​Yurtdışında kaynak bulan firmalara müjde!

Prefinansman, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımlarının finansmanında kullanılmak üzere, firmaların bizzat kendilerince yurtdışındaki alıcıdan veya uluslararası finans kuruluşlarından döviz ya da efektif olarak sağladıkları ve Türkiye'deki bankalar aracılığıyla kullanabildikleri kredilerdir.

Özellikler

  • Söz konusu kredi kullanımlarına bankamızca garanti verilerek ya da verilmeksizin aracılık edilir.
  • Yurtdışından kaynak bulabilen tüm firmalar bu krediden yararlanabilirler.

Avantajlar

  • Faiz Avantajı: Prefinansman kredileri dış piyasalardan sağlandığından, faiz oranları yurtiçindeki döviz kredilerine nispeten daha düşük olur.
  • Düşük Maliyet:Başlangıçta KKDF'den istisna tutulur.

 Akbank İnternet