Döviz Kredisi

İhtiyaç duyduğunuz finansman Akbank'ta!

Bankamızca ihracatın, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla;

  • 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde Türkiye?de faaliyet gösteren Finansal Kiralama Şirketlerine,
  • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında döviz kredisi almaları öngörülen Türkiye’de yerleşik kişilere,
  • Yurtdışında iş yapan Türkiye’de yerleşik Türk müteşebbislerine yurtdışındaki işleriyle ilgili olarak,
  • Uluslararası yurtiçi ihalelerle ilgili işleri veya Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nca onaylanan Savunma Sanayi Projeleri’ni üstlenen Türkiye’de yerleşik kişilere

Türk Lirası/ Döviz olarak ödenmek ya da kredi kullanıcısı firma adına döviz olarak yurtdışına transfer edilmek suretiyle kullandırılan, ancak riski döviz olarak takip edilen kredidir.

Avantajlar

  • İhracat öncesi finansal destek: Firmanızın sevk öncesi ihracatlarında ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlar.
  • Maliyet: Taahhüt edilen işlemin gerçekleştirilmesine ya da ibraz edilen belgeye bağlı olarak vergi, istisnasına sahiptir.
  • Kur Avantajı: Firmanız kur riski taşımaz.

Dövizli Çek İştira Kredisi

Kısa süreli finansman ihtiyaçlarınıza uygun çözümler!

Yurtdışındaki bankalarca düzenlenmiş Dövizli Banka Çekleri’nin, çek hamili dışında üçüncü kişilerce ibraz edilen Seyyah (Traveller’s) Çekleri ile Eurocheque’lerin TL karşılığının ödenmesiyle kullanılan kredidir.

Firmanıza döviz girdisi sağlamaya yönelik olan kredide dövizli çek bedellerini vadesinden önce kullanabilir, böylelikle firmanız için likidite sağlarsınız.

Avantajlar

  • Faiz/Komisyon : Çeklerin tahsil edilmesi halinde, herhangi bir faiz tahakkuku yapılmaz. Uygun oranlar ile çek tahsil komisyonu alınır.
  • Kısa Süreli Finansman: Şirketinizin kısa süreli finansman ihtiyaçlarını karşılarsınız.
  • Vade Kazancı: Yabancı para çek bedellerini vadesinden önce kullanmış olursunuz.

 Findeks Risk ve Çek Raporu

 Akbank İnternet