Hazine Müsteşarlığı Destekli Kredi

Ekonomi Bakanlığı ile Akbank arasında gerçekleştirilmiş protokol çerçevesinde kalkınmada öncelikli bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımların, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile stratejik yatırımların faiz desteği sağlanarak teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Sağlanacak Faiz Desteği puan ve tutarları;

  • 3. Bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar için TL kredilerde 3 puan, YP kredilerde 1 puan, en fazla 500.000 TL
  • 4. Bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar için TL kredilerde 4 puan, YP kredilerde 1 puan, en fazla 600.000 TL
  • 5. Bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar için TL kredilerde 5 puan, YP kredilerde 2 puan, en fazla 700.000 TL
  • 6. Bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar için TL kredilerde 7 puan, YP kredilerde 2 puan, en fazla 900.000 TL
  • Bölge ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirilecek
    • Ar-Ge yatırımları ve çevre yatırımları için TL kredilerde 5 puan, YP kredilerde 2 puan, en fazla 500.000 TL
    • Stratejik yatırımlar için TL kredilerde 5 puan, YP kredilerde 2 puan, en fazla sabit yatırım tutarının %5’ini aşmamak kaydıyla 50.000.000 TL

Kredi kullandırım şartları için şubelerimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

 Findeks Risk ve Çek Raporu

 Akbank İnternet