Akbanklı’ların tarifesi hep farklı

Size uygun olan Dış Ticaret tarifesini seçin, tüm işlemlerinizi tek bir ücretle yapın!

Dış Ticaret Tarifeleri ile İthalat, İhracat ve Uluslararası Fon Transferi gibi bankacılık işlemlerinizi artık ayrı ayrı ücret ödemeden gerçekleştirmenin ayrıcalığını yaşayın. En sık yapılan dış ticaret işlemleri göz önünde bulundurularak oluşturulan tarifelerde 5 farklı seçenek sunuluyor.

Dış Ticaret Tarifeleri İçerik ve Ücretleri

Tarife AdıÜcretİçerik
Dış Ticaret 203.500 TLTüm kanallarda;
Toplam 20 Dış Ticaret İşlemi,
20 Gelen Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti
20 Giden Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti
Dış Ticaret 40
5.000 TLTüm kanallarda;
Toplam 40 Dış Ticaret İşlemi,
40 Gelen Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti
40 Giden Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti
Dış Ticaret 100
10.000 TLTüm kanallarda;
Toplam 100 Dış Ticaret İşlemi,
100 Gelen Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti
100 Giden Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti
Dijital Dış Ticaret 15
1.000 TLKurumsal İnternet Şubesi kanalından;
Toplam 15 adet Peşin ve Mal Mukabili İthalat Transferi
Dijital Dış Ticaret 25
1.500 TLKurumsal İnternet Şubesi kanalından;
Toplam 25 adet Peşin ve Mal Mukabili İthalat Transferi

Dış Ticaret 20,40 ve 100 Tarifeleri Kapsamında Gerçekleştirebileceğiniz İşlemler

 • İhracat İşlemleri: Mal Mukabili, Vesaik Mukabili, Peşin İhracat, İhracat Akreditifleri (İhbar, vesaik inceleme, ödeme, değişiklik komisyonları dahil, teyit komisyonu hariç)
 • İthalat İşlemleri (Akreditif ve aval hariç):Peşin, Mal Mukabili, Vesaik Mukabili, Kabul Kredili Vesaik / Mal Mukabili (Müşteri Kabullü) ithalat işlemleri
 • Görünmeyen Kalem İşlemleri
 • Gelen Kambiyo Havaleleri
 • Giden Kambiyo Havaleleri

Dış Ticaret Tarifeleri ile 1 yıl boyunca dış ticaret işlemlerinizi tek bir ücretle gerçekleştirmek için Akbank Şubeleri ile irtibata geçebilirsiniz.

Dijital Dış Ticaret 15 ve 25 Tarifeleri Kapsamında Gerçekleştirebileceğiniz İşlemler

