Akbanklı’ların tarifesi hep farklı

Size uygun olan Dış Ticaret tarifesini seçin, tüm işlemlerinizi tek bir ücretle yapın!

Dış Ticaret Tarifeleri ile İthalat, İhracat ve Swift gibi bankacılık işlemlerinizi artık ayrı ayrı ücret ödemeden gerçekleştirmenin ayrıcalığını yaşayın. En sık yapılan dış ticaret işlemleri göz önünde bulundurularak oluşturulan tarifelerde 3 farklı seçenek sunuluyor.

Dış Ticaret Tarifeleri İçerik ve Ücretleri

Tarife AdıÜcretİçerik
Dış Ticaret 203.500 TLTüm kanallarda;
Toplam 20 Dış Ticaret İşlemi,
20 Gelen Swift ve 20 Giden Swift,
Hesap İşletim Ücreti muafiyeti
Dış Ticaret 405.000 TLTüm kanallarda;
Toplam 40 Dış Ticaret İşlemi,
40 Gelen Swift ve 40 Giden Swift,
Hesap İşletim Ücreti muafiyeti
Dış Ticaret 100
10.000 TLTüm kanallarda;
Toplam 100 Dış Ticaret İşlemi,
100 Gelen Swift ve 100 Giden Swift,
Hesap İşletim Ücreti muafiyeti

Tarife Kapsamında Gerçekleştirebileceğiniz İşlemler

1) İhracat İşlemleri

 • Mal Mukabili
 • Vesaik Mukabili
 • Peşin / Alıcı Firma Prefinansmanı Karşılığında İhracat
 • İhracat Akreditifleri (İhbar, vesaik inceleme, ödeme, değişiklik)
 • İhracat Bedeli Döviz Alış

2) İthalat İşlemleri (Akreditif Dışı)

 • Peşin Ödeme
 • Mal Mukabili
 • Vesaik Mukabili
 • Kabul Kredili Vesaik / Mal Mukabili (Müşteri Kabulü)
 • Görünmeyen Kalemler

3) Gelen Kambiyo Havaleleri (Yurtdışından / Yurtiçinden alınan Swift)

4) Giden Kambiyo Havaleleri (Yurtiçi bankalara / Yurtdışına gönderilen Swift)

 • Aynı gün valörlü işlemler
 • 1 ve 2 gün valörlü işlemler

Ayrıca Dış Ticaret tarifelerine sahip olman müşterilerimiz için hesap işletim ücreti muafiyeti uygulanacaktır.

