Akbank ve KGF İşbirliğiyle KOBİ’lerin Teminat Sıkıntısına Son!

Akbank, Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) ile imzaladığı anlaşma kapsamında sağlanan kefalet desteğiyle, teminat yetersizliği sorunu yaşayan işletmelerin yatırım ve işletmelerinin finansmanında banka kredisinden yararlanmalarına olanak sağlıyor. Program detayları aşağıda yer almaktadır;​

​ ​

Hazine kaynaklı Portföy Garanti Sistemi (Hazine PGS)

KOBİ Projesi:​
Yararlanıcılar*:KOBİ vasfına haiz gerçek ve tüzel kişi işletmeler
Kredi Üst Limiti:13.333.000 TL
Kefalet Üst Limiti:12.000.000 TL
Kefalet Oranı:%90 (ihracatçılar için %100)
Kredi Türü:Taksitli Ticari Kredi (Maksimum 10 yıl vade), Spot Kredi (maksimum 12 ay)
Ücret:KGF tarafından uygulanan komisyon oranı kefalet tutarı üzerinden %0,03 (onbindeüç)​
KOBİ Dışı Projesi:
Yararlanıcılar*:KOBİ tanımı dışında kalan gerçek ve tüzel kişi işletmeler
Kredi Üst Limiti:55.555.000 TL
Kefalet Üst Limiti:50.000.000 TL
Kefalet Oranı:%85 (ihracatçılar için %100)
Kredi Türü:Taksitli Ticari Kredi (Maksimum 10 yıl vade), Spot Kredi (maksimum 12 ay)
​Ücret:KGF tarafından uygulanan komisyon oranı kefalet tutarı üzerinden %0,03 (onbindeüç)

* Yararlanıcı tanımı; yurtiçinde faaliyet gösteren, SGK ve vergi borcu olmayan, borcu bulunduğu takdirde yeniden yapılandırılmış olan ve yapılandırması bozulmamış olan, başvuru tarihi itibarıyla kendisinin ve grup firmalarının Bankamız kayıtlarında iflas, iflas ertelemesi, fesih, konkordato kaydı olmayan, kredileri donuk alacak niteliğinde olmayan KOBİ’ler yararlanabilir. Kredi başvurularının Banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması ve sonrasında KGF’nin kefalet başvurusunu onaylaması halinde kredi talepleri karşılanacaktır.


Özkaynak kaynaklı Portföy Garanti Sistemi (Özkaynak PGS)​

Yararlanıcılar:

  • Kalkınmada öncelikli 43 ilde (12 NUTS Bölgesi İlleri) faaliyet gösteren,
  • Yıllık net satış hasılatı ya da aktif büyüklüğünden herhangi birisinin son iki yıl sonu itibarı ile 2 mio EUR 'yu geçmeyen,
  • Çalışan sayısının son iki yıl sonu ve başvuru tarihi itibarı ile 9'u aşmayan KOBİ'ler​
Kredi Üst Limiti:70.000 TL
Kefalet Üst Limiti:56.000 TL
Kefalet Oranı:%80
Kredi Türü:Taksitli Ticari Kredi
Vade:6-36 ay
Ücret:KGF tarafından uygulanan komisyon oranı ilk yıl için kefalet tutarı üzerinden, devam eden yıllarda ise kefalet riski üzerinden %0.5, başvuru ücreti 100 TL'dir.​

​Detaylı bilgi için sizi en yakın Akbank şubesine bekliyoruz.​

 Findeks Risk ve Çek Raporu

 Akbank Direkt Kurumsal