Toplu Yabancı Para Ödeme

Yabancı Para Ödemeleriniz elektronik ortamda!

İthalat ödemeleriniz de dahil olmak üzere Yabancı Para ödemelerinizi, dosya transferiyle elektronik ortamda kolaylıkla yapabilirsiniz...

Firmanızın;

 • Peşin İthalat,
 • Mal Mukabili İthalat,
 • Tahsil Vesaiki İthalat,
 • DTH Transferi ve
 • Görünmeyen Kalem Transferi

işlemlerini toplu olarak elektronik dosya transferi ile otomatik gerçekleştirilebilir,  işlem sonuçlarının firmanıza bildirilmesini sağlayabilirsiniz.

Avantajlar

 • Ödemelerin dosya ile Bankamıza gönderilmesiyle operasyonel maliyet avantajı  sağlar.
 • Ödemelerinizi Akbank İnternet üzerinden takip edilebilirsiniz.
 • Operasyonel riskleri minimize eder.
 • Geçmişe dönük tüm ödemelerinizi görüntüleyebilirsiniz.


İşleyiş 

 • Ödeme yapılacak firma listesi ve ödeme bilgileri, firmanız tarafından elektronik ortamda Bankamıza gönderilir. 
 • Sisteme alınan bilgiler doğrultusunda ödemeleriniz otomatik olarak gerçekleştirilir. 
 • Ödeme sonuçlarınızı Akbank İnternet'ten ve akıbet dosyalarından takip edebilirsiniz.

Akbank Toplu Yabancı Para Ödeme Programı

Akbank Toplu Yabancı Para Ödeme Programı nedir?

​Akbank Toplu Yabancı Para Ödeme Programı İthalat ödemeleri (Peşin, Mal Mukabili ve Tahsil Vesaiki) ile DTH ve GK (Görünmeyen Kalem) ödemelerini kolaylıkla yapmayı sağlayan bir nakit yönetimi ürünüdür.

Akbank Toplu Yabancı Para Ödeme Programı nasıl çalışır?
 • Ödeme günü veya öncesinde ister firma sisteminde, ister Toplu Yabancı Para Ödeme Programı içerisinde ödeme paketi hazırlanır.
 • Toplu Yabancı Para Ödeme Programı, hazırlanan ödeme paketini FTP, sFTP veya Akbank Direkt İnternet aracılığı ile güvenli bir şekilde Akbank sistemine iletir.
 • Gelen ödeme paketindeki bilgilere istinaden ödemeler gerçekleştirilir.
 • Toplu Yabancı Para Ödeme Programı, ödeme akıbet bilgilerini sisteminize taşır ve raporlar.
Akbank Toplu Yabancı Para Ödeme Programı’nın avantajları nelerdir?
 • Çok sayıda işlemi elektronik ortamda hızlı ve güvenli bir şekilde Bankamız sistemine ulaştırır.
 • Çoklu kullanıcı, yetkilendirme yapısına sahiptir. Bu sayede firma yetkilendirme sistemine uyum sağlayabilir.
 • Çoklu anafirma yapısını destekler. Birden fazla firma tek bir önyüz üzerinden yönetilebilir.