İhracatın geliştirilmesi amacıyla, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) tarafından bankalar aracılığıyla kullandırılan, düşük faizli, ihracat taahhüdü doğuran, vergi, resim ve harçtan istisna edilen ve Bankamızca aracılık edilen Türk Lirası ve Döviz ihracat kredisi türüdür.

Türk Eximbank tarafından sunulan tüm kredi ürünleri için www.eximbank.gov.tr veya en yakın Akbank şubesine başvurabilirsiniz.

En Y​akın Akbank Şubesi


 Akbank İnternet