Mavi Finansman Ürün Paketi

Turizm, liman ve denizcilik faaliyetlerinin yeşil dönüşümünü sağlayan kapsamlı paket

Sürdürülebilirlik faaliyetlerinde, sürdürülebilir finansmanı öncelikli alanlarından biri olarak belirleyen Akbank, sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, deniz turizmi faaliyetlerinde çevresel ayak izinin azaltılması, liman faaliyetlerinde denizlerin koruması ve düşük karbona geçişin hızlandırılması için Mavi Finansman çatısı altında Mavi Turizm Kredisi, Mavi Liman Kredisi ve Mavi Ulaşım Kredisi olmak üzere üç farklı kredi sunuyor. Bu üç kredi de turizmde çevresel ayak izinin azaltılması, denizlerin korunması, biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi, kirlilikle mücadelenin desteklenmesi kapsamında Akbank Sürdürülebilir Finansman Çerçevesinde yer alan yeşil kriterlere uygun projelerle hayata geçiriliyor.


Mavi Turizm Kredisi

Mavi Turizm Kredisi finansmanı yeni otel inşaatı, mevcut otelin refinansmanı, mevcut binaların renovasyonu, otellerin sürdürülebilirlikle bağlantılı yatırımları, yeşil bina entegrasyonu, atık yönetimi, biyoçeşitlilik çalışmaları, su ve atık su yönetimi ve enerji verimliliği gibi çalışmaları içeriyor.

Mavi Liman Kredisi

Yeni liman inşaatı, liman refinansmanı, limanlarda sürdürülebilirlikle ilgili tüm faaliyetler, atık yönetimi, döngüsel ekonomi çalışmaları, biyoçeşitlilik çalışmaları ile su ve atık su yönetiminin finansmanında kullanılmak üzere Mavi Liman Kredisi hayata geçiriliyor.

Mavi Ulaşım Kredisi

Akbank yeni deniz yolu ulaşım aracı satın alma (turistik ya da ticari amaçlarla), alternatif yakıt yatırımı yapma, düşük karbona geçiş yatırımlarını hızlandırma, enerji verimli, çevre dostu makine ekipman yenileme ve değişimi için finansman kullanmak isteyenlere Mavi Ulaşım Kredisi fırsatı sunuyor.