Akbanklı KOBİ’lerin Tarifesi Hep Farklı

Dış Ticaret Tarifeleri’nden size uygun olanını seçin, tüm işlemlerinizi tek bir ücretle yapın!

Dış Ticaret Tarifeleri ile İthalat, İhracat ve Swift gibi bankacılık işlemlerinizi artık ayrı ayrı ücret ödemeden gerçekleştirmenin ayrıcalığını yaşayın.
En sık yapılan dış ticaret işlemleri göz önünde bulundurularak oluşturulan tarifelerde;

 • Dış ticarete yeni başlayacaklar için Dış Ticarete İlk Adım
 • Bu işleri daha sık gerçekleştiren müşterilerimiz için Dış Ticarette Yol Alıyorum

olmak üzere 2 farklı seçenek sunuluyor.

Akbank Dış Ticaret Tarifeleri ile dış ticaret işlemlerinizi tek bir ücretle gerçekleştirmek için sizi en yakın Akbank Şubesine bekliyoruz.


Dış Ticaret Tarifeleri İçerik ve Ücretleri


Dış Ticarete İlk Adım: 750 TL
Tüm Kanallardan:
5 Dış Ticaret (İthalat/İhracat)
5 Gelen Swift
5 Giden Swift

Dış Ticarete Yol Alıyorum: 1500 TL
Tüm Kanallardan:
10 Dış Ticaret (İthalat/İhracat)
10 Gelen Swift
10 Giden Swift
 • “Dış Ticaret Tarifeleri” Akbank tarafından, belirli bankacılık işlemlerinin bir araya getirilerek, tarife kapsamında belirlenen işlem ve adetlerin, tarife periyodundan kullanılabildiği ve her bir işlem için tek tek ücret alınmak yerine, tek bir tarife ücreti altında fiyatlanan ve tarife dönemlerinde bu ücretin otomatik olarak tahsil edildiği bir bankacılık hizmet paketidir. Takip eden maddelerde Tarife olarak belirtilecektir.
 • Tarife kapsamında satın alınan işlemler, müşterinin tüm hesaplarından yapacağı işlemler için geçerlidir. Müşterinin tarife kapsamında yer alan işlemleri dışındaki işlemler, Banka tarafından ilan edilmiş standart komisyon tarifesi üzerinden ücretlendirilir. Bankanın güncel standart komisyon tarifesi http://www.akbank.com/faiz-oran/ucret-komisyon.aspx adresinde yayınlanmaktadır.
 • Tarife kapsamındaki ücretsiz işlem adetleri, Tarife ücretlendirme periyodu süresince geçerli olacaktır. Ancak, bu dönem bitmeden, Tarife kapsamındaki ücretsiz işlem adedinin tüketilmesi halinde, bundan sonra yapılacak işlemler, Banka’ca işlem tarihinde www.akbank.com internet adresinde ilan edilmiş standart komisyon tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Tarife kapsamındaki ücretsiz işlem adetleri, Tarife ücretlendirme periyodu süresince geçerli olup, bu dönem içinde kullanılmayan ücretsiz işlemler takip eden periyoda aktarılmaz. Müşteri tarafından Tarife iptal edildiği takdirde, kullanılmayan ücretsiz işlem hakları da, iptal ile birlikte sona erecektir.
 • Tarifelerin düzenli ödemeleri, otomatik olarak Tarife’nin tanımlı olduğu müşteri hesabından veya müşterinin bu talimatla belirleyeceği Akbank kredi kartından yapılabilir. Talimat verilmiş kredi kartının yenilenmesi durumunda tahsilatlar müşterinin bildireceği yeni kredi kartından tahsil edilmeye devam edecektir.
 • Bir müşteriye en fazla 2 adet aynı veya farklı “Dış Ticaret Tarifesi” tanımlanabilir. Birden çok “Dış Ticaret Tarifesi” tanımı olan hesaplarda öncelikli olarak ilk tanımlanmış Tarife’nin işlem adetleri kullanılır ve bu adetler bittiğinde ikinci tanımlı Tarife’nin adetleri kullanılmaya başlanır. Banka, bir müşteriye tanımlanacak en fazla tarife adedini, önceden www.akbank.com internet adresinde ilan etmek suretiyle değiştirmeye, kısıtlamaya yetkilidir.
 • Tanımlanmış Tarife, müşterinin aksi bir talebi olmadığı sürece, aynı periyot ile otomatik olarak yenilenir. Her yenilenme periyodunda tarife kapsamındaki güncel işlem tipleri ve adetleri müşteri kullanımına açılır ve Tarife ücreti tahsil edilir.
 • Her Tarife farklı işlem gruplarını kapsar, farklı fiyat ve adet içeriğine sahiptir. Hizmeti sunan taraf olması itibarıyla Banka, belirlenen işlem, adet ve fiyatları önceden www.akbank.com internet adresinde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. Bu değişiklikler, mevcutta Tarifesi bulunana Müşteriler için, yeni dönem süresi başlangıcında geçerli olur.
 • Banka, müşteri tarafından söz konusu Tarife ücretlerinin ödenmemesi durumunda, söz konusu hizmeti durdurmaya/iptal etmeye yetkilidir. Var olan bir Tarife, Müşteri’nin Banka’da kayıtlı cep telefonuna kısa mesaj (SMS) gönderilmek suretiyle Banka’ca uygulamadan kaldırılabilecektir.
 • Bakiye yetersizliği, limit yetersizliği veya kart güncellenmesi vb. sebeplerle Tarife’nin tanımlı olduğu vadesiz hesaplardan veya kredi kartlarından tahsil edilemeyen Tarife ücretleri, Müşteri’nin Banka’daki tüm TL (TL tarifeler için) ve tüm YP(YP tarifeler için) hesapları taranarak, müşteri hesaplarına ilk para girişinde Bankaca tahsil edilir.
 • Bankaca sunulan Tarife içerikleri ve Tarife ücretleri www.akbank.com internet adresinde yer alacak, güncel tarife ücretleri ise yine aynı internet adresinde ilan edilecektir. Banka haber vermeksizin tarife ücretlerini ve içeriklerini değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Tarifeler kapsamında sunulan hizmetlerden Müşteri, sadece kendi ihtiyacının karşılanması amacıyla yararlanabilir. Bu kapsamda Akbank, Müşteri kullanımını inceleme ve amaç dışı kullanım tespit ettiği durumlarda ise, müşteriyi uyarma veya Tarife’yi kullanıma kapatma/iptal hakkını saklı tutar.