KOBİ Eko Dönüşüm Paketi

İşinin ve dünyanın geleceği için harekete geç

Hemen Akbank KOBİ Eko Dönüşüm Paketi’ne başvur, uygun kredi imkanları ve danışmanlık hizmetleri ile Akbank Sürdürülebilir Finansman Çerçevesinde yer alan yeşil kriterlere uygun projelerle yeşil dönüşüm yolculuğuna başla.

Akbank’la KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yolculuğu başlıyor!

İşletmenizin karbon ayak izini azaltarak Sınırda Karbon Düzenlemesi sebebiyle karşılaşabileceğiniz riskleri fırsata çevirebilir ve rekabet gücünüzü artırabilirsiniz.

Yenilenebilir Enerji Kredisi

Amaç: Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesi'ne paralel olarak KOBİ’lerin karbon ayak izlerinin azaltılması amacıyla yapılan yatırımlara finansman sağlayarak destek olmak.

Kimler yaralanabilir?

Yenilenebilir enerjilerin üretim, kullanım ve dağıtımına yönelik yatırım yapan ve bu tip yatırımlarda kullanılacak özellikli malzemelerin ve yedek parçaların üretimi ve satışında faaliyet gösteren tüm KOBİ’ler bu krediden yararlanabilir.

Kredi tutarı: En fazla 2 milyon EUR veya 34 milyon TL

Döviz cinsi: TL veya YP

Vade: En fazla 7 yıla kadar

Faiz oranı: Güncel faiz oranı için sizi en yakın şubemize bekliyoruz.

Kredi / Öz kaynak ilişkisi: Yatırım tutarının asgari %20’sinin öz kaynak katkısı ile finanse edilmesi gerekiyor.

Başvurunuzu almak üzere sizi en yakın şubemize bekliyoruz.

Size en yakın şubelerimiz için tıklayınız.


Enerji Verimliliği Kredisi

Amaç: Yeşil ve temiz enerjiye geçiş kapsamında, üretim kapasitesinin değişmediği durumlarda, enerji harcamalarını azaltmaya ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik yatırımlar, makine alımları ve işlemler için işletmelere finansman sağlayarak destek olmak.

Kimler yaralanabilir?

Enerji verimliliğine katkıda bulunan, değerlendirilmiş ve onaylanmış, yüksek performansa sahip teknoloji ve malzeme yatırımı yapan tüm KOBİ’ler bu krediden yararlanabilir.

Kredi tutarı: En fazla 2 milyon EUR veya 34 milyon TL

Döviz cinsi: TL veya YP

Vade: En fazla 7 yıla kadar

Faiz oranı: Güncel faiz oranı için sizi en yakın şubemize bekliyoruz.

Kredi / Öz kaynak ilişkisi: Yatırım tutarının asgari %20’sinin öz kaynak katkısı ile finanse edilmesi gerekiyor.

Başvurunuzu almak üzere sizi en yakın şubemize bekliyoruz.

Size en yakın şubelerimiz için tıklayınız.


Atık Yönetimi Kredisi

Amaç: Çevresel ayak izinin azaltılmasına yönelik yatırımlar, makine alımları ve işlemler için işletmelere finansman sağlayarak destek olmak.

Kimler yaralanabilir?

Atık önleme, atık azaltma, atık geri dönüşümü alanında yatırım yapan ve üretime geri kazanılmış, dönüştürülmüş ham madde veya ara mamul kullanımına yönelik faaliyet gösteren tüm KOBİ’ler bu krediden yararlanabilir.

Kredi tutarı: En fazla 2 milyon EUR veya 34 milyon TL

Döviz cinsi: TL veya YP

Vade: En fazla 7 yıla kadar

Faiz oranı: Güncel faiz oranı için sizi en yakın şubemize bekliyoruz.

Kredi / Öz kaynak ilişkisi: Yatırım tutarının asgari %20’si öz kaynak katkısı ile finanse edilmelidir.

Başvurunuzu almak üzere sizi en yakın şubemize bekliyoruz.

Size en yakın şubelerimiz için tıklayınız.


