Kuruşun Değerini Bilen Tarifeler

Kuruşunun Değerini Bilen Tarifeler

​​Akbank, her kuruşun değerini bilen KOBİ’lere özel tarifelerle destek oluyor. ​

Hemen Tarifeni Seç

Akbanklı KOBİ'lerin Tarifesi de Farklı!

Yenilenen Dış Ticaret tarifelerinden size uygun olanı seçin, tüm dış ticaret işlemlerinizi 1 yıl boyunca tek bir ücretle yapın.

Dış Ticaret Tarifeleri ile ithalat, ihracat ve uluslararası fon transferi ve mesajlaşma işlemlerinizi artık ayrı ayrı ücret ödemeden gerçekleştirmenin ayrıcalığını yaşayın.

Hemen Tarifeni Seç​

Tarife AdıPeriyotÜcretKanal
İçerik
KOTA Dış Ticaret 1012 aylık20.000 TL
Tüm kanallar10 Dış Ticaret İşlemi + 10 Gelen Uluslararası Fon Transferi + 10 Giden Uluslararası Fon Transferi
KOTA Dış Ticaret 2012 aylık30.000 TLTüm kanallar20 Dış Ticaret İşlemi + 20 Gelen Uluslararası Fon Transferi + 20 Giden Uluslararası Fon Transferi
KOTA Dış Ticaret 4012 aylık50.000 TL
Tüm kanallar40 Dış Ticaret İşlemi + 40 Gelen Uluslararası Fon Transferi + 40 Giden Uluslararası Fon Transferi
KOTA Dış Ticaret 100*12 aylık
65.000 TL Tüm kanallar100 Dış Ticaret İşlemi + 100 Gelen Uluslararası Fon Transferi + 100 Giden Uluslararası Fon Transferi + 100 Yabancı Para Toplu Ödeme Sistemi İşlemi
KOTA Dış Ticaret 200*12 aylık125.000 TL
Tüm kanallar
200 Dış Ticaret İşlemi + 200 Gelen Uluslararası Fon Transferi + 200 Giden Uluslararası Fon Transferi + 200 Yabancı Para Toplu Ödeme Sistemi İşlemi
KOTA Dijital Dış Ticaret 15 12 aylık15.000 TLKurumsal İnternet Şubesi
15 Peşin / Mal Mukabili İthalat Transferi + 15 Giden Uluslararası Fon Transferi
KOTA Dijital Dış Ticaret 25 12 aylık20.000 TLKurumsal İnternet Şubesi
25 Peşin / Mal Mukabili İthalat Transferi + 25 Giden Uluslararası Fon Transferi
Swift Paketleri
PeriyotÜcret
KanalAçıklama
KOBİ Gelen Swift Paketi 50012 aylık350.000 TLŞube Şube kanalıyla yapılacak 500 adet gelen swift işlemi ücretsizdir.
KOBİ Giden Swift Paketi 50012 aylık750.000 TLŞubeŞube kanalıyla yapılacak 500 adet giden swift işlemi ücretsizdir.
KOBİ Gelen Swift Paketi 35012 aylık250.000 TLŞubeŞube kanalıyla yapılacak 350 adet gelen swift işlemi ücretsizdir.
KOBİ Giden Swift Paketi 35012 aylık
500.000 TLŞubeŞube kanalıyla yapılacak 350 adet giden swift işlemi ücretsizdir.
KOBİ Gelen Swift Paketi 25012 aylık175.000 TL
ŞubeŞube kanalıyla yapılacak 250 adet gelen swift işlemi ücretsizdir.
KOBİ Giden Swift Paketi 250 12 aylık375.000 TL
Şube
Şube kanalıyla yapılacak 250 adet giden swift işlemi ücretsizdir.KOTA Dış Ticaret 10, 20, 40, 100 ve 200 Tarifeleri Kapsamındaki İşlemler:

 • İhracat İşlemleri: Mal Mukabili, Vesaik Mukabili, Peşin İhracat, İhracat Akreditifleri (İhbar, vesaik inceleme, ödeme, değişiklik komisyonları dahil, teyit komisyonu hariç)
 • İthalat İşlemleri (Akreditif ve Aval hariç): Peşin, Mal Mukabili, Vesaik Mukabili, Kabul Kredili Vesaik / Mal Mukabili (Müşteri Kabullü) İthalat İşlemleri, Görünmeyen Kalem İşlemleri
 • Gelen Uluslararası Fon Transferi: Yurtiçinden / yurtdışından alınan Swift
 • Giden Uluslararası Fon Transferi: Yurtiçinden / yurtdışından gönderilen Swift

*KOTA Dış Ticaret 100 ve KOTA Dış Ticaret 200 tarifelerine, diğer tarifelerdeki işlem haklarına ilave olarak, Yabancı Para Toplu Ödeme Sistemi üzerinden yapılan Peşin, Mal Mukabili İthalat, Görünmeyen Kalem ve Giden Uluslararası Fon Transferi işlemleri için ilave 100/200 işlem dahil edilmiştir.

