Kira Sertifikaları Katılım Fonu

Faizsiz yatırım aracı arayanlara...

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenleme ile 01.05.2024 – 31.07.2024 tarihleri arasında alınan AIS Fonu’ndan elde edilen gelir ve kazançlara, fonun satış tarihinden bağımsız olarak %7,5 stopaj uygulanacaktır.

Birikimlerinizi faizsiz yatırım ürünleriyle değerlendirmenizi sağlar. Fon, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırım yaparken, getiriyi artırmak için altın ve gayrimenkul gibi yine faize dayalı olmayan ürünlere de yönelebilir. Fon, tamamen faizsiz ürünlerle, birikimlerinizi enflasyonun aşındırıcı etkisinden korumayı ve getiri sağlamayı hedefler.

Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım FonuFON HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
Yatırım StratejisiBirikimlerinizi faizsiz yatırım ürünleriyle değerlendirmenizi sağlar. Fon, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırım yaparken, getiriyi artırmak için altın ve gayrimenkul gibi yine faize dayalı olmayan ürünlere de yönelebilir. Fon, tamamen faizsiz ürünlerle, birikimlerinizi enflasyonun aşındırıcı etkisinden korumayı ve getiri sağlamayı hedefler.
Risk/Getiri düzeyiRisk/Getiri düzeyi: Düşük (2/7)
Önerilen VadeOrta vade
Karşılaştırma Ölçütü%45 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %45 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları + %10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL
Minimum Pay Adedi1 pay ve katları
Son İşlem Saati13:30
Alım İşlemi
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BIST Borçlanma Araçları  Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BIST Borçlanma Araçları  Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Satım İşlemiKatılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları  Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir
Halka Arz Tarihi25.3.2013
Fon Fiyatı Akbank Fonları

Yatırım Fonları Başvuru

Vergilendirme ve Duyurular

Esnek Birikim Hesabı