İthalatçı firmalarımıza borçlu sıfatı ile düzenledikleri bankamız avalli bono vasıtası ile muhabir bankalarımızdan ithalatın finansmanı amacıyla kredi sağlıyoruz. Bu finansmanda yurtdışındaki muhabir bankanın alacaklı, ithalatçı firmanın borçlu olduğu bir bono düzenlenmekte ve Bankamızca bonoya aval verilmektedir. Firmalarımız ithalat akreditifleri veya diğer ithalat ödemeleri için bu finansmanı kullanabilmektedirler.

Detaylı bilgi için en yakın Akbank şubesi ile irtibata geçebilirsiniz.

En Y​akın Akbank Şubesi