Neden Yatırım Fonu?


Yatırım, bir yatırımcının getiri beklentisi, risk alma iştahı, fırsatlardan yararlanma arzusu, güvenilirlik, anında uygulanabilirlik, istikrarlı yönetim, düşük işlem maliyeti, likidite ihtiyacının karşılanması gibi taleplerinin bileşkesidir. Yatırımcı, basit bir yatırım işleminde dahi birbirini tamamlayıcı çok sayıda şartın sağlanmasını ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmasını istemektedir.

Yatırım Fonları, yatırımcının tüm ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde ciddi avantajlar sağlarlar.

Profesyonel Yönetim

Yatırım ürünleri çeşitlendikçe, yeni fırsatlar doğmakta, bu fırsatlardan yararlanmak ise profesyonellik gerektirmektedir. Yatırım Fonları'nın yönetiminde bilimsel yöntemler ve stratejiler uygulanmaktadır.

Nakde Çevrilebilme

Yatırım Fonları, istediğiniz an nakde çevrilebilmektedir. Ancak Ak Portföy Para Piyasası Fonu ve Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu haricindeki fonlarda ileri valör uygulanmaktadır.

Büyük Ölçekli Yatırım

Yatırım yapmanın maliyeti vardır. Yatırım ölçeği büyüdükçe, yatırım maliyetleri azalmaktadır. Yatırım Fonları ile, küçük tasarruf sahipleri de, büyük ölçekli yatırımcıların sahip olduğu avantajları elde eder.

Güvenilirlik

Yatırım Fonlarının malvarlığı, kurucu ve yöneticisinin malvarlığından ayrı olarak BIST'nin resmi Takas ve Saklama Bankası olan Takasbank güvencesi altında saklanmaktadır. Ayrıca SPK Kanunu uyarınca, fon malvarlığı rehin edilemez, teminat gösterilemez ve üçüncü kişiler tarafından haczedilemez. Yani fon malvarlığının korunması kanun ile güvence altına alınmıştır.

Denetim

Yatırım Fonlarının kurucu, yönetici ve saklayıcısının fon ile ilgili tüm hesap ve işlemleri SPK'nın denetimi altındadır. Ayrıca bağımsız denetim kuruluşları periyodik olarak yatırım fonlarının denetimini gerçekleştirmektedir.


Yatırım Fonu Hakkında ​


Yatırım Kararı Verirken Kendinize Sormanız Gerekenler:

Ne kadar riske tahammülüm var?

Getiri potansiyeliniz alabileceğiniz riskle yakından alakalıdır. Yatırım yaparken ne ölçüde risk alabileceğinizi kendinize sormanız gerekir.

Riskin anlamı kişiden kişiye değişiklik gösterir. Kimi yatırımcı riski, "anaparadan kaybetme ihtimali" olarak tanımlarken, kimisi için ise risk "beklenen getirinin elde edilememe ihtimali"dir. Sizin için riskin tanımının ne olduğuna karar vermeniz gerekir.

Birikimimin ne kadarını yatırıma yönlendireceğim?

Nakit akışınızı gözden geçirip, birikiminizin ne kadarını yatırıma ayıracağınıza karar vermeniz doğru olacaktır.

Yatırımımın vadesi nedir?

Yatırımınızı hangi vadede yapacağınızı, bu miktara ne süreyle ihtiyaç duymayacağınızı belirlemeniz, seçeceğiniz enstrümanlar için belirleyici faktörlerden biridir.

Yatırımımın amacı nedir?

Belirli bir hedefe yönelik olarak mı, birikiminizin değerini korumak amacıyla mı ya da yüksek oranda getiri elde etmek için mi yatırım yaptığınız, alacağınız riski belirleyecektir.

Piyasalara dair beklentim nedir?

Risk/getiri arayışınıza, piyasalarla ilgili beklentilerinizi katmanız durumunda yatırım alternatifleriniz farklı bir şekil alabilecektir.

Yatırım Fonu alırken nelere dikkat etmeliyim?

Almak istediğiniz risk seviyesine uygun fonu seçin. .

Fonun risk seviyesini anlamak için "Karşılaştırma Ölçütü"ne bakın. Karşılaştırma ölçütü fonun ortalama olarak ne oranda hangi yatırım aracına yatırım yapacağını gösteren iyi bir göstergedir. Karşılaştırma ölçütünde %75 oranında hisse bulunduran fon, %50 oranında hisse bulunduran fona göre daha riskli bir yatırım aracıdır.​​

Fonun bulunduracağı maksimum ve minimum yatırım oranları için "Yatırım Strateji Band Aralığı"na bakın. Bu size fonun alabileceği maksimum risk konusunda fikir verecektir.