Muhabir banka masrafları tarifeler kapsamında değildir.


KOBİ Tarifeleri Katılım Esasları

 • “KOBİ Tarifeleri” Akbank tarafından, belirli bankacılık işlemlerinin bir araya getirilerek, tarife kapsamında belirlenen işlem ve adetlerin, tarife periyodundan kullanılabildiği ve her bir işlem için tek tek ücret alınmak yerine, tek bir tarife ücreti altında fiyatlanan ve tarife periyotlarında bu ücretin otomatik olarak tahsil edildiği bir bankacılık hizmet paketidir. Takip eden maddelerde Tarife olarak belirtilecektir.
 • Tarife Geçerlilik Tipi “Müşteri” olan tarifelerde, tarife dahilindeki ücretsiz işlem adetleri müşterinin TL ve YP tüm vadesiz hesaplarında geçerlidir. Tarife kapsamında satın alınan işlemler, tarife tanımından sonra yapılan işlemleri kapsamaktadır.
 • Tarife dahilindeki ücretsiz işlem adetleri, Tarife ücretlendirme periyodu süresince geçerli olacaktır. Ancak, bu periyot bitmeden, Tarife dahilindeki ücretsiz işlem adedinin tüketilmesi halinde, bundan sonra yapılacak işlemler, Banka’ca işlem tarihinde www.akbank.com internet adresinde ilan edilmiş standart komisyon tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Tarife dahilindeki ücretsiz işlem adetleri, Tarife ücretlendirme periyodu süresince geçerli olup, bu periyot içinde kullanılmayan ücretsiz işlemler takip eden periyoda aktarılmaz. Müşteri tarafından Tarife iptal edildiği takdirde, kullanılmayan ücretsiz işlem hakları da, iptal ile birlikte sona erecektir.
 • Tarifelerin düzenli ödemeleri, otomatik olarak Tarife’nin tanımlı olduğu müşteri hesabından veya müşterinin bu talimatla belirleyeceği Akbank kredi kartından yapılabilir. Talimat verilmiş kredi kartının yenilenmesi durumunda tahsilatlar müşterinin bildireceği yeni kredi kartından tahsil edilmeye devam edecektir.
 • Bir müşteriye en fazla 4 adet aynı veya farklı “KOBİ Tarifesi” tanımlanabilir. Birden çok “KOBİ Tarifesi” tanımı olan hesaplarda öncelikli olarak ilk tanımlanmış Tarife’nin işlem adetleri kullanılır ve bu adetler bittiğinde ikinci tanımlı Tarife’nin adetleri kullanılmaya başlanır. Banka, bir müşteriye tanımlanacak en fazla tarife adedini, önceden www.akbank.com internet adresinde ilan etmek suretiyle değiştirmeye, kısıtlamaya yetkilidir.
 • Her Tarife farklı işlem gruplarını kapsar, farklı fiyat ve adet içeriğine sahiptir. Hizmeti sunan taraf olması itibarıyla Banka, belirlenen işlem, adet ve fiyatları önceden www.akbank.com internet adresinde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. Bu değişiklikler, mevcutta Tarifesi bulunana Müşteriler için, yeni periyot süresi başlangıcında geçerli olur.
 • Banka, müşteri tarafından söz konusu Tarife ücretlerinin ödenmemesi durumunda, söz konusu hizmeti durdurmaya/iptal etmeye yetkilidir. Var olan bir Tarife, Müşteri’nin Banka’da kayıtlı cep telefonuna kısa mesaj (SMS) gönderilmek suretiyle Banka’ca uygulamadan kaldırılabilecektir.
 • Bakiye yetersizliği, limit yetersizliği veya kart güncellenmesi ve benzeri sebeplerle Tarife’nin tanımlı olduğu müşteriye ait vadesiz hesaplardan veya kredi kartlarından tahsil edilemeyen Tarife ücretleri, Müşteri’nin Banka’daki tüm TL (TL hesap bazlı tarifeler için) ve tüm TL ve YP(müşteri bazlı tarifeler için) hesapları taranarak, müşteri hesaplarına ilk para girişinde Bankaca tahsil edilir.
 • Bankaca sunulan Tarife içerikleri ve Tarife ücretleri www.akbank.com internet adresinde yer alacak, güncel tarife ücretleri ise yine aynı internet adresinde ilan edilecektir. Banka haber vermeksizin tarife ücretlerini ve içeriklerini değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Tarifeler kapsamında sunulan hizmetlerden Müşteri, sadece kendi ihtiyacının karşılanması amacıyla yararlanabilir. Bu kapsamda Akbank, Müşteri kullanımını inceleme ve amaç dışı kullanım tespit ettiği durumlarda ise, Müşteriyi uyarma veya Tarife’yi kullanıma kapatma/iptal hakkını saklı tutar.

 Findeks Risk ve Çek Raporu

 Akbank İnternet