KGF Destekli TOBB Nefes Kredisi

Akbank, TOBB ve KGF İşbirliğiyle KOBİ’lerin Teminat Sıkıntısına Son!

Akbank, Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) ve TOBB ile imzaladığı anlaşma kapsamında sağlanan kefalet desteğiyle, ciro kaybı yaşayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üyesi; Ticaret Odası Üyeleri, Sanayi Odası Üyeleri, Deniz Ticaret Odası Üyeleri ve Ticaret Borsası Üyesi KOBİ’lerin finansmana erişimini desteklemek amacıyla “KGF-Nefes 2021” programına dahil olmuştur.

Program Süresi: 1 Haziran 2021- 30 Temmuz 2021

Başvuru Kriterleri

2020 yıl sonu cirosu bir önceki yıl sonu cirosuna göre %25 ve üzerinde azalış gösteren KOBİ ölçekli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üyesi; Ticaret Odası Üyeleri, Sanayi Odası Üyeleri, Deniz Ticaret Odası Üyeleri ve Ticaret Borsası Üyeleri.

2019 yılı ve sonrasında kurulmuş firmalarda ciro kaybı koşulu aranmayacaktır.

Kredi Özellikleri

  • Kredi Tutarı
    • 2020 yılı cirosu 0-1 milyon TL arası olan işletmeler için azami 50.000 TL
    • 2020 yılı cirosu 1 ve 10 milyon TL dahil olmak üzere cirosu 1-10 milyon TL arasında olan işletmeler için azami 200.000 TL
  • Vade: 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, takip eden 12 ay aylık eşit taksitli toplam 18 ay
  • KGF kefalet oranı: %90
  • Yıllık Faiz: %17,50

1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Akbank şubelerine bekliyoruz! Findeks Risk ve Çek Raporu

 Akbank İnternet