BES ve Tamamlayıcı Sağlık CarrefourSA Kampanyası

Arşivden Gösterim

Çocuğunuza Karne Hediyesi BES ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alarak 600 TL’ye varan CarrefourSA hediye çeki kazanabilirsiniz.

Haziran ayı boyunca, çocuğuna karne hediyesi olarak Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası başlatan anne babalar CarrefourSA’dan 600 TL’ye varan hediye çeki kazanıyor.

01-30 Haziran tarihleri arasında şubelerimizden çocuğu için;

 • 18 yaş altı BES ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alan Akbanklılar 600 TL,
 • 18 yaş altı BES’i olup kampanya süresinde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alan Akbanklılar 300 TL,
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi olup kampanya süresinde 18 yaş altı BES alan Akbanklılar 300 TL,

CarrefourSA hediye çeki kazanıyor.

Hak Kazanma Koşulları

Ek faydadan; 1 Haziran – 30 Haziran tarihleri arasında şubelerimizden, ödeme aracı Akbank hesabı veya Akbank kredi kartı olmak üzere, aşağıdaki koşulları sağlayan 18 yaş altı çocuğu için Bireysel Emeklilik Sözleşmesi (BES) ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası başlatan, katılımcı ad ve hesabına ödeyen sıfatını taşıyan yasal temsilciler yararlanacaktır.

 • Ek faydadan yararlanılabilmesi için kampanya döneminde başlatılan 18 yaş altı BES ürününde katılımcı ad ve hesabına ödeyen sıfatını taşıyan yasal temsilcilerin, aynı zamanda bankamız aracılığıyla, sigorta ettiren vasfıyla minimum 2 kişinin dahil olduğu aktif durumda olan, Aksigorta’nın Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) Aile Paketi’nin ödeyeni olması gerekmektedir.

Ek fayda koşullarının sağlanması durumunda, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) Aile Paketi ve 18 yaş altı BES ürününün ödeyeni sıfatını taşıyan kişilerden;

 • Kampanya tarihleri içinde aktif olması kaydıyla, kampanya tarihleri öncesinde satın alınmış TSS Aile Paketi ödeyeni olup 18 yaş altı BES başlatan ödeyenler 300 TL değerinde,
 • Kampanya tarihleri içinde aktif olması kaydıyla, kampanya tarihleri öncesinde satın alınmış 18 yaş altı BES ödeyeni olup, TSS Aile Paketi başlatan ödeyenler 300 TL değerinde,
 • Kampanya dönemi içerisinde, hem 18 yaş altı BES hem de TSS Aile Paketi başlatan ödeyenler ise 600 TL değerinde CarrefourSA hediye kodu kazanacaktır.

Kampanyaya Dahil Olan Ürünler
Uygulamanın Geçerli Olacağı Süre

Ek fayda koşullarının geçerlilik süresi 1 Haziran – 30 Haziran’dır.


Ödeme ve Faydalanma Zamanı
 • Ek faydadan kampanya tarihleri arasında (1 Haziran – 30 Haziran) kampanya koşulların tamamının birlikte sağlanması durumunda faydalanılabilir.
 • Ek fayda hak edişi için kampanya bitiş tarihi olan 30 Haziran tarihini takiben 2 (iki) aylık bekleme süresi uygulanacaktır. Kampanya bitimini takip eden 2 (iki) aylık bekleme süresi sonunda (bekleme süresinin son günü olan 31 Ağustos tarihi de dahil olmak üzere), sözleşmelerin aktif ve ödeme araçlarının Akbank hesabı veya Akbank kredi kartları olması koşulu ile CarrefourSA hediye kodu hak kazanımı gerçekleşecektir.
 • Ek faydanın tanımlandığı ilgili 18 yaş altı bireysel emeklilik sözleşmelerinin (bekleme süresi sonu), 31 Ağustos tarihi itibarıyla yürürlükte olması gerekmektedir. Aynı süre içinde ilgili kişinin bankamız aracılığıyla dahil olduğu TSS Aile Paketi’nin ödeyeni olması ve poliçenin yürürlükte olması gerekmektedir.
 • 30 Haziran tarihinde satılan sözleşmeler aynı gün provizyon alınması durumunda kampanyaya dahil edilecektir.
 • Kampanya kapsamında 30 Haziran (dahil) tarihine kadar başlatılan ve kampanya koşullarını sağlayan bireysel emeklilik sözleşmeleri için CarrefourSA hediye kodlarının SMS ile gönderimi 31.10.2023 tarihine kadar tamamlanacaktır.
 • CarrefourSA hediye kodlarının gönderilmesi için belirtilen tarih aralığı öngörü niteliğinde olup ek faydaların, ek fayda kapsamının gerçekleştirilmesinde; hediye kodlarının katılımcı ad ve hesabına ödeyen sıfatı taşıyan yasal temsilcilerin bankamızın sistemlerinde kayıtlı iletişim bilgilerine SMS aracılığıyla gönderiminde gecikmeler yaşanabilir.
 • Kampanya dahilinde kazanılan CarrefourSA hediye kodlarının son kullanım tarihi 1 Haziran 2024’tür.

