Akbank ve KGF İşbirliğiyle KOBİ’lerin Teminat Sıkıntısına Son!

Akbank, Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) ile imzaladığı anlaşma kapsamında sağlanan kefalet desteğiyle, teminat yetersizliği sorunu yaşayan işletmelerin yatırım ve işletmelerinin finansmanında banka kredisinden yararlanmalarına olanak sağlıyor.​​ ​

COSME – İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edilebilirliği Programı

COSME programının amacı, KOBİ'lerin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi için KOBİ'lerin finansmana erişiminin desteklenmesini sağlamaktır.

KOBİ'lerin Rekabet Gücünün Arttırılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan bütçe kullanılarak Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME Programı kapsamında Kredi Garanti Fonu ve Bankamız arasında Aralık 2020 tarihinde tekrar Protokol imzalanmıştır. 

Program Detayı

 • Hedeflenen Kredi Hacmi: 7,5 milyar TL
 • AYF kontrgaranti tutarı: 300 milyon TL
 • Proje kaynakları: %50 AYF kontrgarantisi, %50 KGF Özkaynağı
 • Hedeflenen kefalet hacmi: 6 milyar TL
 • Başvuru Süresi: 01.04.2022 tarihine kadar
 • Tazmin Üst Limiti: % 10

Kefalet için Kullanılan Kaynak

 • Avrupa Yatırım Fonu (AYF) 

Kredi Özellikleri

 • Yararlanıcı: Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş, KOBİ tanımını haiz gerçek veya tüzel kişi
 • Vade: Azami 12 ay ödemesiz dönem dahil olmak üzere asgari 36 ay, azami 60 ay vade
 • Kredi Tutarı: Azami 1.125.000 TL
 • Kefalet Oranı: %80
 • KGF Kefalet Komisyonu: Her yıl kefalet tutarı üzerinden %1,5
 • KGF Başvuru Ücreti: 500 TL

Başvuru için sizleri en yakın Akbank şubesine bekliyoruz


 Findeks Risk ve Çek Raporu

 Akbank İnternet