İthal edeceğiniz malın bedelini vadeli ödemek istiyorsunuz ama satıcınız öngörülen vade sonunda ödemenin yapılacağının garanti edilmesini mi istiyor ?

İhracatçı tarafından keşide edilen, ithalatçı tarafından kabul edilen poliçeye Bankamızca aval verilerek ödeme garanti altına alınır ve ithalat işlemlerinde güven ve esneklik sağlanır.

Detaylı bilgi için en yakın Akbank şubesi ile irtibata geçebilirsiniz.

En Y​akın Akbank Şubesi

 Akbank İnternet