TCMB tarafından uygulanan "İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi" programı ile ihracatçı, imalatçı, imalatçı ihracatçı ile döviz kazandırıcı hizmeti olan firmalar ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalarımızın uygun maliyetle finansman ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmaktadır. TCMB Uygulama Talimatında belirtilen döviz cinslerine göre düzenlenen senetler Bankamızca TCMB'ye iskonto ettirilmekte, sağlanan kaynak Türk Lirası olarak kullandırılmakta ve ihracat taahhüdü doğurmaktadır.

TCMB Reeskont Kredisi’nden faydalanmak ve detaylı bilgi edinmek için Akbank şubesine başvurabilirsiniz.

En Y​akın Akbank Şubesi