Akbanklı’ların tarifesi hep farklı

Size uygun olan Dış Ticaret tarifesini seçin, tüm işlemlerinizi tek bir ücretle yapın!

Dış Ticaret Tarifeleri ile İthalat, İhracat ve Uluslararası Fon Transferi gibi bankacılık işlemlerinizi artık ayrı ayrı ücret ödemeden gerçekleştirmenin ayrıcalığını yaşayın. En sık yapılan dış ticaret işlemleri göz önünde bulundurularak oluşturulan tarifelerde 8 farklı seçenek sunuluyor.

Dış Ticaret Tarifeleri İçerik ve Ücretleri

Tarife AdıPeriyotÜcretKanal
İçerik
KOTA Dış Ticaret 1012 aylık20.000 TL
Tüm kanallar10 Dış Ticaret İşlemi + 10 Gelen Uluslararası Fon Transferi + 10 Giden Uluslararası Fon Transferi
KOTA Dış Ticaret 2012 aylık30.000 TLTüm kanallar20 Dış Ticaret İşlemi + 20 Gelen Uluslararası Fon Transferi + 20 Giden Uluslararası Fon Transferi
KOTA Dış Ticaret 4012 aylık50.000 TL
Tüm kanallar40 Dış Ticaret İşlemi + 40 Gelen Uluslararası Fon Transferi + 40 Giden Uluslararası Fon Transferi
KOTA Dış Ticaret 100*12 aylık
65.000 TL Tüm kanallar100 Dış Ticaret İşlemi + 100 Gelen Uluslararası Fon Transferi + 100 Giden Uluslararası Fon Transferi + 100 Yabancı Para Toplu Ödeme Sistemi İşlemi
KOTA Dış Ticaret 200*12 aylık125.000 TL
Tüm kanallar
200 Dış Ticaret İşlemi + 200 Gelen Uluslararası Fon Transferi + 200 Giden Uluslararası Fon Transferi + 200 Yabancı Para Toplu Ödeme Sistemi İşlemi
KOTA Dijital Dış Ticaret 15 12 aylık15.000 TLKurumsal İnternet Şubesi
15 Peşin / Mal Mukabili İthalat Transferi + 15 Giden Uluslararası Fon Transferi
KOTA Dijital Dış Ticaret 25 12 aylık20.000 TLKurumsal İnternet Şubesi
25 Peşin / Mal Mukabili İthalat Transferi + 25 Giden Uluslararası Fon Transferi
KOTA Yeşil Dış Ticaret 40**
12 aylık40.000 TLTüm Kanallar
40 Dış Ticaret İşlemi + 40 Gelen Uluslararası Fon Transferi + 40 Giden Uluslararası Fon Transferi

KOTA Dış Ticaret 10, 20, 40, 100 ve 200 Tarifeleri Kapsamındaki İşlemler:

 • İhracat İşlemleri: Mal Mukabili, Vesaik Mukabili, Peşin İhracat, İhracat Akreditifleri (İhbar, vesaik inceleme, ödeme, değişiklik komisyonları dahil, teyit komisyonu hariç)
 • İthalat İşlemleri (Akreditif ve Aval hariç): Peşin, Mal Mukabili, Vesaik Mukabili, Kabul Kredili Vesaik / Mal Mukabili (Müşteri Kabullü) İthalat İşlemleri, Görünmeyen Kalem İşlemleri
 • Gelen Uluslararası Fon Transferi: Yurtiçinden / yurtdışından alınan Swift
 • Giden Uluslararası Fon Transferi: Yurtiçinden / yurtdışından gönderilen Swift

* KOTA Dış Ticaret 100 ve KOTA Dış Ticaret 200 tarifelerine, diğer tarifelerdeki işlem haklarına ilave olarak, Yabancı Para Toplu Ödeme Sistemi üzerinden yapılan Peşin, Mal Mukabili İthalat, Görünmeyen Kalem ve Giden Uluslararası Fon Transferi işlemleri için ilave 100/200 işlem dahil edilmiştir.

**Bankamızca belirlenen sürdürülebilirlik kriterlerini sağlayan müşterilerimize özel Yeşil Dış Ticaret tarifesinden yararlanmak için şubelerimizle görüşebilirsiniz.

Muhabir banka masrafları tarifeler kapsamında değildir.

