Çatı GES Yatırım Kredisi

Karbon ayak izini azaltmada en pratik yol

Akbank Çatı GES (güneş enerjisi sistemleri) Yatırım Kredisi ile çevresel ayak izini azaltmak isteyen Akbanklılar için finansman desteğini çeşitlendiriyor. Çatı GES Yatırım Kredisi ile enerji verimliliği çalışmalarının hızlandırılması, temiz üretim çalışmalarının desteklenmesi, karbon ayak izinin azaltılması, iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının desteklenmesi amaçlanıyor. Böylece Akbank, Ççatı GES kurulumlarının finansmanında özel ürünler ve özel fiyatlar sunarak düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandırıyor. Akbank ayrıca Akbanklılarınuçtan uca ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye’nin önde gelen EPC (Engineering Procurement and Construction); mühendislik, tedarik ve kurulum” firmaları ile iş birlikleri kuruyor.