​​Orta ve uzun vadeli yatırım projeleriniz için finansman imkanı Akbank'ta!

Yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarınızın finansmanı amacıyla Avrupa Yatırım Bankası’ndan (AYB) sağladığımız fon ile destek veriyoruz.

Avantajlar

  • Birçok İhtiyacınızı Karşılar: Yeni yatırımlar, mevcut kredinin uzatımı, mevcut tesisin modernizasyonu ve/veya büyütülmesi, orta ve uzun vadeli işletme sermayesi ihtiyaçlarınızı karşılar.
  • Yatırımlarınız İçin: Makine alımı, hammadde alımı, maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımı, enerji yatırımı, enerji verimliliği, üretim verimliliği, istihdam verimliliği ve inovasyon yatırımları için kullanabilirsiniz.
  • Rekabet Gücü: Uygun vade ve faiz oranlarıyla finansman imkanı sağlanarak rekabet gücünüzü artırır.
  • Uzun Süreli Finansman: Kredinin maksimum vadesi 15.06.2018’i geçmeyecek şekilde minimum 2 yıldır.
  • Kullanım Çeşitliliği: TL veya YP olarak kullanabilirsiniz.

 Findeks Risk ve Çek Raporu

 Akbank İnternet