Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenleme ile ile 01.05.2024 – 31.07.2024 tarihleri arasında alınan ALE - Ak Portföy Para Piyasası Fonu ve BGP - Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu'ndan elde edilen gelir ve kazançlara, fonun satış tarihinden bağımsız olarak %7,5 stopaj uygulanacaktır.

Risklerden korunarak, yüksek getiri ve likidite ile yatırım yapabilirsiniz

Ak Portföy Para Piyasası Fonu, repo, özel ve kamu sektörü tahvili, bono gibi ürünlerden oluşmaktadır. Fon, Ak Portföy'ün profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilmektedir.

Fonun Özellikleri

  • Risk almak istemeyen, ancak yatırımlarının değerini ko​rumak isteyen yatırımcılar için uygundur.
  • Bütün işlem kanallarından 7/24 alım-satım işlemleri yapılabilir.

Ak Portföy Para Piyasası Fonu hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Fonlarımız hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.


Ak Portföy Para Piyasası Fonu
FON HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
Yatırım StratejisiFon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.
Risk/Getiri düzeyiDüşük (2/7)
Önerilen Vade0-3 ay 
Karşılaştırma Ölçütü%10 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %35 BIST-KYD Repo (Brüt) + %55 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
Minimum Pay Adedi1 pay ve katları
Son İşlem Saati18:00
Alım İşlemiSaat 18:00 ile 24:00 arasında izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde 18:00’de  belirlenen ve ertesi işgünü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır.
İş günlerinde 24:00 ile 18:00 arasında yatırımcılara  fon katılma payı satışları ise izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde o işgünü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır.
Satım İşlemiTatil günlerinde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden alım ve satım yapılacaktır. İş günlerinde 14:00 – 18:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde  fona  iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz. 
Halka Arz Tarihi05/04/2013
Fon Fiyatı Akbank Fonları


Yatırım Fonları Başvuru

Vergilendirme ve Duyurular

Esnek Birikim Hesabı

Para Piyasası Fonu Hakkında Temel Bilgiler

Para Piyasası Fonunun avantajları nelerdir?
  • Sabit getirili ürünlere yatırım yaptığınız için risklerden korunursunuz.
  • Dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz. Böylece vade beklemeden getiri sağlarsınız.
  • Birikiminiz Ak Portföy uzmanları tarafından değişen ekonomik koşullara göre yönetilir.
Fon hangi yatırımcılar için uygundur?

​Risk almak istemeyen, ancak yatırımlarının değerini korumak isteyen yatırımcılar için uygundur.

İşlem saatleri ve kanalları nelerdir?

​Bütün işlem kanallarından 7/24 alım-satım işlemleri yapılabilir.

Para piyasası nedir?

Kısa vadeli (1 yıldan az) fon arz ve talebinin karşılandığı finansal piyasa türüdür.

Para piyasası fonu riskli mi?

Fonun risk düzeyi 7 üzerinden 2’dir. Riski mevcut olsa da düşük riskli fonlar kategorisindedir.<

Para piyasası fonu nasıl satılır?

​>Akbank mobil ve internet kanallarından satım işlemi kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Para piyasası fon fiyatları ne zaman değişir?

​Para piyasası fonu için günlük olarak fiyat açıklanmaktadır.

 

Ak Portföy Para Piyasası Fonu - ALE

Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu - BGP

 
 

Esnek Birikim Hesabı

 

Vergilendirme ve Duyurular

Yatırım Fonları Başvuru

 

Para Piyasası Fonu Hakkında Temel Bilgiler

Para Piyasası Fonunun avantajları nelerdir?
  • Sabit getirili ürünlere yatırım yaptığınız için risklerden korunursunuz.
  • Dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz. Böylece vade beklemeden getiri sağlarsınız.
  • Birikiminiz Ak Portföy uzmanları tarafından değişen ekonomik koşullara göre yönetilir.
Fon hangi yatırımcılar için uygundur?

​Risk almak istemeyen, ancak yatırımlarının değerini korumak isteyen yatırımcılar için uygundur.

İşlem saatleri ve kanalları nelerdir?

​Bütün işlem kanallarından 7/24 alım-satım işlemleri yapılabilir.

Para piyasası nedir?

Kısa vadeli (1 yıldan az) fon arz ve talebinin karşılandığı finansal piyasa türüdür.

Para piyasası fonu riskli mi?

Fonun risk düzeyi 7 üzerinden 2’dir. Riski mevcut olsa da düşük riskli fonlar kategorisindedir.<

Para piyasası fonu nasıl satılır?

​>Akbank mobil ve internet kanallarından satım işlemi kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Para piyasası fon fiyatları ne zaman değişir?

​Para piyasası fonu için günlük olarak fiyat açıklanmaktadır.