Tarım Bankacılığı Kredileri

Yeni tarımsal yatırımlarınız için veya mevcut yatırımınızı geliştirmek için finansman desteğiniz Akbank’tan

Tarım kredileri kapsamı, Akbank Sürdürülebilir Finansman Çerçevesinde yer alan yeşil kriterlere uygunluğa göre "sürdürülebilir tarım" olarak sınıflandırılabilir.

KREDİ ÜRÜNLERİ

 • Çiftçilerin tüm kredi ihtiyaçlarının tarım dışı gelir şartı aranmaksızın değerlendirildiğini bilmenizi isteriz.

1. Tarımsal İşletme Sermayesi Kredileri

 • • Bitkisel üretim için ihtiyaç duyulan tohum, gübre, fide, sulama, çapalama, akaryakıt, ilaç vb. her türlü tarımsal girdilerin finansmanı için sunduğumuz kredilerdir.

1.1. Ürün Ön Finansmanı Kredisi

 • Ürünün ekiminden hasadına kadar geçen dönemdeki tohum, gübre, ilaç, sulama ve işçilik maliyetlerinin tamamı için avantajlı koşullar sağlıyoruz.
 • Ürün hasat dönemine bağlı olarak geri ödemesiz dönem seçeneğinden yararlanabilirsiniz.
 • Vade sonunda anapara ve faiz ödeme imkânı sunuyoruz.

1.2 Kısa Vadeli Süt Besiciliği Kredisi

Yem ve işletme giderleriniz için finansman desteği sağlıyoruz. Kısa Vadeli Süt Besiciliği Kredimizden siz de eşit taksitler ve 12 aya varan vade seçeneğiyle faydalanabilirsiniz.

1.3 Tarım Kart

 • Akbank Tarım Kart sadece tarıma yönelik sarf malzeme satışı yapan tedarikçilere bağlanan Akbank Tarım POS’larında geçerli olan kapalı devre bir kart olduğunu ve kredi kartı özelliği bulunmadığını belirtmek isteriz.
 • Üreticiler Akbank Tarım Kart’ları ile Akbank ATM’leri üzerinden mevduat hesaplarına ulaşıp nakit çekim yapabilirler.
 • Akbank Tarım Kart limiti, Tardes üzerinden bitkisel üretim/süt besiciliği finansmanı amacıyla tahsis edilir.
 • Akbank Tarım Kart ödeme vadesi, kredilendirilen ürünün Tardes’te belirtilen ödeme vadesi (hasat dönemi) ile aynı tutulur ve sisteme kart vadesi olarak bu tarih girilir.
 • Akbank Tarım Kart revizeleri yılda bir kez yapılır.

2. Yatırım Kredileri

 • Kredilendirme oranı Akbanklı bazında değerlendirilmek üzere eşit taksitli veya esnek ödemeli kredi imkânı sunuyoruz.

2.1 Arsa /Tarla/Bahçe Alım Kredisi

 • İlgili kredi arsa ve/veya tarımsal amaçlı arazi alımlarında geçerlidir.
 • Eşit taksitli, 3 ayda bir, 6 ayda bir veya yılda bir ödemeli olarak kullanma imkânı sunuyoruz.
 • Maksimum vade 7 yıl olabilir.

2.2 Sera Kredisi

 • Sera kurulumu veya mevcut seranızın bakımı ya da genişletilmesi amacıyla ihtiyaç duyacağınız finansman desteğini Sera Kredisi ile sağlayabilirsiniz.
 • 84 aya kadar vade imkânı sunuyoruz.
 • Aylık eşit taksitler halinde (3 ayda bir, 6 ayda bir veya yılda bir ödemeli) veya mahsul döneminde geri ödeme seçeneğinden yararlanabilirsiniz.