Hak Kazanma Şartlarının Bozulması Durumu ve Sonuçları
 • Kampanya koşullarından herhangi birinin bekleme süresi sonuna kadar ortadan kalkması halinde ilgili ek faydaya hak kazanılamaz.
 • Ek fayda, gönderim ve/veya teslim tarihinden önce sistemden çıkış, vefat, emeklilik nedeniyle başka şirkette hesap birleştirme, başka şirkete aktarım veya cayma hakkını kullanma nedeniyle sözleşmenin sonlanması durumunda verilmez.
 • Ek faydadan, şubelerimiz ve Akbank hesabından ödeme veya Akbank kredi kartı aracılığıyla başlatılmış; minimum 2 kişinin dahil olduğu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Aile Paketi sigorta ettireni ve 18 yaş altı çocuğu için ile Bireysel Emeklilik Sözleşmesi (BES) başlatan katılımcı ad ve hesabına ödeyen sıfatını taşıyan yasal temsilcilerin aynı kişi olması durumunda faydalanılabilir. Bekleme süresine kadar, sigorta ettiren veya katılımcı ad ve hesabına ödeyen sıfatlarında değişiklik meydana gelmesi halinde ek faydaya hak kazanılamaz.
 • Ek fayda, 2 (iki) ay kampanya bekleme süresi sonunda (31 Ağustos) sözleşmelerin aktif ve ödeme aracının Akbank hesabından ödeme veya Akbank kredi kartı olması koşulu ile verilir.
 • Provizyonun veya tahsilatın iptal olması durumunda ek fayda verilmeyecektir.
 • Akbank tarafından gönderilecek CarrefourSA hediye kodu ödeyen bazında hesaplanır ve katılımcı ad ve hesabına ödeyenler kampanyadan sadece bir defa yararlanabilir.

Ödeyen Tarafından Bilinmesi Gerekli Görülen Diğer Uygulama Esasları
 • 18 yaş altı katılımcı için sözleşme kurulurken ödeyen taraf sözleşmede yasal temsilci olacaktır. Yani, katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi yasal temsilciyle aynı olmalıdır. Yasal temsilci ilk fazda evlilik birliği devam ettiği müddetçe katılımcının anne veya babası olmak zorundadır. Evlilik birliğinin devam etmediği durumlarda, yasal temsilcilik ve velayet durumunun resmi belge ibraz etmek suretiyle belgeye bağlanması gerekecektir.
 • Katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen veya sigorta ettiren sıfatıyla birden fazla ek fayda kazanılamaz ve her ödeyen kampanyadan sadece bir defa yararlanabilir.
 • Ödeyenlerin diğer emeklilik şirketlerinden transfer/aktarım aracılığı ile gelen emeklilik sözleşmeleri kampanya kapsamında değildir.
 • Ek fayda gönderim süreleri; yukarıda belirtilen koşullarda yeni sözleşme ödeyenlerinin gerçekleştirdiği ödemelerin, ödeme türüne göre farklılaşabilecek provizyon süreleri ve AgeSA hesaplarına geçme süreleri baz alınarak belirlenmiştir. Ek faydaya hak kazanılması için gerçekleştirilecek ödemelerin AgeSA hesaplarına geçmesi gerekmektedir.
 • Ek faydadan yararlanılabilmesi için kampanyaya konu olan ilgili sözleşmenin düzenlenme tarihinin 1 Haziran – 30 Haziran tarihleri arasında olması gerekmektedir. Ek faydaya konu olan 1 Haziran – 30 Haziran kampanya tarihleri arasında provizyonu alınan/ödenen düzenli katkı payının AgeSA hesaplarına son geçiş tarihi 31 Ağustos 2023’tür. Düzenlenme tarihi ilgili kampanya tarihleri aralığında olsa bile geçiş belirlenen bekleme süresi içinde gerçekleşmezse ödeyen kişi ek faydadan yararlanamayacaktır.
 • Ek fayda uygulaması kapsamında hak kazanılan ek faydaların bildirimleri, ek fayda uygulaması ödeyenlerinin Akbank sistemlerinde bulunan iletişim bilgilerine SMS ile bankamız tarafından yapılacaktır. Katılımcı ad ve hesabına ödeyen kişinin kayıtlı geçerli bir iletişim bilgisinin olmaması durumunda, gönderim döneminde ek fayda gönderilemeyecektir.
 • Ek fayda gerçek kişilere yöneliktir, ek faydadan tüzel kişiler yararlanamaz. Ödeme aracı olarak belirlenecek Akbank kredi kartı veya Akbank hesabı gerçek kişiye ait olmalıdır.
 • AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ; Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun onay vermesi durumunda, ek fayda uygulamasının kapsamını değiştirme; ek fayda türünü, niteliğini, miktarını veya markasını değiştirme veya ayrıcalıkları tümüyle sonlandırma hakkına sahiptir. Ek fayda uygulaması, şirketin talebi üzerine EGM tarafından iptal edilebilir. AgeSa Hayat ve Emeklilik AŞ’nin ek fayda uygulamasının kapsamının değiştirilmesi veya ayrıcalıkların tümüyle sonlandırılması için mevzuatın izin verdiği diğer esas ve usulleri uygulama hakkı saklıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından gerekli görülmesi halinde ek faydada değişiklik yapılması veya ek faydanın iptal edilmesi talep edilebilir.
 • Ek fayda uygulamasının kapsamının değiştirilmesi veya ayrıcalıkların tümüyle sonlandırılması durumunda, bankamızın belirleyeceği iletişim kanalı ile ödeyenlere bilgilendirme yapılacaktır.
 • Ek faydaların sağlandığı firma/firmalar iş birliğinin sona ermesi veya ek faydanın kapsamında değişiklik yapılmasını gerektiren herhangi bir başka durum karşısında (ek fayda uygulaması başlangıcı veya sırasında); AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ dilediğinde, ek fayda uygulamasının iptal edilmesi, sona erdirilmesi veya koşullarının değiştirilmesi hakkını saklı tutar.
 • Kişiler kampanyaya katılarak kampanya koşul ve kurallarını okudukları ve kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.