İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Biz büyük ve köklü bir aileyiz. Ve ailemizin her bir üyesi bizim için çok değerli. Bu anlayış, iş sağlığı ve güvenliğine çok daha büyük bir çerçeveden bakmamızı sağlıyor. Değerlerimiz doğrultusunda toplumsal yararı gözetiyor, bireylerin sağlıklı ve güvenli yaşam hakkına saygılı olmayı önemsiyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızı işte bu prensipler ışığında oluşturduk.

Güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı ve bunu korumayı sorumluluklarımızın ve faaliyetlerimizin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. Her daim insan odaklı yaklaşımımız çerçevesinde;

  • İş güvenliğini ve insan sağlığını tehdit eden faktörlerin olumsuz etkilerine karşı tüm çalışma ortamlarında önlem almayı,
  • Tüm Akbanklıların (ekip arkadaşlarımız ve hizmet sunduğumuz kişiler) yanı sıra tedarikçiler, rakipler, komşular ve kamu çıkarlarını gözeten tüm kuruluşlarla iş birliği yapmayı; onları dinlemeyi, taleplerine cevap vermeyi, sağlık ve güvenliklerini koruyarak performanslarını ileriye taşımayı ve sürekli geliştirmeyi,
  • Tüm Akbanklıları ve tedarikçilerimizi sağlık ve güvenlik konusunda bilinçlendirmeyi; farkındalıklarını artırmayı ve eğitimle desteklemeyi,
  • Tüm iş yerlerinde uluslararası standartların ve yasal mevzuatın gereklerini yerine getirmeyi ve bunları denetlemeyi,
  • Tüm çalışma modellerinde (ofis, uzaktan, hibrit, mobil vb.), çalışma ortamını güvenli hale getirmek için tüm yasal gereklilikleri karşılamayı,
  • Özel politika gerektiren çalışanların fiziksel, psikolojik ve sosyal refahını koruyan güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için ideal olan her türlü önlemi almayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği sisteminin devamlılığı ve geliştirilmesi düşüncesiyle, sistemin bütününü sürekli olarak gözden geçirmeyi amaçlıyoruz.