Şirketiniz İçin Gerekli Olan Tüm İşlemler Burada

Peşin Ödeme

Alıcının, mal bedelini satıcı malların yüklemesini gerçekleştirmeden ya da yükleme evrakları kendisine ulaşmadan ödediği ödeme şeklidir.

Alıcı için bedelini ödediği malların yüklenmeme riskinin en yüksek olduğu ödeme şeklidir.

 • Alıcı açısından avantajı; peşin ödeme indiriminden faydalanabilmesidir.
 • Satıcı açısından avantajı ise; ön finansman imkanı sağlanması ve ayrıca ithalatçının ve/veya ülkesinin riskini almak zorunda kalmamasıdır.

Mal Mukabili (Açık Hesap) Ödeme

Alıcının, mal bedelini malları gümrükten çektikten sonra satıcıya ödediği ödeme şeklidir. Alıcı için en cazip, ihracatçı için en riskli ödeme şeklidir.

 • Alıcı açısından avantajı; satıcı ile belirledikleri en uzun vadede ödeme olanağına sahip olmasıdır.
 • Satıcı açısından avantajı ise; alıcı firma ile uzun süreli bir ticari ilişki olanağına sahip olmasıdır.

Vesaik Mukabili (Tahsil) Ödeme

Satıcı malları alıcıya gönderirken, işlem ile ilgili evrakları da kendi bankası aracılığıyla alıcının bankasına göndermektedir. Alıcı, malın (vesaikin) bedelini ödemeden veya vadeli işlemlerde poliçeyi kabul etmeden bu evrakları bankasından teslim alamaz.

Satıcı poliçeye bir bankanın garanti vermesini (aval) talep edebilir.

 • Alıcı açısından avantajı; Vesaik bedelini ödediğinde malın mülkiyetine sahip olur, mallar gelene kadar ödemeyi bekletebilir, poliçeli işlemlerde akreditif ödeme şeklinden daha ucuz ve kolay bir ödeme şekliyle vadeli alım şansı olur.
 • Satıcı için avantajı ise; ucuz ve kolay bir ödeme şeklidir, poliçeli işlemlerde finansman olanağı sağlayabilir, ödemenin tahsili açısından mal mukabili ödeme şeklinden daha güvenlidir.

Akreditifli (L/C - Letter of Credit) Ödeme

Bir ticaret işleminde satılan malların veya görülen hizmetin bedelinin ödenmesi konusunda belirli şartların yerine getirildiğine ilişkin belgelerin ibrazından sonra alıcının bankasının satıcıya ödeme yapacağını garanti eden ödeme şeklidir.

Bir akreditif işleminde dört taraf bulunur:

 • Akreditif amiri (Applicant)
 • Lehdar (Beneficiary)
 • Amir Banka (Issuing Bank)
 • İhbar bankası(Advising Bank)

Bunun yanı sıra akreditifin niteliğine göre; görevli banka, ödeme bankası, teyit bankası, rambursman bankası, iştira bankası vb. diğer bankalar da işleme katılabilmektedir.


Akreditif Türleri:

 • Görüldüğünde Ödemeli Akreditif (At Sight Payment L/C)
 • Vadeli Akreditif(Deferred Payment L/C)
 • Kabullü Ödemeli Akreditif (Acceptance L/C)
 • Rotatif / Döner Akreditif(Revolving L/C)
 • Karşılıklı Akreditifler (Back to Back L/C)
 • Devredilebilir Akreditif(Transferable L/C)
 • Teminat Akreditifi (Standby L/C)
 • Peşin Ödemeli-Kırmızı Şartlı Akreditif (Red-Clause L/C)

Satıcı açısından avantajları

 • Akreditif şartlarını yerine getirdiğinde ve uygun belgeleri(vesaik)sunduğunda Amir Banka’nın ve varsa Teyit Bankası’nın geri dönülemez ödeme taahhüdüne sahip olur, ithalatçının malı kabul etmeme ve ödememe risklerini bertaraf etmiş olur.
 • Akreditif açıldıktan sonra kendisi kabul etmediği sürece siparişin iptal edilemeyeceğinden emin olur.
 • Vadeli işlemlerde finansman olanağı sağlayabilir.

Alıcı açısından avantajları

 • Mallar talep ettiği sürede ve tutarda yüklenir.
 • Malları gümrükten çekmesi için gerekli olan evraklar akreditifte belirtildiği şekilde eksiksiz olarak eline geçer.
 • Lehtarın akreditif şartlarına uymaması durumunda ödeme yükümlülüğü bulunmaz.

Detaylı bilgi için mail ile GlobalTicaretMerkezi@akbank.com​ veya 444 23 23 Dış Ticaret Destek hattını arayarak uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

 Akbank İnternet