Avantaj Plus Ferdi Kaza Sigortası

Kimler yararlanabilir?

18-65 yaş arasındaki tüm Akbank müşterileri bu hizmetten yararlanabilir. İsterseniz eşiniz ve çocuklarınızı da Avantaj Plus Avantaj Plus Ferdi Kaza Sigortası kapsamına dahil edebilirsiniz.

Bana ne avantaj sağlar?

Avantaj Plus Ferdi Kaza Sigortası ile kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alabilirsiniz.

Avantaj Plus Ferdi Kaza Sigortası'na dahil olduğunuz andan itibaren kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarınız, sürekli sakatlık ve yaşam kaybı durumlarına karşı sunduğumuz teminatlarla koruma altına alınırsınız.

Nasıl sahip olabilirim?

Avantaj Plus Ferdi Kaza Sigortası'na sahip olmak ve detaylı bilgi almak için size en yakın Akbank Şubesi'ni ziyaret edebilirsiniz.

Sigorta süresi ne kadar?

Bu güvence, poliçenin başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir ve poliçe her yıl otomatik olarak yenilenir.

​Avantaj Plus Ferdi Kaza Sigortası, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş tarafından sunulmaktadır. Akbank, bir ​AvivaSA acentesidir.

Kaza sonucu tedavi masrafları

Bir kaza neticesinde yaralanmanız durumunda, kaza gününden itibaren 1 yıl içinde oluşacak doktor, ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masrafları (nakil ücretleri hariç) poliçe teminat limitleri dahilinde fatura ve doktor raporu ile belgelenmek şartıyla ödenir.

Kaza sonucu tedavi maluliyet

Bir kaza neticesinde derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içerisinde daimi olarak sakat kalmanız durumunda, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin surette tespiti şartıyla, poliçede tutarı belirtilmiş olan Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı tutarı ödenir.

Kaza sonucu tedavi vefat

Sigorta süresi içinde, bir kaza sonucu ölüm halinde, evvelce tayin edilmiş lehtarına veya lehtar tayin edilmemiş ise kanuni varislere, poliçede tutarı belirtilmiş olan kaza sonucu vefat teminatı, Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları dahilinde ödenir.

 Akbank İnternet