Benzer türdeki fonların getirileriyle kıyaslama yapın. Kıyaslama yaparken farklı türdeki fonları değil, aynı türdeki fonları kıyaslamaya özen gösterin

Fonlarda getiri garantisi olmadığını unutmayın. Geçmiş dönem getirileri önemlidir, ancak gelecek için garanti teşkil etmez. Yatırım Fonu alırken risk aldığınızı ve herhangi bir getiri garantisi verilmediğini unutmayın.

Fonu almak ve satmak için gereken ihbar süresi, likidite ihtiyaçlarınızı karşılamanız için önemlidir. Ak Portföy Para Piyasası Fonu ve Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu haricindeki fonlarda uygulanan ileri valör uygulamasının detaylarını öğrenin. Birikiminize ihtiyacınız olduğunda fonu nakde çevirmek için ne kadar süreye ihtiyacınız olacağını bilmeniz önemlidir.

Fonların sınıflandırılması neye göre yapılmaktadır?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından fonlar, "Fon Türü" olarak sınıflara ayrılmıştır.

Fon Türüne Göre Sınıflandırma:

Fon türü sınıflandırmasına göre ise, portföye alınacak menkul kıymetler göz önünde bulundurularak, 13 ayrı yatırım fonu türü tanımlanmıştır. Bunlar:

 • Borçlanma Araçları
 • Hisse Senedi
 • Yabancı Hisse Senedi
 • Koruma Amaçlı
 • Değişken
 • Değerli Maden/Emtia
 • Katılım (Faizsiz Sermaye Piyasası Araçları)
 • Para Piyasası
 • Serbest
 • Döviz Serbest
 • Fon Sepeti
 • Girişim Sermayesi
 • Gayrimenkul Yatırım

Karşılaştırma ölçütü nedir?

Fonun getirisinin kıyaslanması için, fon yönetim stratejisine uygun olarak belirlenen endekslerdir. Bir yatırım fonunun hangi risk grubuna hitap ettiği karşılaştırma ölçütü ile kolaylıkla anlaşılır. Örneğin %80 KYD-Tüm Bono Endeksi ve %20 KYD-ON Brüt Repo Endeksi'nden oluşan bir tahvil bono fonunun ağırlıklı olarak uzun vadeli bonolara yatırım yaptığı anlaşılmaktadır.

Fonlarda İleri Fiyatlama Uygulaması (İhbarlı Fon) ne demektir?

Ak Portföy Para Piyasası Fonu ve Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu haricindeki fonlarda, fonunuzu paraya çevirebilmek için fon sahibinin, bir ya da iki gün (bu süre daha fazla olabilir) öncesinden bildirimde bulunması gerekir. Fonun nakit pozisyonunu ayarlayabilmesi bakımından bu süre her bir fon için farklı şekilde belirlenebilmekte ve ilan edilen izahname ile yatırımcılara duyurulmaktadır.

Hisse Senedi fonlarının hepsi birbirinin aynı mıdır?

Portföyünde bulundurduğu hisse senedi oranı daha yüksek olan fonlar daha riskli sınıfa girerler.  Hisse Senedi fonları minimum %51 oranında, Hisse Senedi Yoğun fonlar ise minimum %80 oranında hisse senedi bulundurmak zorundadır.

Borçlanma Araçları fonlarında ortalama vade ne anlama gelmektedir?

Hazine Bonosu/Devlet Tahvilleri'nde hisse senedinden farklı olarak vade söz konusudur. Fon portföyünde bulunan Hazine Bonosu/Devlet Tahvilleri'nin vadeye kalan gün sayılarının portföydeki oranıyla ağırlıklandırılması sonucunda fonun ortalama vadesi elde edilir. Ortalama vade ile risk/getiri beklentisi arasında doğru orantı söz konusudur. Ortalama vade uzadıkça, risk/getiri beklentisi de artar.

Fon getirisi ile mevduat getirisini karşılaştırırken neye dikkat etmeliyim?

Farklı iki yatırım aracının getirilerini kıyaslarken "net getiri" yani stopajdan arındırılmış getiri göz önünde bulundurulmalıdır. Halen mevduattan alınan stopaj %15, fonlardan alınan stopaj %10 oranındadır. Portföyünü minimum %51 oranında yerli hisse senedinden oluşturan fonların bir yıl elde tutulması durumunda elde edilecek gelir ise vergiden muaf tutulmuştur. Portföyünün minimum %80 oranında yerli hisse senedinden oluşturan hisse yoğun fonlarda ise elde tutulma süresine bakılmaksızın getiri üzerinden %0 stopaj oranı uygulanır.

Yatırım dünyasının en temel kabullerinden biri "ne kadar risk, o kadar getiri" kuramıdır. Yatırımcının ne derecede riski kabul edebildiği, aslında getiri potansiyelini de belirlemektedir. Akbank Yatırım Fonları'nın profesyonel yönetimiyle, kabul edebileceğiniz risk seviyesinde kazanabileceğiniz maksimum getirinin sağlanması hedeflenmektedir.


Şifre AlHemen Hesap Aç