 • Tarife " Akbank tarafından belirlenen bankacılık işlemlerinin ve adetlerin, tarife periyodundan kullanılabildiği ve her bir işlem için tek tek ücret alınmak yerine, tüm işlemlerin  tek bir tarife ücreti altında fiyatlanan ve tarife periyotlarında bu ücretin otomatik olarak tahsil edildiği bir bankacılık hizmet paketidir.
 • Tarife dahilindeki işlem adetleri müşterinin TL ve YP tüm vadesiz hesaplarında geçerlidir. Tarife kapsamında satın alınan işlemler, tarife tanımından sonra yapılan işlemleri kapsamaktadır. Tarife tanımından önce işleme verilen çek tahsilatları tarifeden yararlanmaz.
 • Tarife dahilindeki işlem adetleri, Tarife ücretlendirme periyodu süresince geçerli olacaktır. Müşterilerimiz bu tarifeye ilişkin güncel ücret bilgisini www.akbank.com adresinden de edinebilirler .Bu periyot bitmeden, Tarife dahilindeki ücretsiz işlem adedinin tüketilmesi halinde, bundan sonra yapılacak işlemler, Banka'ca işlem tarihinde www.akbank.com internet adresinde ilan edilmiş standart komisyon tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Tarife dahilindeki işlem adetleri, Tarife ücretlendirme periyodu süresince geçerli olup, bu periyot içinde kullanılmayan işlemler takip eden periyoda aktarılmaz.
 • Tarifelerin düzenli ödemeleri, otomatik olarak Tarife'nin tanımlı olduğu müşteri hesabından veya müşterinin bu talimatla belirleyeceği Akbank kredi kartından veya kredi mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle  yapılabilir. Talimat verilmiş kredi kartının yenilenmesi durumunda tahsilatlar müşterinin bildireceği yeni kredi kartından tahsil edilmeye devam edecektir.
 • Bir vadesiz müşteriye en fazla 4 adet aynı veya farklı "KOBİ Tarifesi" tanımlanabilir. Birden çok "KOBİ Tarifesi" tanımı olan müşterilerde öncelikli olarak ilk tanımlanmış Tarife'nin işlem adetleri kullanılır ve bu adetler bittiğinde ikinci tanımlı Tarife'nin adetleri kullanılmaya başlanır. Banka, bir müşteriye tanımlanacak en fazla tarife adedini, önceden www.akbank.com internet adresinde ilan etmek suretiyle değiştirmeye, kısıtlamaya yetkilidir.
 • Her Tarife farklı işlem gruplarını kapsar, farklı fiyat ve adet içeriğine sahiptir. Hizmeti sunan taraf olması itibarıyla Banka, belirlenen işlem, adet ve fiyatları önceden www.akbank.com internet adresinde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. Bu değişiklikler, mevcutta Tarifesi bulunana Müşteriler için, yeni periyot süresi başlangıcında geçerli olur.
 • Banka, müşteri tarafından söz konusu Tarife ücretlerinin ödenmemesi durumunda, söz konusu hizmeti durdurmaya/iptal etmeye yetkilidir. Var olan bir Tarife, Müşteri'nin Banka'da kayıtlı cep telefonuna kısa mesaj (SMS) gönderilmek suretiyle Banka'ca uygulamadan kaldırılabilecektir.
 • Bakiye yetersizliği, limit yetersizliği veya kart güncellenmesi ve benzeri sebeplerle Tarife'nin tanımlı olduğu müşteriye ait vadesiz hesaplardan veya kredi kartlarından tahsil edilemeyen Tarife ücretleri, Müşteri'nin Banka'daki tüm TL (TL hesap bazlı tarifeler için) ve tüm TL ve YP (müşteri bazlı tarifeler için) hesapları taranarak, müşteri hesaplarına ilk para girişinde Bankaca tahsil edilir.
 • Tarife içeriğinde bulunan çek karnesi kullanımına ilişkin hüküm, çek karnesi kullanımı için Banka'ca belirlenen gerekli şartları sağlamış ve çek karnesi kullanım aşamasına gelmiş Müşterilerin, sadece çek karnesi komisyon tutarını kapsamaktadır. (Değerli Kağıt Bedeli Vergisi, Tarife kapsamında değildir.) Çek karnesi kullanımına ilişkin Banka'ca uygulanan diğer hükümler aynen geçerlidir.)
 • Bankaca sunulan Tarife içerikleri ve Tarife ücretleri www.akbank.com internet adresinde yer alacak, güncel tarife ücretleri ise yine aynı internet adresinde ilan edilecektir.
 • Tarifeler kapsamında sunulan hizmetlerden Müşteri, sadece kendi ihtiyacının karşılanması amacıyla yararlanabilir. Bu kapsamda Akbank, Müşteri kullanımını inceleme ve amaç dışı kullanım tespit ettiği durumlarda ise, Müşteriyi uyarma, veya Tarife'yi kullanıma kapatma/iptal hakkını saklı tutar.