Harici Garantiler / Kontrgarantiler

Harici Garantiler:

Yurtdışındaki muhatap kişi ve kurumlara hitaben, Bankamızın müşterilerimiz lehine garantör banka olarak, işin yapılmaması, herhangi bir sözleşmenin yerine getirilmemesi halinde düzenlediği geri dönülemez ödeme taahhüdü niteliğinde garanti mektuplarıdır.

Garanti mektubu türleri:

  • Geçici Teminat Mektubu
  • Kesin Teminat Mektubu
  • Avans Teminat Mektubu
  • Ödeme Garantisi
  • Kredinin Teminatı Niteliğindeki Garantiler

Kontrgarantiler:

Yurtdışında iş yaptığınız kişi ve kuruluşlara hitaben teminat mektubu vermeniz gereken işlerde kontrgaranti düzenleyerek, bu kişi ve kuruluşların doğrudan kendi bankalarından teminat mektubu almalarını sağlayabiliriz. Ayrıca, firmanıza hitaben yurtdışındaki lehtar emriyle hazırlanmış ve lehtarın bankasının Bankamıza açtığı garantiye istinaden, doğrudan tarafınıza muhatap teminat mektubu düzenleyebiliriz.

Detaylı bilgi için Akbank şubesine başvurabilirsiniz.

En Y​akın Akbank Şubesi