Ülke Kredisi (ECA Kredisi)

Yeni yatırımınız için yurtdışından ithal edeceğiniz makine, teçhizat vb. için finansman mı arıyorsunuz? İhracat Kredi Kuruluşları(Export Credit Agency/ECA)’nın kendi ülkelerindeki ihracata konu yatırım mallarını sigorta / garanti kapsamına alarak ithalatçılara sağladıkları ülke kredisi finansman olanaklarından faydalanabilirsiniz.

İhracat Kredi Kuruluşları (Export Credit Agency / ECA) bulundukları ülkelerdeki ihracatçılarını desteklemek amacıyla kurulmuş organizasyonlardır. ECA Kredileri’nde temel amaç, ilgili ülkenin kendi ihracatçılarını ticari, politik, kambiyo rejimi ve sair risklere karşı korumak ve ihracatı teşvik etmektir. Bu amaçla ihracatçıların satış yaptığı alıcılara uygun maliyetle orta ve uzun vadeli kredi olanağı verir. Bunu gerçekleştirirken ilgili sigorta şirketleri işlemlerin yaklaşık olarak %95’ini, bazı durumlarda %100’ünü sigorta edebilmektedir. Bu tür kredilerde ithal edilecek malın özelliğine göre 2 -10 yıl arasındaki vadelerde finansman sağlanabilmektedir.

 • İhracatçı firma açısından avantajları
  • Mal bedelini tahsil etme garantisi ve hemen tahsil etme olanağı
  • Diğer ülke ihracatçılarına karşı artan rekabet gücü
  • Yeni pazarlar bulma imkanı
 • ​İthalatçı firma açısından avantajları
  • Orta ve uzun vadeli finansman imkanı
  • Düşük maliyetli borçlanma imkanı
  • Nakit akışı planlamasında kolaylık sağlama

Genel anlamda işleyiş ile ilgili bilgi vermek gerekirse; OECD kurallarına göre ticari kontrat tutarının maksimum %85’i finanse edilir.Ticari kontrat tutarının %15’lk kısmının ithalatçı firma kaynaklarından ihracatçı firmaya avans şeklinde ödenir.Kredilendirilen kısım için amir banka tarafından harici garanti verilir.İhracatçı ve ithalatçı firma arasındaki sözleşmeye göre söz konusu ticaret akreditif veya vesaik mukabili tahtında gerçekleşebilir.
Daha detaylı bilgi edinmek için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Akbank olarak aşağıdaki ihracat kredi kuruluşları ile çalışmalarımız bulunmaktadır.

ÜLKE ADI ECA ÜLKE ADI ECA
ALMANYAHERMESISVEÇEKN
ABDUS EXIM ve GSM-102ISVIÇRESERV
AVUSTURYA   ÖEKBITALYASACE
AVUSTRALYA    EFICJAPONYANEXI/JBIC
BELÇİKA         ONDDKANADAEDC
ÇİNSINOSUREKOREKEXIM
ÇEK CUMHURİYETİEGAPMACARISTANMEHIB
DANİMARKAEKFNORVEÇGIEK
FİNLANDİYAFINNVERAPOLONYAKUKE
FRANSACOFACEPORTEKİZCOSEC
HOLLANDAFMOTAIWANTEXIM
İNGİLTEREECGDYUNANİSTANECIO
​​

 Akbank İnternet