Kredili Menkul Kıymet İşlemleri (KMK), müşteri adına kredi hesabı açılması koşulu ile müşteri ve Bankamız nezdinde yapılacak Ak Yatırım KMK Çerçeve Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hisse senedi alınmasını ifade eder.

Koşullar ve Özellikler: 

Kredili Menkul Kıymet kredisi kullanabilmek için öncelikle şubeye gidilerek Ak Yatırım Kredili Menkul Kıymet Çerçeve Sözleşmesi imzalanmalıdır.

Alt limit 10.000 TL olmak üzere tüm KMK talepleri Ak Yatırım tarafından değerlendirilerek onaylanmaktadır. Kredi limiti artırılmak istendiğinde şubeye gidilerek ek sözleşme imzalanmalıdır.

Ak Yatırım’ın yayınlamış olduğu krediye konu hisse senetleri özkaynak olarak teminata alınır. 

Kredi açılışında başlangıç özkaynak oranı minimum %50’dir. Diğer bir ifade ile hisse senedi alım tutarınız kadar likit değerli teminatınızın bulunması gereklidir. Verilecek kredi tutarı, limitiniz ile sınırlı olacaktır. 

SPK’nın duyurduğu C ve D grubu hisse senetleri krediye konu edilemez. 

Ak Yatırım, krediye konu hisse senetleri listesini piyasa şartı koşullarına göre değiştirme hakkına sahiptir. 

Bedelli sermaye artırımları için hisse senedi alım kredisi kullandırılmamaktadır.

Kredi faiz oranı Ak Yatırım tarafından belirlenmektedir. Faiz tutarına %5 BSMV ilave edilmektedir. 

Faiz gün sonu kredi bakiyesi üzerinden günlük hesaplanır. 

“Krediye konu hisse senetleri ve değerleme oranları hakkında Akbank ve AK Yatırım şubelerinden bilgi alabilirsiniz.

Veri Yayın Paketleri

Vergilendirme ve Duyurular

Kazancınıza dair tüm vergilendirme bilgileri ve yasal mevzuat hakkındaki duyurular...Detaylı Bilgi