Atık Su Yönetimi Kredisi & Su Yönetimi Kredisi

Amaç: Çevresel ayak izinin azaltılmasına yönelik yatırımlar, makine alımları ve işlemler için işletmelere finansman sağlayarak destek olmak.

Kimler yaralanabilir?

Başta tekstil ve kumaş üretimi alanlarında olmak üzere; su tüketimini azaltan, geri dönüştüren veya kaynakların verimliliğini artıran projelere yatırım yapan tüm KOBİ’ler bu krediden yararlanabilir.

Kredi tutarı: En fazla 2 milyon EUR veya 34 milyon TL

Döviz cinsi: TL veya YP

Vade: En fazla 7 yıla kadar

Faiz oranı: Güncel faiz oranı için sizi en yakın şubemize bekliyoruz.

Kredi / Öz kaynak ilişkisi: Yatırım tutarının asgari %20’si öz kaynak katkısı ile finanse edilmelidir.

Başvurunuzu almak üzere sizi en yakın şubemize bekliyoruz.

Size en yakın şubelerimiz için tıklayınız.


Temiz Ulaşım Kredisi

Amaç: Mobilitenin düşük karbon ekonomisine geçişi kapsamında yapılan yatırımlar için işletmelere finansman desteği sağlamak.

Kimler yaralanabilir?

Elektrikli ve hibrit ulaşım, temiz altyapı enerji araçlarının çoğalması ve zararlı emisyonların azaltılması amacıyla yatırım yapan tüm KOBİ’ler bu krediden yararlanabilir.

Kredi tutarı: En fazla 2 milyon EUR veya 34 milyon TL

Döviz cinsi: TL veya YP

Vade: En fazla 7 yıla kadar

Faiz oranı: Güncel faiz oranı için sizi en yakın şubemize bekliyoruz.

Kredi / Öz kaynak ilişkisi: Yatırım tutarının asgari %20’si öz kaynak katkısı ile finanse edilmelidir.

Başvurunuzu almak üzere sizi en yakın şubemize bekliyoruz.

Size en yakın şubelerimiz için tıklayınız.


Sürdürülebilir Tarım Kredisi

Amaç: Tarımda kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim yatırımları için işletmelere finansman desteği sağlamak.

Kredi tutarı: En fazla 2 milyon EUR veya 34 milyon TL

Döviz cinsi: TL veya YP

Vade: En fazla 7 yıla kadar

Faiz oranı: Güncel faiz oranı için sizi en yakın şubemize bekliyoruz.

Kredi / Öz kaynak ilişkisi: Yatırım tutarının asgari %20’si öz kaynak katkısı ile finanse edilmelidir.

Başvurunuzu almak üzere sizi en yakın şubemize bekliyoruz.

Size en yakın şubelerimiz için tıklayınız.


Adım Adım Kredi Başvuru Süreci
  • Kredi başvurusu yapan KOBİ; finansmana konu olan yatırımın bütçesi, yatırım takvimi ve ilgili yatırım yoluyla çevresel ayak izi azaltımının nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin detayları bankamıza sunar.
  • Yatırım planı bankamızın sürdürülebilir finansman uzmanları tarafından değerlendirilir. Uygun bulunursa finansman sağlamak için gerekli kredi başvurusu adımına geçilir; bulunmazsa başvuru adımına geçilemez.
  • Yatırım planı uygun bulunursa KOBİ’ye proje özelinde bir çevre danışmanı atanır.
  • Danışmanın incelemelerinin ardından bankamız, kredi politikaları çerçevesinde yatırımın fizibilitesi, KOBİ’nin mali durumu ve ticaret yapma anlayışı gibi konuları değerlendirir. Değerlendirme olumluysa bankamızca bir kredi limiti belirlenir. Bankamızın kredi politikalarına uygun olmayan başvuruların olumsuz sonuçlanacağını ve kredinin kullandırılamayacağını belirtmek isteriz.
  • Bankamızın kredi politikaları doğrultusunda olumlu değerlendirilen başvuruların sahiplerinden çeşitli bilgi ve belgeler talep edilir. Tüm bilgi ve belgeler tam ve geçerli ise kredi olumlu sonuçlandırılarak avans veya hak ediş yoluyla kullandırılır.