CDS (Kredi Risk Primi) Nedir?

Finansal piyasalarda oldukça önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkan CDS (Kredi Risk Primi), bir ülkenin ya da kurumun iflas riskinin bir ölçüsü olarak tanımlanabilir. Belirli bir borç enstrümanının (örneğin bir tahvil) ödenmemesi riskine karşı koruma sağlar. Dolayısıyla yatırımcının belli süre zarfı içerisinde bir borçlunun kredi yükümlülüğünü yerine getirememe riskine karşı sigorta satın almasına destek olur. Yüksek CDS değeri, yüksek kredi riskini gösterirken, düşük CDS değeri daha düşük riski ifade eder. Bu prim ülkenin ekonomik istikrarı, politik durumu ve diğer faktörler tarafından etkilenebilir. Global yatırımcılar, yatırım kararlarını alırken bu primi dikkate alarak hareket ederler. CDS, kredi piyasalarında risk algısının bir barometresi olarak kabul edilir ve finansal kararlar için önemli bir ölçüttür.


CDS (Credit Default Swap) Nasıl Hesaplanır?

CDS hesaplama karmaşık olabilir ve genellikle bir finansal profesyonelin müdahalesini gerektirir; ancak temel bir CDS hesaplama yöntemini anlamak için aşağıdaki adımları göz önünde bulundurabilirsiniz:

 • Temerrüt olayının olasılığını belirleme
  İlgili şirket veya varlık için temerrüt olasılığını belirlemek temel bir adımdır. Temerrüt olasılığını belirleyen faktörler arasında kredi notları, finansal göstergeler ve genel ekonomik durum yer alır.
 • CDS prim oranını belirleme
  Temerrüt olasılığına dayanarak CDS prim oranı belirlenir. Bu oran sigorta primi gibi düşünülebilir ve belirli bir süre içinde (genellikle yıllık olarak) ödenir.
 • CDS priminin hesaplanması
  CDS primi genellikle anlaşmanın nominal değeri üzerinden hesaplanır. Örneğin, bir CDS'nin nominal değeri 10 milyon dolar ve prim oranı %1 ise yıllık prim 100,000 dolar olarak hesaplanır.
 • CDS'nin fiyatını belirleme
  CDS'nin fiyatı, belirlenen primle çarpılarak hesaplanır. Bu, taraflar arasında takas edilen bir ödeme akışının bugünkü değerini temsil eder.

CDS'nin hesaplanması genellikle finansal modeller ve kredi türevleri için özel yazılımlar kullanılarak yapılır. Bu nedenle CDS'ye yatırım yapmadan önce detaylı bir finansal analiz ve profesyonel tavsiye almak önemlidir.

CDS Değeri Nasıl Yorumlanır?

Credit Default Swap (CDS) primlerindeki hareketler bir borçlunun kredi riskinin piyasa tarafından nasıl algılandığına dair kritik bilgiler sunar. CDS primindeki artış, borçlunun iflas riskinin yükseldiğine, yani kredi riskinin arttığına işaret eder. Bu, borçlunun borçlarını ödeyememe olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelir. Özellikle bir ülke söz konusu olduğunda yüksek CDS değerleri o ülkenin borç yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesi konusunda piyasa endişelerini yansıtır.

Öte yandan CDS primindeki bir azalış, borçlunun kredi riskinin azaldığına, yani borç ödeme kabiliyetinin daha güçlü olduğuna işaret eder. Bu, yatırımcılar için daha olumlu bir senaryodur. Bir ülke veya kuruluş hakkındaki olumlu ekonomik haberler, reformlar veya istikrarlı politikalar CDS primlerinde düşüş sağlayabilir. CDS primlerindeki hareketler, kredi riski algısındaki değişiklikleri yansıtan önemli sinyallerdir.

5 ve 10 Yıllık CDS Geçmişi Nasıl Yorumlanmalıdır?

5 ve 10 yıllık CDS geçmişi bir şirketin veya ülkenin kredi riskinin değerlendirilmesinde önemli bir gösterge olabilir. Ancak, bu verileri yorumlamak için dikkate almanız gereken bazı önemli faktörler bulunur:
1. Temerrüt Olaylarının İncelenmesi: CDS geçmişindeki temerrüt olaylarını inceleyin ve hangi dönemlerde temerrüt olasılığında artış veya azalış olduğunu belirleyin.
2. Genel Ekonomik Koşulları İnceleme: Ekonomik dönemlere göre CDS değerlerini karşılaştırın ve ekonomik daralma veya büyüme dönemlerinde nasıl bir değişim gösterdiklerini değerlendirin.
3. Kredi Notlarıyla Karşılaştırma: CDS geçmişini ilgili şirketin veya ülkenin kredi notları ile karşılaştırın. Kredi notları genellikle kredi riskini değerlendirmede önemli bir göstergedir.
4. Faiz Oranlarının Etkisi: Faiz oranlarındaki değişikliklerin CDS değerlerini nasıl etkilediğini anlamaya çalışın. Faiz oranları kredi maliyetleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir.
5. Likitide ve Piyasa Koşulları: CDS geçmişini değerlendirirken likidite koşullarını ve genel piyasa şartlarını göz önünde bulundurun. Düşük likidite dönemlerinde CDS değerleri daha volatil olabilir.
6. Yatırım Stratejilerine Etkisi: CDS geçmişi yatırımcıların kredi riskini değerlendirirken kullandıkları stratejilere etki edebilir. Örneğin, uzun vadeli bir CDS trendi belirli bir varlığa olan güvenin bir göstergesi olabilir.
7. Haber ve Olayları İnceleme: CDS değerlerindeki belirgin değişiklikleri o dönemdeki önemli haber ve olaylarla ilişkilendirin. Jeopolitik olaylar, finansal krizler veya sektörel gelişmeler CDS değerlerini etkileyebilir.

CDS geçmişini yorumlamak karmaşık bir süreçtir ve genellikle kapsamlı bir finansal analiz gerektirir. Bu nedenle, bu tür değerlendirmelerde uzman görüşlerinden yararlanmak önemlidir.

Yatırımcılar için CDS’nin Önemi

Yatırımcılar için Credit Default Swap (CDS) bir pusula işlevi görür ve kredi riskinin barometresi olarak faaliyet gösterir. Bu türev ürün belirli bir borç verenin gelecekteki ödeme kapasitesine ilişkin piyasa algısını yansıtır. Yüksek CDS primleri, belirli bir borç verene yönelik kredi riskinin arttığını gösterirken düşük primler azalan riski ifade eder. Bu bilgi yatırımcılara potansiyel riskleri değerlendirme ve yatırım stratejilerini buna göre ayarlama fırsatı sunar. Farklı sektörlerdeki CDS hareketleri, global trendler veya endüstriye özgü faktörler hakkında bilgi verebilir. Yatırımcılar CDS verilerini ekonomik göstergeler, faiz oranları ve diğer finansal araçlarla birlikte kullanarak portföylerini dengede tutma ve riskleri minimize etme stratejileri oluşturabilirler. CDS oranlarının takibini Akbank yatırım üzerinden yapabilirsiniz.