 • İthalat İşlemleri: Peşin ve Mal Mukabili

 • Tarife " Akbank tarafından belirlenen bankacılık işlemlerinin ve adetlerin, tarife periyodundan kullanılabildiği ve her bir işlem için tek tek ücret alınmak yerine, tüm işlemlerin  tek bir tarife ücreti altında fiyatlanan ve tarife periyotlarında bu ücretin otomatik olarak tahsil edildiği bir bankacılık hizmet paketidir.
 • Tarife dahilindeki işlem adetleri müşterinin TL ve YP tüm vadesiz hesaplarında geçerlidir. Tarife kapsamında satın alınan işlemler, tarife tanımından sonra yapılan işlemleri kapsamaktadır. Tarife tanımından önce işleme verilen çek tahsilatları tarifeden yararlanmaz.
 • Tarife dahilindeki işlem adetleri, Tarife ücretlendirme periyodu süresince geçerli olacaktır. Müşterilerimiz bu tarifeye ilişkin güncel ücret bilgisini www.akbank.com adresinden de edinebilirler .Bu periyot bitmeden, Tarife dahilindeki ücretsiz işlem adedinin tüketilmesi halinde, bundan sonra yapılacak işlemler, Banka'ca işlem tarihinde www.akbank.com internet adresinde ilan edilmiş standart komisyon tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Tarife dahilindeki işlem adetleri, Tarife ücretlendirme periyodu süresince geçerli olup, bu periyot içinde kullanılmayan işlemler takip eden periyoda aktarılmaz.
 • Tarifelerin düzenli ödemeleri, otomatik olarak Tarife'nin tanımlı olduğu müşteri hesabından veya müşterinin bu talimatla belirleyeceği Akbank kredi kartından veya kredi mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle  yapılabilir. Talimat verilmiş kredi kartının yenilenmesi durumunda tahsilatlar müşterinin bildireceği yeni kredi kartından tahsil edilmeye devam edecektir.
 • Bir vadesiz müşteriye en fazla 2 adet aynı veya farklı "KOBİ Tarifesi" tanımlanabilir. Birden çok "KOBİ Tarifesi" tanımı olan müşterilerde öncelikli olarak ilk tanımlanmış Tarife'nin işlem adetleri kullanılır ve bu adetler bittiğinde ikinci tanımlı Tarife'nin adetleri kullanılmaya başlanır. Banka, bir müşteriye tanımlanacak en fazla tarife adedini, önceden www.akbank.com internet adresinde ilan etmek suretiyle değiştirmeye, kısıtlamaya yetkilidir.
 • Tanımlanmış Tarife, müşterinin aksi bir talebi olmadığı sürece, aynı periyot ile otomatik olarak yenilenir. Her yenilenme periyodunda tarife kapsamındaki güncel işlem tipleri ve adetleri müşteri kullanımına açılır ve Tarife ücreti tahsil edilir.
 • Her Tarife farklı işlem gruplarını kapsar, farklı fiyat ve adet içeriğine sahiptir. Hizmeti sunan taraf olması itibarıyla Banka, belirlenen işlem, adet ve fiyatları önceden www.akbank.com internet adresinde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. Bu değişiklikler, mevcutta Tarifesi bulunana Müşteriler için, yeni periyot süresi başlangıcında geçerli olur.
 • Banka, müşteri tarafından söz konusu Tarife ücretlerinin ödenmemesi durumunda, söz konusu hizmeti durdurmaya/iptal etmeye yetkilidir. Var olan bir Tarife, Müşteri'nin Banka'da kayıtlı cep telefonuna kısa mesaj (SMS) gönderilmek suretiyle Banka'ca uygulamadan kaldırılabilecektir.
 • Bakiye yetersizliği, limit yetersizliği veya kart güncellenmesi ve benzeri sebeplerle Tarife'nin tanımlı olduğu müşteriye ait vadesiz hesaplardan veya kredi kartlarından tahsil edilemeyen Tarife ücretleri, Müşteri'nin Banka'daki tüm TL (TL hesap bazlı tarifeler için) ve tüm TL ve YP (müşteri bazlı tarifeler için) hesapları taranarak, müşteri hesaplarına ilk para girişinde Bankaca tahsil edilir.
 • Tarife içeriğinde bulunan çek karnesi kullanımına ilişkin hüküm, çek karnesi kullanımı için Banka'ca belirlenen gerekli şartları sağlamış ve çek karnesi kullanım aşamasına gelmiş Müşterilerin, sadece çek karnesi komisyon tutarını kapsamaktadır. (Değerli Kağıt Bedeli Vergisi, Tarife kapsamında değildir.) Çek karnesi kullanımına ilişkin Banka'ca uygulanan diğer hükümler aynen geçerlidir.)
 • Bankaca sunulan Tarife içerikleri ve Tarife ücretleri www.akbank.com internet adresinde yer alacak, güncel tarife ücretleri ise yine aynı internet adresinde ilan edilecektir.
 • Tarifeler kapsamında sunulan hizmetlerden Müşteri, sadece kendi ihtiyacının karşılanması amacıyla yararlanabilir. Bu kapsamda Akbank, Müşteri kullanımını inceleme ve amaç dışı kullanım tespit ettiği durumlarda ise, Müşteriyi uyarma, veya Tarife'yi kullanıma kapatma/iptal hakkını saklı tutar.