Dış Ticaret Tarifeleri ile 1 yıl boyunca dış ticaret işlemlerinizi tek bir ücretle gerçekleştirmek için sizi en yakın Akbank Şubesine bekliyoruz. • “KOBİ Tarifeleri” Akbank tarafından, belirli bankacılık işlemlerinin bir araya getirilerek, tarife kapsamında belirlenen işlem ve adetlerin, tarife periyodundan kullanılabildiği ve her bir işlem için tek tek ücret alınmak yerine, tek bir tarife ücreti altında fiyatlanan ve tarife periyotlarında bu ücretin otomatik olarak tahsil edildiği bir bankacılık hizmet paketidir. Takip eden maddelerde Tarife olarak belirtilecektir.
 • Tarife Geçerlilik Tipi “ Hesap” olan tarifelerde; tarife kapsamında satın alınan işlemler, sadece tanım yapılan hesap üzerinden yapılması halinde ücretsiz olacaktır. Müşterinin diğer hesaplarında yapacağı işlemler Banka tarafından ilan edilmiş standart komisyon tarifesi üzerinden ücretlendirilir. Tarife kapsamında satın alınan işlemler, tarife tanımından sonra yapılan işlemleri kapsamaktadır. Tarife tanımından önce işleme verilen ileri vadeli havale, ileri vadeli EFT ve çek tahsilatları tarifeden yararlanmaz. Bankanın güncel standart komisyon tarifesi http://www.akbank.com/faiz-oran/ucret-komisyon.aspx adresinde yayınlanmaktadır.
 • Tarife Geçerlilik Tipi “Müşteri” olan tarifelerde, tarife dahilindeki ücretsiz işlem adetleri müşterinin TL ve YP tüm vadesiz hesaplarında geçerlidir. Tarife kapsamında satın alınan işlemler, tarife tanımından sonra yapılan işlemleri kapsamaktadır. Tarife tanımından önce işleme verilen ileri vadeli havale, ileri vadeli EFT ve çek tahsilatları tarifeden yararlanmaz.
 • Tarife dahilindeki ücretsiz işlem adetleri, Tarife ücretlendirme periyodu süresince geçerli olacaktır. Ancak, bu periyot bitmeden, Tarife dahilindeki ücretsiz işlem adedinin tüketilmesi halinde, bundan sonra yapılacak işlemler, Banka’ca işlem tarihinde www.akbank.com internet adresinde ilan edilmiş standart komisyon tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Tarife dahilindeki ücretsiz işlem adetleri, Tarife ücretlendirme periyodu süresince geçerli olup, bu periyot içinde kullanılmayan ücretsiz işlemler takip eden periyoda aktarılmaz. Müşteri tarafından Tarife iptal edildiği takdirde, kullanılmayan ücretsiz işlem hakları da, iptal ile birlikte sona erecektir.
 • Tarifelerin düzenli ödemeleri, otomatik olarak Tarife’nin tanımlı olduğu müşteri hesabından veya müşterinin bu talimatla belirleyeceği Akbank kredi kartından yapılabilir. Talimat verilmiş kredi kartının yenilenmesi durumunda tahsilatlar müşterinin bildireceği yeni kredi kartından tahsil edilmeye devam edecektir.
 • Bir vadesiz hesaba en fazla 2 adet aynı veya farklı “KOBİ Tarifesi” tanımlanabilir. Birden çok “KOBİ Tarifesi” tanımı olan hesaplarda öncelikli olarak ilk tanımlanmış Tarife’nin işlem adetleri kullanılır ve bu adetler bittiğinde ikinci tanımlı Tarife’nin adetleri kullanılmaya başlanır. Banka, bir müşteriye tanımlanacak en fazla tarife adedini, önceden www.akbank.com internet adresinde ilan etmek suretiyle değiştirmeye, kısıtlamaya yetkilidir.
 • Tanımlanmış Tarife, müşterinin aksi bir talebi olmadığı sürece, aynı periyot ile otomatik olarak yenilenir. Her yenilenme periyodunda tarife kapsamındaki güncel işlem tipleri ve adetleri müşteri kullanımına açılır ve Tarife ücreti tahsil edilir.
 • Her Tarife farklı işlem gruplarını kapsar, farklı fiyat ve adet içeriğine sahiptir. Hizmeti sunan taraf olması itibarıyla Banka, belirlenen işlem, adet ve fiyatları önceden www.akbank.com internet adresinde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. Bu değişiklikler, mevcutta Tarifesi bulunana Müşteriler için, yeni periyot süresi başlangıcında geçerli olur.
 • Banka, müşteri tarafından söz konusu Tarife ücretlerinin ödenmemesi durumunda, söz konusu hizmeti durdurmaya/iptal etmeye yetkilidir. Var olan bir Tarife, Müşteri’nin Banka’da kayıtlı cep telefonuna kısa mesaj (SMS) gönderilmek suretiyle Banka’ca uygulamadan kaldırılabilecektir.
 • Bakiye yetersizliği, limit yetersizliği veya kart güncellenmesi ve benzeri sebeplerle Tarife’nin tanımlı olduğu vadesiz hesaplardan veya kredi kartlarından tahsil edilemeyen Tarife ücretleri, Müşteri’nin Banka’daki tüm TL (TL hesap bazlı tarifeler için) ve tüm TL ve YP(müşteri bazlı tarifeler için) hesapları taranarak, müşteri hesaplarına ilk para girişinde Bankaca tahsil edilir.
 • Aylık olarak ücretlendirilen tarifelerde ilk 2 dönemlik ücret peşin tahsil edilmektedir. 2 dönem sonunda Tarife üyeliği devam ediyorsa üyelik bedeli tarife periyoduna uygun olarak tahsil edilmeye devam edecektir. Tarife müşteri tarafından ilk 2 dönem içinde iptal edilirse, kalan ücretsiz işlem hakları karşılığı bir tutar veya tarife üyelik ücreti müşteriye iade edilmez. Müşteri, Tarife kapsamındaki tüm haklarından feragat etmiş sayılır.
 • Tarife içeriğinde bulunan çek karnesi kullanımına ilişkin hüküm, çek karnesi kullanımı için Banka’ca belirlenen gerekli şartları sağlamış ve çek karnesi kullanım aşamasına gelmiş Müşterilerin, sadece çek karnesi komisyon tutarını kapsamaktadır. (Değerli Kağıt Bedeli Vergisi, Tarife kapsamında değildir.) Çek karnesi kullanımına ilişkin Banka’ca uygulanan diğer hükümler aynen geçerlidir.)
 • KOBİ Tarifesi seçeneklerinden KOTA Yıllık, KOTA Esnaf Yıllık, KOTA POS, KOTA POS Yıllık, KOTA Sınırsız, KOTA 5000, KOTA 10000, KOTA 15000, KOTA 1000, KOTA 2500, KOTA Dış Ticaret 20 ve KOTA Dış Ticaret 40 tarifeleri içeriğinde yer alan hesap işletim ücreti avantajından faydalanılabilmesi için tahsilat döneminde (Aralık-Haziran) paket üyeliğinin devam etmesi ve paket ücretlerinin ödenmiş olması gerekmektedir.
 • Banka, Üye İşyeri Müşteri’lerinden Üye İşyeri Hizmet Sözleşmesi çerçevesinde, POS Hizmet Bedeli ve Düşük Ciro Ücreti tahsilatı gerçekleştirme hakkına sahiptir. KOTA POS, KOTA POS Yıllık, KOTA 5000, KOTA 10000, KOTA 15000, KOTA Sınırsız Tarifeleri ile birlikte, en yüksek ciro geçen bir adet Üye İşyeri için POS Hizmet Bedeli muafiyeti, Düşük Ciro Ücreti tahsilatı gerektiren herhangi bir adet Üye İşyeri için de Düşük Ciro Ücreti muafiyeti geçerlidir. Söz konusu muafiyetlerin geçerli olabilmesi için Tarife periyodu boyunca paket üyeliğinin devam etmesi ve paket ücretlerinin ödenmiş olması gerekmektedir.
 • Bankaca sunulan Tarife içerikleri ve Tarife ücretleri www.akbank.com internet adresinde yer alacak, güncel tarife ücretleri ise yine aynı internet adresinde ilan edilecektir. Banka haber vermeksizin tarife ücretlerini ve içeriklerini değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Tarifeler kapsamında sunulan hizmetlerden Müşteri, sadece kendi ihtiyacının karşılanması amacıyla yararlanabilir. Bu kapsamda Akbank, Müşteri kullanımını inceleme ve amaç dışı kullanım tespit ettiği durumlarda ise, Müşteriyi uyarma veya Tarife’yi kullanıma kapatma/iptal hakkını saklı tutar.