Yenilenebilir Enerji Kredileri

İklim krizi ile mücadelede en etkili yol

Rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal gibi çevre dostu enerji üretim kaynaklarını konu edinen projeler, proje finansmanımızda en öncelikli projeler arasında bulunuyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten tesislerin finansmanını sağlıyoruz.

Yıl sonu itibarıyla, bugüne kadar finanse ettiğimiz enerji projelerinin 3.163 MW’ını HES, 1.037 MW’ını RES, 320 MW’ını JES, 181 MW’ını GES ve 21 MW’ını Biyokütle tesisleri oluşturdu. 2021 yıl sonu itibarıyla destek verdiğimiz yenilenebilir enerji proje sayısı 185 oldu. Son dört yılda olduğu gibi, 2021’de de inşaat aşamasındaki projelere ayırdığımız finansmanın %100’ünü yenilenebilir enerji projeleri için sağlamaya devam ederken, kredi desteği sağladığımız yenilenebilir enerji projelerinin toplam enerji portföyümüz içerisindeki payı %76 olarak gerçekleşti.