Kredi puanı (kredi notu) nedir?

Kredi puanı, kişi veya kurumun finansal geçmişi, borç ödeme durumu ve mevcut kredi düzeyine bakılarak hesaplanan sayısal bir ifadedir. Bu puanın banka ve diğer finansal kuruluşların kredi başvurularını değerlendirirken kullandıkları önemli bir gösterge olduğunu eklemek isteriz. Yüksek olması, başvuranın geçmişteki ödemelerini zamanında gerçekleştirdiğini ve düşük riskli bir kişi ya da kurum olduğunu gösterir. Tersi durumda ise düşük kredi puanı, ödeme gecikmeleri veya borçların ödenmemesi gibi olumsuz durumları yansıtır ve kredi alma şansını azaltabilir.

Kredi (finansman) notu ne işe yarar?

Kredi notunun kişi ve işletmelerin finansal güvenilirliğinin bir ölçütü olarak işlev gördüğünü belirtmek isteriz. Bu değerlendirme, borç alma ve ödeme durumunun yanı sıra geçmiş kredi ödemelerinin kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi ile oluşur. Finans kuruluşları, kredi verme kararını alırken bu notu temel alarak kişi ya da kurumun borcunu zamanında ödeyip ödeyemeyeceğine dair bir fikir edinebilir. Yüksek kredi notu, kişi veya kurumun düşük riskli olduğunu ve krediyi geri ödeme konusunda güvenilir olduğunu gösterir. Bu da daha avantajlı kredi koşulları, düşük faiz oranları ve yüksek kredi limitleri gibi fırsatlar sağlayabilir.

Kredi notu nasıl hesaplanır?

Kredi notu, kişi veya kurumun finansal geçmişi incelenerek hesaplanır. Değerlendirilen faktörleri; ödeme geçmişi, mevcut borç tutarı, kredi geçmişinin uzunluğu, yeni kredi talepleri ve kredi çeşitliliği olarak sıralayabiliriz.

Ödeme geçmişinin, zamanında yapılan ödemelerin yanı sıra gecikmiş veya eksik ödemeleri de kapsayarak kredi notunda en büyük paya sahip olduğunu belirtmek isteriz. Mevcut borç tutarı, kişi ya da kurumun ne kadar borçlandığını ve bu borçların gelire oranını değerlendirir. Kredi geçmişinin uzunluğu finansal güvenilirliğin bir göstergesi olarak kabul edilir. Buna karşın kısa süre içinde birden fazla yeni kredi talep edilmesi finansal stresin bir işareti olarak görülebilir.

Kredi çeşitliliği ise kişi veya kurumun farklı türdeki kredileri nasıl yönettiğini gösterir. Tüm bu faktörler, kredi derecelendirme kuruluşları tarafından belirli bir formül içindeki ağırlıklarına göre değerlendirilir ve kredi notu üretilir. Bu notun finans kuruluşlarının kredi verme kriterlerinde temel bir gösterge olduğunun altını çizmek isteriz. Kredi puanını artırmak, bilinçli finansal hareketler ve stratejik planlama ile mümkün. Önceliğin ödeme geçmişini iyileştirmek olduğunu ve bunun için tüm borçların zamanında ödenmesi gerektiğini belirtmek isteriz. Düzenli ve tam zamanında yapılan ödemeler, kredi puanı üzerinde olumlu bir etki yaratır. Borç tutarını azaltmak da kredi notunu düzeltmek için önemli. Toplam borcun kullanılabilir kredi limitine oranının düşük tutulmasının önemini eklemek isteriz.

Kredi geçmişinin uzunluğunu korumak ve geliştirmek de oldukça fayda sağlayabilir. Eski kredi hesaplarını açık tutmak, kredi geçmişinizi uzatır ve puanınıza olumlu katkıda bulunur. Yeni kredi taleplerinde bulunurken dikkatli olmakta fayda var. Çok sayıda kredi başvurusu yapmak puanınızı olumsuz etkileyebilir. Buna karşın kredi çeşitliliğini artırmak farklı tür kredileri başarıyla yönetebildiğinizi gösterir ve puanınızı olumlu yönde etkileyebilir.

Finansal durumunuzu düzenli olarak gözden geçirmenin ve kredi raporunuzdaki hataları düzeltmenin kredi puanınızı artırma yolunda önemli adımlardan biri olduğunu eklemek isteriz.

Kredi notunu olumlu etkileyen faktörler nelerdir?

