Açığa Satış İşlemleri

 

​Açığa satış işlemi, sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eder. Bu emir türleri Ak Yatırım aracılığıyla iletilebilmektedir. Satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi de açığa satış sayılır.

Akbank veya Ak Yatırım şubelerine başvurularak imzalanacak sözleşme sonrasında Ak Yatırım müşteriye açığa satış limiti verir. Müşteri bu limit dahilinde %100 oranında teminat vermek şartıyla emir anında açığa satış emri olduğunu belirtmek kaydıyla açığa satış işlemi yapabilecektir. Verilecek teminatın değerlemesi Ak Yatırım'ın uygun bulacağı değerleme oranlarıyla hesaplanacaktır.

Öz kaynak oranı; SPK' nın Seri V No :65 sayılı tebliğinde belirtilen formüle göre hesaplanmaktadır. Başlangıç  öz kaynak oranı %50,  sürdürme oranı ise %35'dir. Bu oranın altına gelinmesi halinde müşteriye %50'ye çekilmesi için teminat tamamlama çağrısı yapılır.

Açığa satış işlemi gerçekleştirebilmek için emrin baştan açığa satış emri olarak bildirilmesi gerekir.

Açığa satışa konu hisse senetleri, SPK ve BİST'in belirlediği hisse senetleri içerisinden Ak Yatırım'ın uygun bulduklarıdır.

Açığa satış yapılıp pozisyon aynı gün kapatılmadığında, açığa satışı yapılan kıymetin ödünç olarak temin edilmesi gerekliliği vardır.

Detaylı bilgi almak için size en yakın Akbank ve Ak Yatırım şubelerine ulaşabilirsiniz.

En Yakın Akbank Şubesi