Kredili Menkul Kıymet İşlemleri (KMK), müşteri adına yatırım hesabı açılması koşulu ile müşteri ve Bankamız nezdinde yapılacak Ak Yatırım KMK Çerçeve Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde müşterinin hisse senedi alımından kaynaklanan borçları için kredi kullandırımını ifade eder. 

Koşullar ve Özellikler: 

Kredili Menkul Kıymet kredisi kullanabilmek için öncelikle şubeye gidilerek Ak Yatırım Kredili Menkul Kıymet Çerçeve Sözleşmesi imzalanmalıdır. 

Alt limit 10.000 TL olmak üzere tüm KMK talepleri Ak Yatırım tarafından değerlendirilerek onaylanmaktadır. Kredi limiti artırılmak istendiğinde şubeye gidilerek ek sözleşme imzalanmalıdır. 

Krediye konu olacak menkul kıymetler; Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) ve Borsalar tarafından belirlenmiş, Ak Yatırım'ın uygun bulduğu sermaye piyasası araçlarıdır.

Kredi kullandırımlarında; talep edilen kredi tutarı kadar, (değerleme oranları Ak Yatırım tarafından belirlenmiş) değerlendirilmiş varlığın teminat olarak verilmesi gereklidir. Öz kaynak oranı, SPK' nın Seri V No :65 sayılı tebliğinde belirtilen formüle göre hesaplanmaktadır. Kredinin ilk verildiği tarihte öz kaynak oranının %50, takip eden dönemde ise %35'in altına inmemesi gerekmektedir. Bu oranın altına inilmesi durumunda müşteriye çağrıda bulunularak, öz kaynak oranı %50 olacak şekilde ilave teminat yatırması veya kredi pozisyonunu azaltması talep edilir. Verilecek kredi tutarı, limitiniz ile sınırlı olacaktır.  

SPK ve BİST tarafından krediye konu olması uygun bulunmayan hisse senetleri kurumumuzda da krediye konu edilememektedir. Ak Yatırım, krediye konu hisse senetleri listesini piyasa şartı koşullarına göre değiştirme hakkına sahiptir. Kredi faiz oranı Ak Yatırım tarafından belirlenmektedir. Faiz tutarına %5 BSMV ilave edilmektedir. Faiz gün sonu kredi bakiyesi üzerinden günlük hesaplanır.  

*Krediye konu hisse senetleri ve değerleme oranları hakkında Akbank ve AK Yatırım şubelerinden bilgi alabilirsiniz.

Veri Yayın Paketleri

Vergilendirme ve Duyurular