Kredi notunu olumlu etkileyen faktörler arasında finansal disiplin ve sağlam bir ödeme geçmişi yer alır. Zamanında yapılan ödemelerin kredi notunun yükselmesinde önemli bir rol oynadığını hatırlatmak isteriz. Bunun nedeni ise kredi raporunun büyük bir bölümünü ödeme alışkanlıklarının oluşturması. Ayrıca borç kullanım oranının düşük tutulması, yani kullanılabilir kredi limitinin sadece küçük bir kısmının kullanılması; finansal sorumluluk ve iyi yönetim becerisini yansıtır. Kredi raporunuzu düzenli olarak kontrol etmeniz de kredi notunuzu olumlu etkileyebilir. Yapacağınız kontroller sayesinde borçlanmanızı sınırlamanız, notunuzun gereksiz yere düşmesini önler ve finansal durumunuzun doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlar. Bu faktörlerin zamanla kredi notunuzun geliştirilmesine katkıda bulunarak finansal fırsatlardan yararlanma şansınızı artıracağını belirtmek isteriz.

Kredi notunu düşüren olumsuz faktörler nelerdir?

Finansal disiplinsizlik ve yanlış yönetim alışkanlıklarını kredi notunu düşüren başlıca olumsuz faktörler arasında sayabiliriz. Ödeme tarihlerini kaçırmak veya borç ödemelerinde gecikmeler yaşamak, kredi notunuzun düşmesine neden olan ana faktörler arasında yer alır. Kredi limitinizi yüksek oranda kullanmak, yani borç kullanım oranınızın yüksek olması da not üzerinde olumsuz bir etkiye sahip. Bu durumun finansal zorluk içinde olabileceğinizin bir göstergesi olarak değerlendirildiğini söyleyebiliriz.

Kredi geçmişinizdeki kısalık veya yetersiz kredi çeşitliliği de notunuzu olumsuz etkileyebilir. Kredi geçmişi, finansal davranışlarınızın uzun vadeli bir kaydı olduğu için kısa veya tek tip kredi geçmişi yeterli deneyime sahip olmadığınızı gösterebilir. Ayrıca çok sayıda yeni kredi başvurusu yapmak, finansal istikrarsızlık işareti olarak algılanır ve notunuzun düşmesine yol açabilir.

Var olan borçların yapılandırılmamış olması veya borçların ödenmemesi, yani temerrüde düşme durumu da kredi notunu ciddi şekilde düşürebilir. Kredi raporunda yer alan olumsuz bilgiler; iflas, haciz gibi mali zorluklar uzun süre kredi notunuz üzerinde negatif bir etkiye sahip olur. Bu faktörler finansal güvenilirliğinizi olumsuz etkileyerek gelecekte krediler ve finansal ürünlerden yararlanma şansınızı azaltır. Kredi notunuzu korumak ve iyileştirmek için bu olumsuz faktörlerden kaçınmanın önemini hatırlatmak isteriz.

Kredi puanı nasıl öğrenilir?

Kredi puanını öğrenerek finansal durumunuz hakkında önemli bilgiler edinebilirsiniz. Bunun için öncelikle online bankacılık hizmetleri aracılığı ile sunulan kredi puanı sorgulama imkânından yararlanabilirsiniz.

 Kredi puanınızı öğrenirken sağlanan bilgilerin güncel ve doğru olduğundan emin olmanız gerektiğini hatırlatırız. Kredi raporunuzda yanlış veya eksik bilgiler bulunuyorsa bu durum puanınızı yanıltıcı bir şekilde etkileyebilir. Dolayısıyla kredi puanınızı düzenli olarak kontrol etmenizin ve varsa hataları düzeltmenizin kredi puanınızı korumanın önemli bir parçası olduğunu belirtmek isteriz.

Findeks risk raporu nedir?

Findeks risk raporu, kişilerin finansal geçmişini ve kredi durumunu detaylı bir şekilde inceleyen, bu bilgiler ışığında kredi notu oluşturan bir doküman. Ödeme alışkanlıklarından mevcut borçlara, kredi kullanım oranlarından geçmişteki finansal işlemlere kadar geniş bir alanda bilgi sunduğunu belirtmek isteriz. Finans kuruluşlarının bir kişinin kredi risk seviyesini değerlendirmesine olanak sağlar. Bu değerlendirme, yeni kredi başvuruları veya kredi kartı limit artışları gibi finansal kararlar alınırken kullanılabilir. Akbank Mobil veya Akbank İnternet üzerinden sunduğumuz kredi notu sorgulama hizmeti ile her Akbanklı kredi notunu kolayca öğrenebilir, aynı zamanda findeks raporu da alabilir. Siz de Akbanklı olarak finansal durumunuzu daha detaylı bir şekilde inceleme fırsatı elde edebilir, ihtiyacınıza yönelik fırsatları hemen değerlendirebilirsiniz.