aşağıdaki stopaj oranlarının uygulanacaktır. Karar kapsamında, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilecek gelirler üzerine uygulanacak stopaj oranları değiştirilmiş olup kademeli oran belirlenmiştir.

Faiz Gelirleri için:

 • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlere %7,5
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlere %5
 • Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlere %2,5

Alım-Satım gelirleri için:

 • 6 aydan az süre ile (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlara %7,5
 • 1 yıldan az süre ile (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlara %5
 • 1 yıldan fazla süre ile elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlara %2,5

TL/YP ihraçlı DİBS faiz gelirleri ve alım satım kazançlarına uygulanacak stopaj oranları kapsamında;

Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen devlet tahvili ve hazine bonolarından elde edilen ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar için uygulanan %0 oranındaki stopajın 31/07/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen kazançlara uygulanacak stopaj oranları kapsamında;

01/05/2024 - 31/07/2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ve ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen kazançlara %7,5 oranında stopaj uygulanacaktır.

Karar’a ulaşmak için tıklayınız.