Kredim Güvende Kredili Hayat Sigortası

​Beklenmedik Durumlara Karşı Hem Sevdikleriniz Hem Krediniz Güvende

  • Kredim Güvende Hayat Sigortası 18-70 yaş aralığında olup Akbank'tan kredi kullanan müşterilere sunulabilir.
  • 1 aydan 20 yıla kadar tüm vadelere uyumlu olacak şekilde uzun süreli bir koruma sağlar.
  • Vefat, kaza ve hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet ana teminatlarına ek olarak opsiyonel işsizlik teminatı da alınabilir. 
  • İşsizlik teminatı, sigortalının çalışma statüsüne bağlı olarak istemdışı işsiz kalma, kaza veya hastalık nedeniyle geçici işgöremezlik ya da hastanede yatma hallerini kapsar. Kredi taksit tutarı kadar teminat sağlamakta olup, müşteri başına maksimum teminat tutarı aylık 4.000 TL'dir.
  • Maluliyet durumunda tazminat sigortalıya, vefat ve işsizlik durumlarında tazminat bankaya ödenir. Kredi taksitlerinin ödenmiş olması durumunda işsizlik tazminatı sigortalıya ödenir. 
  • Vefat dışındaki tazminat ödemelerinde poliçe sona ermez diğer teminatlarla devam eder.
  • Ürün uzun süreli ve tek primli olup, kredi kartından yapılan ödemelerde peşin, 2, 4 ve 9 taksit ile ödeme seçeneği mevcuttur.
  • Ödenen primler belirli oranda gelir vergisi matrahından düşülerek, %15'e varan vergi avantajından yararlanılabilir. 

Yıllık Hayat Sigortası ve Uzun Süreli Hayat Sigortası, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Akbank bir AvivaSA acentesidir.