2.3 Damla Sulama Kredisi

 • Modern sulama teknikleriyle üretiminizi artırabilir, enerji tasarrufu sağlarken daha kaliteli ürünler elde edebilirsiniz. Bu amaçla sunduğumuz Damla-Sulama Kredisi ile gerekli tarımsal sulama ekipmanlarına kolaylıkla sahip olabilirsiniz.
 • 36 aya kadar vade imkânı sunuyoruz.
 • Aylık eşit taksitler halinde (3 ayda bir, 6 ayda bir veya yılda bir ödemeli) veya mahsul döneminde geri ödeme seçeneğinden yararlanabilirsiniz.

2.4 Uzun Vadeli Yatırım Kredisi

 • Yeni tarımsal yatırımlarınız (Arsa alım, tarla alım, bahçe alım, sera yapım, damla sulama kredisi dışında kalan uzun vadeli yatırım finansmanı) için veya mevcut yatırımınızı geliştirmek için gerekli olan finansman desteğini avantajlı koşullarda sağlıyoruz.
 • 84 aya kadar vade imkânı sunuyoruz.
 • Aylık eşit taksitler halinde (3 ayda bir, 6 ayda bir veya yılda bir ödemeli) veya mahsul döneminde geri ödeme seçeneğinden yararlanabilirsiniz.

2.5 Tarımsal Ekipman Kredisi

 • 0 km ve ikinci el olmak üzere, tarımsal faaliyetlerinizi yerine getirebilmeniz için ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü alet ve ekipman alımınıza uygun koşullarda finansman desteği sağlıyoruz.
 • 60 aya kadar vade imkânı sunuyoruz.
 • Aylık eşit taksitler halinde (3 ayda bir, 6 ayda bir ve yılda bir ödemeli) veya mahsul döneminde geri ödeme seçeneğinden yararlanabilirsiniz.

2.6 Araç Kredileri

 • Yeni ve 2. el traktörler, tüm ticari araçlar ve binek araçlar kredi kapsamında değerlendirilebilir.
 • Eşit taksitli, 3 ayda bir, 6 ayda bir veya yılda bir ödemeli olarak tahsis edilebilir.
 • Araç kredilerinde bankamızın ticari taşıt kredisi rehin ve sigorta esaslarının geçerli olduğunu belirtmek isteriz.

2.7 Uzun Vadeli Süt Besiciliği Kredisi

 • Süt besiciliğine yönelik büyükbaş hayvan alımlarınız için finansman desteği sunuyoruz. Uzun Vadeli Süt Besiciliği Kredimizi eşit taksitler ve 5 yıla varan vade seçeneği ile hemen kullanabilirsiniz.

2.8 Konut Kredileri

 • Eşit taksitli, 3 ayda bir, 6 ayda bir veya yılda bir ödemeli olarak tahsis edilebilir.

3. Toprak Mahsülleri Ofisi A.Ş. (TMO) Kredileri ve ELÜS Kredileri

 • TMO Makbuz Senedi Kredisi, sözleşmeye bağlı olarak buğday, arpa, mısır ve çeltik ürünlerinin TMO’nun Umumi Mağaza unvanlı depolarına teslimi karşılığında, TMO tarafından tanzim edilen ve belirtilen ürünlerin satın alınarak bedelinin bankamıza ödenmesi garantisini içeren Makbuz Senedi’nin teminata alınması suretiyle kullandırılan nakit kredidir. Her sene TMO ile yapılacak sözleşmede belirlenecek şartlar doğrultusunda tahsis edilir.
 • Elektronik Lisanslı Ürün Senedi (ELÜS), lisanslı depolara teslim edilen tarım ürünleri karşılığında düzenlenen ve depolanan ürün detayını gösteren; Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde elektronik olarak saklanan, yetkili ticaret borsalarında satışa çıkarılabilen elektronik ürün senedini ifade eder. ELÜS, tarım ürünlerinin finansal bir yatırım aracı olarak kullanılabilmesi için geliştirilmiş bir menkul kıymettir.
 • Akbank Yatırım Hesaplarına bağlanmış olan ELÜS’ler karşılığında Akbanklılar kredi kullanabilir.

4. Refinansman Kredileri

 • Güncel Ticari Kredi Borç Transferi (refinansman) bankamız genelgeleri doğrultusunda yapılabilir.

 Findeks Risk ve Çek Raporu

 Akbank İnternet