Akbank Döviz Kredisi

Bankamızca ihracatın, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla;

 • 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde Türkiye'de faaliyet gösteren Finansal Kiralama Şirketlerine,
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında döviz kredisi almaları öngörülen Türkiye'de yerleşik kişilere,
 • Yurtdışında iş yapan Türkiye'de yerleşik Türk müteşebbislerine yurtdışındaki işleriyle ilgili olarak,
 • Uluslararası yurtiçi ihalelerle ilgili işleri veya Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nca onaylanan Savunma Sanayi Projeleri'ni üstlenen Türkiye'de yerleşik kişilere

 

Türk Lirası olarak ödenmek ya da kredi kullanıcısı firma adına döviz olarak yurtdışına transfer edilmek suretiyle kullandırılan, ancak riski döviz olarak takip edilen kredi türüdür.

Bu kredi türünde faiz oranı, Libor, Euribor vb. faiz oranının üzerine “Spread” olarak adlandırılan bir ilave (+) faiz oranının ilavesi suretiyle (“Libor+Spread” ya da Euribor+Spread” şeklinde) tespit edilmektedir.

Faiz tahakkuku ise özel durumlar dışında 3'’er aylık devreler halinde yapılan bu krediler, gerekli koşulların sağlanması koşuluyla teşvik tedbirlerinden yararlanabilmektedir.

Avantajları

 • Sevk öncesi ihracatlarınızda ihtiyaç duyduğunuz finansmanı kolayca sağlarsınız.
 • Maliyet: Taahhüt ettiğiniz işlemin gerçekleştirilmesine bağlı olarak, vergi, resim, harç ve fon istisnasından yararlanırsınız.
 • Kur Avantajı: Kredi TL olarak da kullandırılabildiğinden, şirketiniz kur riski taşımaz.

İhracat Kredisi

​İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerinizde, şirketinizin sevk öncesi ortaya çıkan finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla kullandırılan kredi türüdür. Belgeli ve belgesiz olarak, TL veya Yabancı Para olarak kullandırılır.

Avantajları

 • Sevk öncesi ihracatlarınızda ihtiyaç duyduğunuz finansmanı kolayca sağlarsınız.
 • Maliyet: Taahhüt ettiğiniz işlemin gerçekleştirilmesine bağlı olarak, vergi, resim, harç ve fon istisnasından yararlanırsınız.
 • Kur Avantajı: Kredi TL olarak da kullandırılabildiğinden, şirketiniz kur riski taşımaz.

Vesaik Karşılığı Kredi

Bankamıza verdiğiniz uygun ihracat vesaikleri karşılığı firmanıza kullandırılan ihracat kredisi türüdür. İhracat faaliyetinde ve ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunuyorsanız ve ihracatlarınızı vesaik mukabili yapıyorsanız bu krediden yararlanabilirsiniz.

​Avantajları

 • Maliyet: Taahhüt ettiğiniz işlemin gerçekleştirilmesine bağlı olarak, vergi, resim, harç ve fon istisnasından yararlanırsınız.
 • Krediye tahakkuk ettirilen faiz, komisyon ve diğer masraflar ihracat taahhüdüne dahil edilmez.
 • Döviz/TL Kullanım: Krediyi TL ve YP olarak kullanma seçeneklerine sahip olursunuz.
   

Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredisi

Eximbank tarafından, belirli malların serbest dövizle kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılan ve Bankamızca aracılık edilen Türk Lirası ve Döviz ihracat kredisi türüdür.

Şirketiniz, ihracat faaliyetinde ve ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunuyorsa, söz konusu krediden yararlanabilir.

Avantajlar

 • Düşük Maliyet: Söz konusu kredi; vergi, resim, harç ve KKDF istisnasına tabidir.​
 • Sabit Faiz: Faiz oranları yükselse bile bundan etkilenmezsiniz. Kredinizi vade sonuna kadar kredinin açıldığı tarihteki faiz oranıyla kullanırsınız.
 • Faiz Avantajı: Faiz oranları, Eximbank tarafından piyasa faiz oranlarına göre daha düşük belirlendiğinden, şirketiniz faiz avantajı sağlar.

Dövize Endeksli Kredi

Herhangi bir ihracat taahhüdü aranmaksızın, şirketinizin döviz olarak borçlandırıldığı; ancak kredinin Türk Lirası olarak kullandırılıp, riskinizin döviz olarak takip edildiği işletme kredisi türüdür.

Döviz kredisi kullanamayan, ancak dövize endeksli ve/veya döviz cinsinden gelir elde etme kapasitesi olan bir firma iseniz, her türlü ticari faaliyetinizin finansmanı amacıyla bu krediden yararlanabilirsiniz.

Dövize Endeksli Kredi ile herhangi bir ihracat taahhüdü aranmaksızın, firmanız döviz olarak borçlandırılır, ancak kredi Türk Lirası olarak kullandırılıp, riskiniz döviz olarak takip edilir.

Avantajlar

 • Pazarlık Gücü: Mal bedelini peşin ödeyeceğinizden, pazarlık gücünüz artar. Ayrıca ithalatın peşin yapılması ile %3 KKDF maliyetinden kurtulursunuz.
 • Sabit Faiz: Vade sonuna kadar faiz oranınız değişmez.
 • Uygun Finansman: Döviz kurlarındaki artışın TL faizlerinin altında kaldığı dönemlerde, şirketiniz için uygun bir finansman kaynağı sağlarsınız.

Dövizli Çek İştira Kredisi

Yurtdışındaki bankalarca düzenlenmiş Dövizli Banka Çekleri'nin, çek hamili dışında üçüncü kişilerce ibraz edilen Seyyah (Traveller's) Çekleri ile Eurocheque'lerin TL karşılığının ödenmesiyle kullandırılan kredi türüdür.

Firmanıza döviz girdisi sağlamaya yönelik olan kredide dövizli çek bedellerini vadesinden önce kullanabilir böylelikle firmanız için likidite sağlarsınız.

Avantajlar

 • Faiz/Komisyon: Çeklerin tahsil edilmesi halinde, herhangi bir faiz tahakkuku yapılmaz. Uygun oranlar ile çek tahsil komisyonu alınır.
 • Finansman: Şirketinizin kısa süreli finansman ihtiyaçlarını karşılarsınız.
 • Vade Kazancı: Yabancı para çek bedellerini vadesinden önce kullanmış olursunuz.

 Findeks Risk ve Çek Raporu

 Akbank İnternet