Ürün ve Hizmet Ücretleri

 Bankacılık Hizmetleri TL Ücret ve Komisyonları

Para Aktarma

Havale
EFT
Swift

Mevduat Hesapları

Akbank Hesap Özeti
Mevduat Hesapları

Kredi Kartları ve Banka Kartları

Kart ve Hizmet Ücretleri
Bireysel Kredi Kartları Faiz Oranları

Bireysel Krediler

Konut Kredileri
Taşıt Kredileri
İhtiyaç Kredileri

Çekler ve Senetler

Çekler ve Senetler

Kiralık Kasa Ücretleri

Kiralık Kasa Ücretleri

Menkul Kıymet İşlemleri

Menkul Kıymet İşlemleri

ATM Kullanım

ATM Kullanım

Diğer

Diğer

Kobi Kredileri

Ortak Ücretler
Kredi Kartları
Gayrinakit Krediler
Nakit Krediler
Tarım Kart
Ürün ve Hizmet Paketleri

 

 Hesap İşletim Ücreti Uygulaması

Daha önce “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak tüketicilerden tahsil edilen hesap işletim ücretinin tahsilatı, T.C Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararına istinaden durdurulmuştur.

 Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Ücretleri

SPK'nın, 15.10.2004 tarih 42/1326 sayılı kararı ile, Türkiye'de kurulmuş yatırım fonlarının kaydileştirilmesine karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde 2006 yılı içinde Merkezi Kayıt Kuruşu (MKK) tarafından kaydileştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çerçevede yatırım fonu sahibi müşterilerimiz adına MKK da hesaplar açılmıştır.

MKK, bünyesinde açtığı hesaplara ilişkin olarak fon ihraççı kuruluşlar tarafından ödenmek üzere aşağıdaki ücretleri tahsil etmeye başlamıştır.

MKK tarafından belirlenen ücretlere ilişkin güncel ve detaylı bilgi için tıklayınız.

Ticari Müşterilerden Alınan Ücretler

Ticari müşterilerimiz için uygulanacak ürün ve hizmet ücretleri için tıklayınız.